ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เรื่อง ปัญหาการบริโภคเนื้อสัตว์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24366
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ภัทร์ไพบูลย์ [ 26 ก.ค. 2009, 17:11 ]
หัวข้อกระทู้:  เรื่อง ปัญหาการบริโภคเนื้อสัตว์

:b8: :b8: :b8:

เรื่องนี้ ตรัสสนทนากับหมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์พระเจ้าพิมพิสาร ราชาแห่งแคว้นมคธ ซึ่งได้ปวารณาตัวเป็นแพทย์สำหรับพระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ด้วย
วันหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของหมอชีวก เจ้าของสวนเข้าไปเฝ้าทูลว่า คนทั้งหลายพูดกันว่า พระพุทธองค์เสวยเนื้อสัตว์ที่คนฆ่าเจาะจงมาถวาย ทรงรู้อยู่ก็เสวย ข้อนี้จริงหรือไม่

ตรัสตอบว่า ไม่จริง และทรงอธิบายว่าทรงห้ามภิกษุฉันเนื้อสัตว์ที่ประกอบด้วยองค์ 3 คือ เนื้อที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมา หรือรังเกียจสงสัยว่า เขาฆ่ามาเพื่อตน ถ้าไม่ประกอบด้วยองค์ 3 นี้ก็ฉันได้ พระองค์เองก็ทรงถือเงื่อนไข 3 ประการนี้ด้วยเหมือนกัน

ทรงแสดงเพิ่มเติมว่า ภิกษุสาวกของพระองค์อาศัยอยู่ในบ้านหรือนิคมใด มีจิตประกอบด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา แผ่ไปทุกทิศ ไม่คิดเบียดเบียนใคร หรือสัตว์ใดๆเลย เมื่อมีผู้มานิมนต์ไปฉันก็ไม่ได้คิดว่าขอให้เขาถวายบิณฑบาตอันประณีตแก่ตน หรือถวายอีกในวันต่อไป เธอไม่กำหนัดในอาหาร ไม่ติดพัน พิจารณาเห็นโทษอยู่เสมอ มีปัญญาในการถอนตนออก เมื่อเป็นเช่นนี้เธอจะคิดเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นได้อย่างไร เธอชื่อว่าฉันอาหารอันไม่มีโทษมิใช่หรือ

หมอชีวกทูลรับว่าเป็นอย่างนั้นจริง และทูลว่าเคยได้ยินได้ฟังมาว่า พรหมอยู่ด้วยอุเบกขา เขาไม่เคยเห็นพรหม แต่เห็นพระผู้มีพระภาคทรงอยู่ด้วยอุเบกขา เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงเป็นพรหมที่เห็นได้

พระศาสดาตรัสว่า ราคะ โทสะ โมหะ อันเป็นเหตุให้เบียดเบียนกัน พระองค์ทรงละได้ขาดแล้ว ถ้าหมายเอาอย่างนี้ (ว่าเป็นพรหม) ก็ทรงอนุญาตให้กล่าวเช่นนั้นได้ ทรงอยู่ด้วยอุเบกขาได้ด้วยเหตุนี้

ทรงแสดงน้ำพระทัยอันชื่อตรงของพระองค์ให้หมอชีวกทราบว่า ทรงเห็นว่าผู้ใดฆ่าสัตว์เจาะจงมาถวายพระองค์ ผู้นั้นย่อมได้รับบาปเป็นอันมาก 5 ประการด้วยกัน คือ

ตอนที่พูดว่าให้นำสัตว์นั้นๆมาฆ่า
เมื่อสัตว์นั้นๆถูกเขาผูกคอลากมา มันต้องประสบทุกขเวทนา
เมื่อใช้ให้เขาฆ่า
เมื่อสัตว์นั้นกำลังถูกฆ่า ย่อมได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส
เมื่อผู้นั้นให้ตถาคตหรือสาวกของตถาคต บริโภคเนื้ออันไม่สมควร
หมอชีวกทูลสรรเสริญข้อชี้แจงของพระพุทธองค์ หายข้องใจสงสัยในเรื่องการเสวยเนื้อสัตว์ของพระพุทธองค์

ขอท่านกัลยาณมิตรจงเจริญสุขเจริญธรรมเถิด

เทพบุตร :b42: :b42:

ไฟล์แนป:
คำอธิบาย: นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
สาธุขอนอบน้อมปฏิบัติธรรมและเผยแพร่ธรรมเป็นพุทธบูชาด้วยเศียรเกล้า

pic11.jpg
pic11.jpg [ 38.62 KiB | เปิดดู 881 ครั้ง ]
pic03.jpg
pic03.jpg [ 48.21 KiB | เปิดดู 878 ครั้ง ]
pic01.jpg
pic01.jpg [ 45.55 KiB | เปิดดู 875 ครั้ง ]

เจ้าของ:  damjao [ 29 ก.ค. 2009, 12:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่อง ปัญหาการบริโภคเนื้อสัตว์

ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ.........

ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผักผลไม้
ให้เราสำรวมอินทรีย์ กินเพื่อบำรุงธาตุขันธ์
ไม่ติดที่รสชาติ กินโดยมีสติสัมปชัญญะ
ไม่เน้นว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือผักหญ้า
และเราไม่ได้ฆ่ามากิน และไม่ได้ใช้ใครฆ่ามาให้เรากิน

ดูช้าง ม้า วัว ควาย กินหญ้าอยู่เป็นนิจ
แต่สัตว์พวกนี้คงไม่มีโอกาสได้สร้างบารมีเหมือนมนุษย์เรา :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/