ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ทุกคนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24358
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  dhama [ 26 ก.ค. 2009, 16:18 ]
หัวข้อกระทู้:  ทุกคนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ทุกคนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
กรรมใดได้กระทำแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดผล คือ วิบาก แก่ผู้กระทำกรรมนั้นตามควรแก่โอกาสของกรรมนั้น ๆ ผู้กระทำกรรมจึงเป็นผู้รับผลของกรรมโดยมีกรรมเป็นกำเนิด คือ เป็นเหตุให้เกิดสุคติภูมิและทุคติภูมิ
เมื่อเกิดมาแล้วก็มีกรรมเป็นพวกพ้อง มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เมื่อถึงโอกาสของอกุศลกรรมให้ผล
ขณะนั้นก็มีอกุศลกรรมเป็นพวกพ้อง มีความวิบัติต่าง ๆ เกิดขึ้น แม้จากญาติ มิตรสหาย บริวาร และคนอื่นๆ เมื่อถึงโอกาสของกุศลกรรมให้ผลก็ตรงข้ามกับผลของอกุศลกรรม

เจ้าของ:  damjao [ 28 ก.ค. 2009, 08:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทุกคนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

เรามีกรรมเป็นของตน
เราทำกรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
จักต้องเป็นทายาทของกรรมนั้น

กัมมุนา วัตตะตี โลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/