ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24357
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  dhama [ 26 ก.ค. 2009, 16:11 ]
หัวข้อกระทู้:  ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์

ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์
ตํ วินา นาญฺญโต ทุกฺขํ น โหติ น จ ตํ ตโต ทุกฺขเหตุนิยาเมน อิติ สจฺจํ วิสตฺติกา
เว้นจากตัณหานั้นแล้วทุกข์ย่อมไม่มี แต่เหตุอื่น และทุกข์นั้นย่อมไม่มีจากตัณหานั้นก็หาไม่
เพราะฉะนั้น ตัณหาตัวซัดซ่ายไปในอารมณ์ต่าง ๆ นั้น บัณฑิตจึงรู้ว่า เป็นสัจจะ โดยกำหนดอรรถว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์.

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/