ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

นี้เรียกว่า สีลัพพตปรามาส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24354
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  dhama [ 26 ก.ค. 2009, 15:50 ]
หัวข้อกระทู้:  นี้เรียกว่า สีลัพพตปรามาส

นี้เรียกว่า สีลัพพตปรามาส
ความเห็นว่า ความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีล ด้วยพรตด้วยศีลพรตของสมณพราหมณ์ในภายนี้แต่ศาสนานี้ ดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ป่าชัฏ คือทิฏฐิ กันดาร คือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห่งทิฏฐิสัญโญชน์ คือ ทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด
ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศการ ถือโดยวิปลาส อันมีลักษณะเช่นว่านี้ อันใดนี้เรียกว่าสีลัพพตปรามาส

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/