ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อริยทรัพย์ ๗ ประการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24352
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  dhama [ 26 ก.ค. 2009, 15:37 ]
หัวข้อกระทู้:  อริยทรัพย์ ๗ ประการ

อริยทรัพย์ ๗ ประการ


อริยทรัพย์ ๗

สัทธาธนัง ทรัพย์คือศรัทธา

สีลธนัง ทรัพย์คือศีล

หิริธนัง ทรัพย์คือหิริ

โอตตัปปะธนัง ทรัพย์คือโอตตัปปะ

สุตธนัง ทรัพย์คือสุตะ

จาคธนัง ทรัพย์คือจาคะ

ปัญญาธนัง ทรัพย์คือปัญญา

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 26 ก.ค. 2009, 15:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อริยทรัพย์ ๗ ประการ

เพิมเติมครับ

จิตหนึ่งนี้ คือทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดของทุกคน


อ้างคำพูด:

จิตคือพุทธะ

ในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมสายพระกัมมัฏฐาน ทั้งพระภิกษุและฆราวาสให้การยอมรับว่า
“หลวงปู่ดูลย์ อตุโล นับเป็นพระองค์ที่มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของจิตมาก
จนกระทั่งได้รับสมญาว่าเป็นบิดาแห่งการภาวนาจิต”

ประจักษ์พยานแห่งสมญานามดังกล่าวจะเห็นได้จาก คำเทศน์ คำสอน
และความสนใจของหลวงปู่ อยู่ในเรื่อง “จิต” เพียงอย่างเดียว
เรื่องอื่นนอกจากนั้นหาได้อยู่ในความสนใจของหลวงปู่ไม่

ด้วยความลึกซึ้งในเรื่องจิต จึงทำให้หลวงปู่ประกาศหลักธรรม
โดยใช้คำว่า “จิต คือ พุทธะ” โดยเน้นสาระเหล่านี้ เช่น

“พระพุทธเจ้าทั้งปวง และสัตว์โลกทั้งนั้น ไม่ได้เป็นอะไรเลย
นอกจากเป็นเพียงจิตหนึ่ง นอกจากจิตหนึ่งนี้แล้ว ไม่มีอะไรตั้งอยู่เลย”


“จิตหนึ่ง ซึ่งปราศจากการตั้งต้นนี้ เป็นสิ่งที่มิได้เกิดขึ้น และไม่อาจถูกทำลายได้เลย”

จิตหนึ่งเท่านั้นที่เป็นพระพุทธะ ดังคำตรัสที่ว่า

“ผู้ใดเห็นจิต ผู้นั้นเห็นเรา
ผู้ใดเห็นปฏิจฺจสมุปฺบาท ผู้นั้นเห็นธรรม
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต”

เจ้าของ:  dhama [ 26 ก.ค. 2009, 16:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อริยทรัพย์ ๗ ประการ

ให้ความรู้ดีครับ สาธุๆๆ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/