ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อันเนื่องด้วยคำว่า “บารมี ” : อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24330
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 25 ก.ค. 2009, 22:13 ]
หัวข้อกระทู้:  อันเนื่องด้วยคำว่า “บารมี ” : อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

อันเนื่องด้วยคำว่า “บ า ร มี”
อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

คำว่า “บารมี” แปลว่า คุณธรรมที่ทำให้ถึงฝั่ง (แห่งความสำเร็จ)
(ปารํ = ฝั่ง + อิ ไปหรือถึง = ปารมี)

โดยหลักการคุณธรรมข้อนี้
จะต้องประกอบกับธรรมหรือคุณงามความดีอื่นๆ
หรือเพื่อพัฒนาคุณธรรมอะไร

พระพุทธภาษิตใน ธาตุวิภังคสูตร (๑๔/๖๘๒/๔๓๗)
ชี้ถึงคุณธรรม ๔ ประการ ที่ควรตั้งไว้มั่นในใจหรือควรพัฒนา


คือ ปัญญา สัจจะ จาคะ และ อุปสมะ

ถอดความง่ายๆ คือจะต้องใช้ปัญญาเสมอ
จะต้องมีความจริงใจเสมอ
จะต้องสลัดทิ้งสิ่งที่ทำให้ขาดความจริงใจเสมอ
และจะต้องถือหลักอุปสมะ หรือสันติคือความสงบอยู่เสมอ


ใครก็ตามทำได้เช่นนี้
จะไม่เป็นคนเจ้าปัญหา หรือก่อปัญหาแก่ใครๆ จะมีแต่ความสงบระงับ

บารมีจัดเป็น ระดับ คือ

๑. ปกติ หรือธรรมดา - บารมี
๒. วิเศษ คือดีกว่าระดับธรรมดา - อุปบารมี
๓. อติวิเศษ คือดีที่สุด หรือสูงสุด – ปรมัตถบารมี


เหมือนกับการจัดระดับคุณศัพท์ เช่น ดี ดีกว่า ดีที่สุด

อย่างไรก็ดี ดีกว่า หรือดีที่สุด
อาจใช้หลักสามัญสำนึกกำหนดเอาได้
จึงจะขอฝากไว้ให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณต่อไป

:b8: :b8: :b8:

(คำถามตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา เล่ม ๒, โดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ,
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์, หน้า ๒๗-๒๘)


:b44: รวมคำสอน “อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49286

:b44: ประวัติและผลงาน “อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44661

เจ้าของ:  ariyachon [ 26 ก.ค. 2009, 23:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อันเนื่องด้วยคำว่า “บารมี ”: อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

ขอบคุณมากครับ
สาธุ สาธุครับ


:b8: :b1: :b8:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 27 ก.ค. 2009, 07:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อันเนื่องด้วยคำว่า “บารมี ”: อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ...คุณกุหลาบสีชา

ขอบคุณมากนะคะ...สำหรับธรรมดีดี
ภาพประกอบสวยสวย...
เรื่องราวต่างๆที่คุณนำมาลง
พิถีพิถัน...สวยงาม...ละเมียดละไม
ที่ทำด้วยความตั้งใจอันดีเสมอ...ซาบซึ้งใจค่ะ
อนุโมทนาบุญกับทุกสิ่งดีดีที่คุณหมั่นทำแล้วด้วยดีนะคะ

ธรรมะสวัสดีค่ะ

รูปภาพ

เจ้าของ:  ร่มเย็นเป็นสุข [ 20 มี.ค. 2015, 09:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อันเนื่องด้วยคำว่า “บารมี ” : อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 08 มี.ค. 2019, 14:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อันเนื่องด้วยคำว่า “บารมี ” : อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

Kiss
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 08 เม.ย. 2020, 19:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อันเนื่องด้วยคำว่า “บารมี ” : อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 23 ก.ย. 2020, 09:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อันเนื่องด้วยคำว่า “บารมี ” : อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 21 ต.ค. 2020, 23:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อันเนื่องด้วยคำว่า “บารมี ” : อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 31 ต.ค. 2020, 08:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อันเนื่องด้วยคำว่า “บารมี ” : อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/