ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พรหมลูกฟัก (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22901
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  I am [ 08 มิ.ย. 2009, 09:01 ]
หัวข้อกระทู้:  พรหมลูกฟัก (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

รูปภาพ

ท่านว่า พรหมลูกฟักเทวดานั้น มีจำนวนมากมาย
ล่องลอยอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหม
เป็นพรหมที่เคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนา
แต่ไม่ปรากฎว่าด้วยกรรมใด จึงลงท้ายด้วยการเปลี่ยนแปลง


ไม่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่างดีงาม
แต่ปฏิบัติไปตามความพอใจของตน ที่คิดว่าถูกต้อง
เป็นการปฏิบัติผิดต่อพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก
มีผลประการหนึ่งให้ต้องได้เป็นพรหมลูกฟัก


ท่านผู้รู้ผู้เห็นเล่าว่า เทพพรหมที่เป็นมนุษย์เคยปฏิบัติผิด
ต่อพระพุทธศาสนา จะมีโทษหนักประเภทหนึ่ง

คือต้องเปลี่ยนสภาพจากเทวดาชั้นพรหมไปเป็นเทวดาชั้นพรหมลูกฟัก


ท่านอธิบายว่าพรหมลูกฟักมีลักษณะเป็นพรหมเช่นที่ได้เกิดในสวรรค์ชั้นพรหม
ตามกรรมที่ได้ทำ เป็นกรรมดีจึงได้ภพชาติเป็นพรหม
แต่หลังจากเริ่มต้นด้วยการทำดีต่อพระพุทธศาสนา ได้ละเลยในการปฏิบัติกรรมดี

ไปพอใจความคิดความเห็นและการปฏิบัติของตนมีความสำคัญ
มีความถูกต้อง สมควรกว่าการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่ตนเคยทำมา
จึงเปลี่ยนความคิดเห็นไปตามกรรมตามอำนาจความคิดเห็นความพอใจของตน
ซึ่งเมื่อเป็นการผิดต่อพระพุทธศาสนา ผลร้ายของกรรมประการหนึ่ง
คือต้องเปลี่ยนภพชาติ จากเป็นพรหม ไปเป็นพรหมลูกฟัก
เมื่ออำนาจของกรรมที่ปฏิบัติผิดต่อพระพุทธศาสนาส่งถึง


พรหมลูกฟักนั้น ท่านผู้รู้เล่าว่า จะมีสภาพเป็นพรหมที่กรรมดีนำให้ไปเกิดนั้นเอง
แต่เมื่อกรรมไม่ดีตามมาทัน พรหมลูกฟักยังมีคุณลักษณะเป็นพรหมอยู่เช่นเดิม
แต่จะมีกรรมไม่ดีเป็นผลเข้าห่อหุ้มพรหมเหล่านั้นไว้

ซึ่งท่านว่ามีมากมายนักในสวรรค์ชั้นพรหม แม้จะเป็นเทวดาชั้นพรหมที่งดงาม
แต่เมื่อถึงเวลากรรมให้ผล จะมีโทษของกรรมเข้าห่อหุ้ม
พระพรพมซึ่งเป็นหนึ่งในเทวดา ก็จะถูกกรรมห่อไว้หุ้มไว้ทั้งร่าง
ไม่อาจเคลื่อนไหวออกพ้นเครื่องห่อหุ้มได้ เห็นใครเห็นอะไรก็ไม่ได้
ปิดมิดอยู่ในเครื่องห่อหุ้มนั้นทั้งองค์ ไม่อาจใช้ปากใช้เท้าใช้มือที่มีอยู่พร้อมบริบรูณ์ได้


ต้องเป็นพรหมที่ถูกห้อมล้อมอยู่แน่นหนาภายในเครื่องแวดล้อม
ที่มีลักษณะของ “ลูกฟัก” ที่ทำให้เกิดคำว่า “พรหมลูกฟัก” ขึ้น
เป็นคำเรียกขานผู้เริ่มทำดีต่อพระพุทธศาสนา เป็นบุญเป็นกุศล
แต่ลงท้ายด้วยการทำผิดทำบาปเป็นอกุศลต่อพระพุทธศาสนา.: แสงส่องใจ ส.ค.ศ. ๒๕๕๒
: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)


:b44: รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

:b44: พระประวัติ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20232

เจ้าของ:  ชิโนะซึเกะ [ 08 มิ.ย. 2009, 19:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พรหมลูกฟัก (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

พรหมลูกฟักมีหลายสาเหตุให้เกิดครับ

ไม่จำเป็นต้องเป็นพระพรหมมาก่อน โดยเป็น

มนุษย์แล้วก็ไปเป็นพรหมลูกฟักได้
s002

เจ้าของ:  AAAA [ 27 ก.ค. 2015, 10:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พรหมลูกฟัก (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

4A ขออนุโมทนาสาธุค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 11 ก.ย. 2016, 08:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พรหมลูกฟัก (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 14 พ.ย. 2018, 02:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พรหมลูกฟัก (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

:b8: :b8: :b8:
Kiss

เจ้าของ:  Duangtip [ 28 ส.ค. 2019, 13:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พรหมลูกฟัก (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 05 พ.ย. 2019, 08:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พรหมลูกฟัก (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/