ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ปุถุชน ๓ ประเภท (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22726
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 02 มิ.ย. 2009, 08:15 ]
หัวข้อกระทู้:  ปุถุชน ๓ ประเภท (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

รูปภาพ

ปุถุชน ๓ ประเภท

พระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานครปุถุชน ๓ ประเภท ได้แก่

(๑) อันธพาลปุถุชน


บุคคลที่เป็นผู้มีตาใจบอดมืดสนิท มองไม่เห็นสัจจะเอาเลย เรียกว่าเป็น อันธพาลปุถุชน ปุถุชนผู้เป็นอันธพาล คือเป็นผู้เขลาไม่รู้เหมือนอย่างคนตาบอด

(๒) ปุถุชนสามัญ

บุคคลเมื่อมีความรู้ขึ้นรางๆ เมื่อได้สดับฟังธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาที่ชี้ให้รู้จักทุกข์ ให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ ให้รู้จักความดับทุกข์ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นรางๆ แม้จะไม่แจ่มชัดนักตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา สามารถที่จะละความชั่ว กระทำความดีได้ตามสมควร ความเป็นอันธพาลก็ย่อมหายไป มาเป็น ปุถุชนสามัญ

(๓) กัลยาณปุถุชน

บุคคลเมื่อได้ปฏิบัติชอบยิ่งขึ้น มีดวงตาแจ่มใสขึ้น มองเห็นสัจจะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแจ่มชัดขึ้น สัจจะทั้ง ๔ มีทุกขสัจจะเป็นต้น ปรากฏถนัดขึ้น แต่ยังไม่ถึงขั้นมรรค ซึ่งเป็นเหตุละสังโยชน์ได้ ความเป็นปุถุชนสามัญก็หายไป เลื่อนเป็น กัลยาณปุถุชน คือปุถุชนผู้ที่เป็นคนดีคนงาม มีความมั่นคงในธรรมตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา จิตใจของกัลยาณปุถุชนย่อมแจ้งชัดขึ้นในสัจจะทั้ง ๔ นี้ตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงสั่งสอนไว้ จึงเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาทุกคน จะพึงตั้งใจฟัง ตั้งใจพิจารณาให้ตระหนักชัด

:b8: :b8: :b8:

• พระประวัติและปฏิปทา •
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20232

เจ้าของ:  ariyachon [ 02 มิ.ย. 2009, 09:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปุถุชน ๓ ประเภท (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

อนุโมทนาครับ

:b1: cool :b1:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 02 มิ.ย. 2009, 10:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปุถุชน ๓ ประเภท (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ...คุณ TU

ธรรมะสวัสดีค่ะ...กัลยาณมิตร ที่น่ารักเสมอ

:b1: :b16: :b42:

เจ้าของ:  มิตรตัวน้อย [ 02 มิ.ย. 2009, 11:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปุถุชน ๓ ประเภท (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

สาธุ สาธุ สาธุ .. :b8:

:b17: :b4: :b20:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/