ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“กัลยาณมิตร” เกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22412
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  I am [ 20 พ.ค. 2009, 11:55 ]
หัวข้อกระทู้:  “กัลยาณมิตร” เกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

รูปภาพ

คงเคยได้พบได้เห็น หรือได้ยินได้ฟัง กันมาแล้วบ่อยๆ ที่เมื่อใครคนใดคนหนึ่งคิดพูดทำที่ผิดพลาด ที่ไม่สมควรแก่ภาวะฐานะ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นต้นว่าเป็นผู้ไม่มี “กัลยาณมิตร” จึงไม่มีผู้ยับยั้งผู้ให้พ้นความผิดความเสียหาย ที่จะเกิดเพราะคิดพูดทำที่ผิด ที่ไม่สมควร ที่ไม่น่าทำให้เกิดขึ้น ที่จะต้องไม่เกิดขึ้น แม้มี “กัลยาณมิตร” บอกกล่าวให้รู้ความควรไม่ควร

ที่จริง “กัลยาณมิตร” จะเกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้
“กัลยาณมิตร” ต้องเกิดขึ้นด้วยความพร้อมเพียงยอมรับทั้งสองฝ่าย
“กัลยาณมิตร” จะเกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้


แม้คนดีมีปัญญาสักคนหนึ่งจะมีความหวังดี
ปรารถนาจะช่วยคนดีคนใดคนหนึ่งให้พ้นจากภัยพิบัตินานาประการ
ก็ย่อมไม่อาจทำได้ แม้อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความเข้าใจคำว่า “กัลยาณมิตร”


: แสงส่องใจ อาสาฬหบูชา ๒๕๔๙
: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


:b8: :b8: :b8:


:b44: รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

:b44: ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=29577

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 20 พ.ค. 2009, 12:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: "กัลยาณมิตร" เกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

:b8: :b8: :b8:

อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
ตนแล เป็นที่พึงแห่งตน


กัลยาณมิตรที่ดีที่สุด
ก็คือตัวเรานี้แหละครับ
ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 22 พ.ค. 2009, 12:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “กัลยาณมิตร” เกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ขอบคุณค่ะ...คุณ I am

กัลยาณมิตรอีกคนของลูกโป่ง

ธรรมะสวัสดีค่ะ

:b53: cool :b53:

เจ้าของ:  ariyachon [ 22 พ.ค. 2009, 22:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “กัลยาณมิตร” เกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

สาธุครับ

:b1: cool :b1:

เจ้าของ:  Duangtip [ 15 พ.ย. 2018, 09:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “กัลยาณมิตร” เกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 24 พ.ค. 2019, 21:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “กัลยาณมิตร” เกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/