ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

รากฐานในการปฏิบัติ : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21306
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 26 มี.ค. 2009, 23:28 ]
หัวข้อกระทู้:  รากฐานในการปฏิบัติ : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทโท)

รูปภาพ

ร า ก ฐ า น ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทโท)
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


• ปุ จ ฉ า

หลวงพ่อครับ คนเราจะปฏิบัติให้ได้ดีนั้น
จะต้องมีพื้นฐานในการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ

• วิ สั ช น า

ในเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมนั้น
ทุกคนจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน หรือรากฐานเสียก่อน


เพราะศีลนั้นเป็นสิ่งอบรมกาย อบรมวาจา
ซึ่งบางทีก็จะเกิดการวุ่นวายขึ้นในใจเหมือนกัน
เมื่อเราพยายามจะบังคับใจให้ทำตามความอยาก

กินน้อย พูดน้อย นอนน้อย
นิสัยความเคยชินอย่างโลกๆ ลดมันลงให้ได้

อย่ายอมตามความอยาก
อย่ายอมตามความคิดของตน
หยุดเป็นทาสมันเสีย

พยายามต่อสู้เอาชนะอวิชชาให้ได้ด้วยการบังคับตัวเองเสมอ
นี้คือศีล เป็นรากฐานเบื้องต้นในการปฏิบัติ


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : วิสัชนาธรรม : หลวงพ่อชา สุภัทโท-หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี,
ธรรมสภา จัดพิมพ์, พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑๓๓)

เจ้าของ:  มิตรตัวน้อย [ 27 มี.ค. 2009, 09:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รากฐานในการปฏิบัติ : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทโท)

"ศีลเป็นเลิศในโลก แต่ผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุด"

สาธุ...โมทนาด้วยครับ คุณกุหลาบฯ

:b4: :b12: :b8:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 27 มี.ค. 2009, 11:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รากฐานในการปฏิบัติ : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทโท)

สาธุนะคะ

ธรรมะสวัสดีค่ะ

:b48: tongue :b48:

เจ้าของ:  คนไร้สาระ [ 28 มี.ค. 2009, 05:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: รากฐานในการปฏิบัติ : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทโท)

:b8: ศีลทำให้...มีความสุข
ศีลทำให้...มีทรัพย์
ศีลทำให้...ถึงนิพพาน

:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/