ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เรื่อง การแก้ทุกข์และการพัฒนาใจ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20456
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 05 ก.พ. 2009, 17:57 ]
หัวข้อกระทู้:  เรื่อง การแก้ทุกข์และการพัฒนาใจ

:b42: เรื่อง การแก้ทุกข์และการพัฒนาใจ :b42:

การมีปัญญา รู้สภาพความเป็นจริงของ อาตยนะภายนอก (ตา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย,ใจ) ต่ออาตยนะภายใน (รูป,เสียง,กลิ่น,รส,สัมผัส,สิ่งที่นึกคิด) ได้ จะต้องตระหนักและสร้างสิ่งเหล่านี้ คือ

:b39: • การให้ทาน คือ ทำให้ลดความตระหนี่ ช่วยเหลือผู้อื่น
• การรักษาศีล คือ ทำลายกิเลสอย่างหยาบ เช่น เว้นจากการฆ่าสัตว์, ลักทรัพย์
• การทำสมาธิ คือ ทำลายกิเสลอย่างกลาง เช่น โลภะ โทษะ โมหะ ทำให้เกิดสติ มีสติรู้สึกผิดชอบชั่วดี
• การภาวนา (วิปัสสนากรรมฐาน) คือ การทำลายกิเลสอย่างละเอียด ทำให้เกิดปัญญา รอบรู้ ไปพัฒนาจิต รู้จักหมั่นสังเกตภายในจิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเมื่อ จิตจะได้ไม่เพลี่ยงพล้ำ ไม่ตกต่ำเพื่อป้องกันกิเลส 3 ตัว (อุปทาน โลภะ อวิชา) ที่จะเข้ามาทางอารมณ์ทั้ง 6 ทำให้จิตปลอดภัย


:b39: การมีปัญญารู้เท่าทันจิตของตนเอง การมีสติกำกับจิตทุกขณะนอกจากจะทำให้จิตไม่หลงใหลไปสู่กิเลสแล้ว ยังทำให้จิตได้รับความสุข ล่วงทุกข์ได้ ถ้าไม่ใส่ใจหมั่นสังเกต ติดตามจิตทุกขณะ จิตก็อาจไหลหลงไปสู่กิเลสได้ดังนี้แล

:b42: ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม
สรุป โดยคุณประศาสน์สุข อุ่นใจ
:b42:

เจ้าของ:  อัญญาสิ [ 15 ก.พ. 2009, 19:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่อง การแก้ทุกข์และการพัฒนาใจ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ชาญวิทย์ [ 21 ก.พ. 2009, 21:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่อง การแก้ทุกข์และการพัฒนาใจ

ทุกข์เกิดที่ใจต้องแก้ที่ใจ ถ้าแก้ที่ภายนอกใจทุกข์ไม่ดับ
ขอบคุณคราบผม
:b22: :b20: :b8: :b4:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/