ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ชีวิตอันสูงสุด : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19954
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 08 ม.ค. 2009, 02:12 ]
หัวข้อกระทู้:  ชีวิตอันสูงสุด : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปภาพ

ชี วิ ต อั น สู ง สุ ด
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

ชีวิตอันสูงสุดในแง่ของพระพุทธศาสนาก็คือ
ชีวิตที่ดี อันเรียกว่า “สุชีวิต”
หมายถึงความดีอาศัยชีวิตทำขึ้น


ชีวิตของผู้ที่ทำดี จึงเรียกว่าชีวิตดี
เมื่อทำดีมาก ชีวิตก็สูงขึ้นมาก
ทำดีที่สุด ชีวตก็สูงขึ้น

องค์ประกอบของความดีในชีวิตมี ๔ ประการ
คือ กรรม วิชา ศีล และธรรม


กรรม คือการงานที่ทำ การงานที่เป็นประโยชน์
วิชา คือความรู้ในศิลปวิทยา
ศีล คือความประพฤติที่ดี
ธรรม คือคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ


ชีวิตที่ดีจะต้องมีองคคุณทั้ง ๔ ประการนี้

:b8: :b8: :b8:


(ที่มา : กรรม อวิชชา สันโดษ :
พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,
หน้า ๘๐, ธรรมสภา จัดพิมพ์, พ.ศ. ๒๕๔๔)

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10856

เจ้าของ:  มิตรตัวน้อย [ 08 ม.ค. 2009, 08:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตอันสูงสุด : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

"ชีวิตที่ดี อันเรียกว่า “สุชีวิต”
หมายถึง ความดี อาศัยชีวิตทำขึ้น"


"อาศัยชีวิตทำขึ้น" ก็คือ ชาตินี้แหละ ที่จะทำให้เราเป็นอะไรต่ออะไร ในชาติหน้า
ทำชั่ว คิดชั่ว ก็ไปทุคติ ทำดี คิดดี ก็ไปสุคติ

เลือกให้ดี ทำให้ดี อยากได้อะไรก็ทำเอาในชาตินี้
ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาบ่นว่า ทำไมไม่สวย ไม่รวย ปัญญาน้อย

ชีวิตนี้น้อยนัก อีกไม่กี่ปีก็ตายแล้ว +++

ขอโมทนาด้วยนะครับ คุณกุหลาบสีชา..สาธุ

:b8: :b4: :b12:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 09 ม.ค. 2009, 16:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ชีวิตอันสูงสุด : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ...คุณกุหลาบสีชา

ชีวิตที่ดีงาม...เลือกเอาเถิด...จะไปสูงหรือไปต่ำ
เลือกได้ในชีวิตนี้


ธรรมใดๆก็ไร้ค่า...ถ้าไม่ทำ

ธรรมะสวัสดีค่ะ

:b1: :b4: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/