ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“อุปัฏฐาน” วิปัสสนูกิเลสข้อ ๘ (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=19191
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  I am [ 25 พ.ย. 2008, 11:32 ]
หัวข้อกระทู้:  “อุปัฏฐาน” วิปัสสนูกิเลสข้อ ๘ (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

รูปภาพ

๘. อุปัฏฐาน

มีสติระลึกได้อย่างชัดเจนมากจะระลึกในคำบริกรรมทำสมาธิด้วยอุบายใด สติก็จะระลึกในคำบริกรรมนั้นไม่ให้เผลอ ถ้ากำหนดในอานาปานสติ กำหนดลมหายใจเข้า กำหนดลมหายใจออก ก็มีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ให้เผลอ

ลมหายใจจะเข้ายาวออกยาวก็รู้ ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ ลมหายใจเข้ายาวออกสั้นก็รู้ ลมหายใจเข้าสั้นออกยาวก็รู้ ลมหายใจหยาบก็รู้ ลมหายใจละเอียดก็รู้ จะปรารภความเพียรด้วยอุบายใดสติก็จะอยู่กับความเพียรนั้นๆ อยู่ตลอดเวลา

จะยกขาก้าวขาอย่างไรจะมีสติระลึกได้ทันตามก้าวขาทุกครั้งไป จะคู้แขนเหยียดแขนมองซ้ายแลขวา สติก็จะระลึกได้ในความเคลื่อนไหวของกายทุกส่วนไป คำพูดออกมาอย่างไร พูดเรื่องอะไร สติก็มีความระลึกได้ในคำพูดของตัวเองทุกครั้งไป แม้แต่จิตมีความนึกคิดอย่างไร สติก็จะมีความระลึกได้ในความนึกคิดของตัวเองอยู่เสมอ

นักปฏิบัติอาจมีความสงสัยอยู่ว่า ทำไมมีสติดีถึงขนาดนี้ จึงเป็น วิปัสสนูปกิเลส ได้ ตอบสติดีก็จริง แต่ดีในปลายเหตุ ความผิดเดิมที่เป็น มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ความเข้าใจผิด ที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจมาก่อนยังไม่ได้แก้ไข

เหมือนขวดยาพิษยังไม่ได้ล้างจะเอายาดีๆ อะไรกรอกลงไปในขวดยาพิษนั้นแล้ว
ยาที่ดีมีคุณภาพทั้งหมดนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนไปตามยาพิษนั้นทันที

นี้ฉันใด สติที่เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติ เมื่อเข้าไปรวมอยู่กับ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดเมื่อไร ก็จะกลายเป็นมิจฉาสติ ระลึกผิดไปตามกันทั้งหมด

ขอให้นักภาวนาปฏิบัติทั้งหลาย จงเข้าใจตามนี้เถิด:: หนังสือ สัมมาทิฏฐิ เล่ม ๑
: หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี


:b8: :b12:

>>> อ่านวิปัสสนูกิเลสอีก ๙ ข้อ ได้ที่นี่
• วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปฺญโญ)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40223

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 25 พ.ย. 2008, 11:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: "อุปัฏฐาน" วิปัสสนูกิเลสข้อ ๘

ไมค่อยเข้าใจน่ะครับ

หมายถึงว่า การมีสติดี เป็นคนละเรื่องกับมิจฉาทิฐิ
ไม่ใช่ว่าสติดี จะเป็นผู้มีสัมมาทิฐิ
อย่างนั้นหรือเปล่าครับ

เจ้าของ:  ชาญวิทย์ [ 25 พ.ย. 2008, 19:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: "อุปัฏฐาน" วิปัสสนูกิเลสข้อ ๘

ขอบคุณนะขอรับกระผม
:b13: :b11: :b8:

เจ้าของ:  I am [ 26 พ.ย. 2008, 08:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: "อุปัฏฐาน" วิปัสสนูกิเลสข้อ ๘

ตอบคำถามคุณ ชาติสยาม

ในมรรค ๘ นี้ ปัญญาเป็นตัวนำ (สัมมาทิฎฐิ) เป็นหัวหน้า อีกเจ็ดเป็นเพียงบริวารหรือผู้ตาม
เมื่อหัวหน้าพาผิด ลูกน้องที่ตามมาก็ผิดทั้งหมด

ตัวอย่าง:

ท่านอุทกดาบส ท่านอาฬารดาบส เป็นผู้มีสติ มีสมาธิสมบูรณ์
แต่สติของท่าน สมาธิของท่านเป็นมิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ
เพราะไม่ได้ทำให้เกิดปัญญา นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้

อย่างพระเทวทัต ทรงสมาบัติ ๘ เหาะเหินเดินอากาสได้ ก็ยังเป็นมิจฉาทิฎฐิ

เมื่อข้อต้นเป็นมิจฉา ข้ออื่นๆ ที่ตามมาก็เป็นมิจฉาตลอดสาย
เหมือนรถจักรแล่นผิดเส้นทาง ก็ดึงเอาโบกี้อีกเจ็ดที่ตามมา ผิดทางไปด้วย


ศาสนาพุทธคือ ศาสนาแห่งปัญญาสูงสุด ปัญญาเป็นยอด ผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นเป็นผู้สูงสุด
ด้วยเหตุนั้น พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาของผู้มีปัญญา ผู้ใช้ปัญญาโดยแท้


เจริญธรรม

:b8: :b12:

เจ้าของ:  Hanako [ 19 ก.พ. 2016, 05:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “อุปัฏฐาน” วิปัสสนูกิเลสข้อ ๘ (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/