ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ทำดีเพื่อพ่อ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18591
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 20 ต.ค. 2008, 19:18 ]
หัวข้อกระทู้:  ทำดีเพื่อพ่อ

:b18: ทำดีเพื่อพ่อ :b18:

ผู้รู้ได้กล่าวถึงคุณของบิดามารดาว่า "พ่อแม่ท่านมีใจประกอบด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา จึงได้ชื่อว่า เป็น พรหมของลูก

เป็นอาจารย์ ผู้ให้วิทยาความรู้ แก่ลูกเป็นคนแรกก่อนอาจารย์อื่นๆ จึงได้ชื่อว่าเป็น
บูรพาจารย์ ท่านเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกโดยไม่หวังผลตอบแทนจึงเป็น อาหุไนยบุคคล ที่ทุกท่านควรจะนอบน้อมสักการะท่านให้เป็นเหมือน พระในบ้าน

:b8: การตอบแทนคุณท่าน :b8:

เพราะฉะนั้น เราจะต้องทดแทนพระคุณของท่าน นอกจากจะกตัญญูรู้คุณ และตอบแทนพระคุณแล้ว เรายังต้องประกาศคุณความดีของท่าน ด้วยการทำตน ให้เป็นคนดี หมั่นประพฤติปฏิบัติธรรม ให้กาย วาจา ใจ สะอาดบริสุทธิ์ เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ปรารถนาดีกับทุกๆ คน ไม่เบียดเบียนรังแกใคร ความดีของเรานี่แหละ จะเป็นเครื่องประกาศคุณบุพการี การจะทำตนเช่นนี้ได้ ต้องหมั่นฝึกตนเองให้สมบูรณ์พร้อมทั้งกาย วาจา ใจ จนเป็นที่ยอมรับนับถือของคนรอบข้าง
เหนือสิ่งอื่นใดคือ ให้ท่านได้มีโอกาสสั่งสมบุญให้มาก ๆ จะได้เป็นเสบียงติดตัวท่านไปในภายภาคเบื้องหน้า
เพราะบั้นปลายของชีวิต สิ่งสำคัญที่สุดคือบุญกุศล

:b42: พระธรรมเทศนาโดย : พระราชภาวนาวิสุทธิ์

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/