ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

หมั่นประกอบเหตุแต่ไม่เร่งรัดผล : พระโพธิญาณเถร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18516
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 18 ต.ค. 2008, 19:45 ]
หัวข้อกระทู้:  หมั่นประกอบเหตุแต่ไม่เร่งรัดผล : พระโพธิญาณเถร

รูปภาพ
[พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี]

ห มั่ น ป ร ะ ก อ บ เ ห ตุ แ ต่ ไ ม่ เ ร่ ง รั ด ผ ล
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

การปฏิบัติก็เหมือนการเลี้ยงเป็ด
คือเรามีหน้าที่หาอาหาร
แต่อย่าไปสนใจเรื่องเป็ดจะโตเร็วโตช้า

เหมือนการปลูกต้นไม้
เรามีหน้าที่รดน้ำให้อาหารมัน
ดูแลแมลงไม้มัน

เช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติ ไม่ต้องไปกังวล
ไปดูมันว่ามันจะไปเป็นอะไร
ขยันเราก็ทำ ขี้เกียจเราก็ทำ ต้องค่อยๆ ไป
ฉลาดในการรักษาจิตให้สม่ำเสมอ


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : จากพระธรรมเทศนาหลวงปู่ชา ม้วนที่ ๘๓
ใน “ความผิดในความถุก”, หน้า ๑๘)

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 21 ต.ค. 2008, 05:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หมั่นประกอบเหตุแต่ไม่เร่งรัดผล : พระโพธิญาณเถร

:b8: :b8: :b19: :b19:

เจ้าของ:  Supatorn [ 22 ส.ค. 2011, 04:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หมั่นประกอบเหตุแต่ไม่เร่งรัดผล : พระโพธิญาณเถร

อนุโมทนาสาธุๆค่ะ ขอบพระคุณค่ะ :b8: :b8: :b8:

:b43: ทาน ศีล ภาวนา ภาวนา ภาวนา
:b43: ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/