ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

กุมภสูตร : เปรียบพฤติกรรมดุจหม้อน้ำ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18319
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 22 ต.ค. 2010, 10:50 ]
หัวข้อกระทู้:  กุมภสูตร : เปรียบพฤติกรรมดุจหม้อน้ำ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

รูปภาพ

กุมภสูตร
“เปรียบพฤติกรรมดุจหม้อน้ำ”
:: อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก
รูปภาพ

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หม้อน้ำ ๔ ชนิด คือ หม้อน้ำเปล่าปิดชนิด ๑ หม้อน้ำเต็มเปิดชนิด ๑
หม้อน้ำเปล่าเปิดชนิด ๑ หม้อน้ำเต็มปิดชนิด ๑


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนมีอากัปกิริยาดูน่าเลื่อมใส มารยาทเรียบร้อย แต่ไม่รู้อริยสัจ
บุคคลนี้เปรียบเหมือนหม้อน้ำเปล่าที่ปิดฝาไว้

บุคคลบางคนอากัปกิริยาดูไม่น่าเลื่อมใส ไม่ค่อยเรียบร้อย แต่รู้อริยสัจ
บุคคลนี้เปรียบเหมือนหม้อน้ำเต็มเปิด

บุคคลบางคนอากัปกิริยาดูไม่น่าเลื่อมใส มารยาทไม่เรียบร้อย และไม่รู้อริยสัจด้วย
บุคคลนี้เปรียบเหมือนหม้อน้ำเปล่าเปิด

บุคคลบางคนอากัปกิริยาดูน่าเลื่อมใส มารยาทเรียบร้อย และรู้อริยสัจด้วย
บุคคลนี้เปรียบเหมือนหม้อน้ำเต็มปิด”


ข้อความนี้จาก กุมภสูตร เปรียบคนเหมือนหม้อน้ำ ในเมืองอินเดียไปไหนๆ ก็จะเห็นหม้อน้ำ การยกเอาสิ่งที่พบเห็นอยู่ประจำมาสอนเปรียบเทียบ ทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและเข้าใจได้เร็ว การสอนด้วยอุปมาอุปไมยเป็นวิธีการหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้มากที่สุด

คนที่ไม่มีอะไรแล้วเปิดเผยให้คนเห็นว่าไม่มีอะไร ก็น่ารักไปอีกอย่างหนึ่ง ถึงจะเปรียบเหมือนหม้อน้ำเปล่าเปิดฝาก็ตาม แต่คนที่น่าเกลียดคือคนที่ไม่มีอะไรดีในตัว แถมยังปิดบังซ่อนเร้นนี้สิ เขาเปรียบเหมือนหม้อเปล่าปิดฝาไว้ ในหม้อเปล่านั้นซ่อนอสรพิษอยู่ด้วยหรือเปล่านี่ยากที่จะรู้

นี่เป็นการ “ตีความ” นัยหนึ่งเท่านั้นนะครับ อาจตีความอย่างอื่นอีกก็ได้ ฝากไว้ให้คิด

:b8: :b8: :b8:

:b44: รวมคำสอน “อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38913

:b44: ประวัติและผลงาน “อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44336

เจ้าของ:  ploypet [ 22 ต.ค. 2010, 11:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กุมภสูตร-มหาปรินิพพานสูตร-ปาสาทิกสูตร (เสฐียรพงษ์ วรรณปก

อนุโมทนาสาธุค่ะ :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 06 ส.ค. 2018, 16:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กุมภสูตร : เปรียบพฤติกรรมดุจหม้อน้ำ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 27 พ.ค. 2019, 10:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กุมภสูตร : เปรียบพฤติกรรมดุจหม้อน้ำ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 24 มี.ค. 2020, 18:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กุมภสูตร : เปรียบพฤติกรรมดุจหม้อน้ำ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

Kiss
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 12 ก.ค. 2020, 13:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กุมภสูตร : เปรียบพฤติกรรมดุจหม้อน้ำ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

:b20:
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/