ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

การเกิดขึ้นของธาตุตามทวารต่างๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=56969
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 06 ม.ค. 2019, 12:48 ]
หัวข้อกระทู้:  การเกิดขึ้นของธาตุตามทวารต่างๆ

การเกิดขึ้นของธาตุในเวลาที่มี การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่่น เป็นต้นนั้น มีดังนี้
ในขณะที่เห็น มีธาตุเกิด ๔ ธาตุ คือ
๑. รูปธาตุ ได้แก่ สีต่างๆ
๒. จักขุธาตุ ได้แก่ จักขุปสาท
๓. จักขุวิญญาณธาตุ ได้แก่ จักขุวิญญาณจิต
๔. ธัมมธาตุ ได้แก่ เจตสิกที่ประกอบ

แต่ถ้ากล่าวถึง จักขุทวารวิถี แล้วมีธาตุเกิดร่วมด้วยกัน ๖ ธาตุ คือ
๑. รูปธาตุ
๒. จักขุธาตุ
๓. จักขุวิญญาณธาตุ
๔. ธัมมธาตุ (ทั้ง ๔ นี้เหมือนขณะที่เห็น)
๕. มโนธาตุ (ปัญจทวาราวัชชนจิตและสัมปฏิจฉนจิต)
๖. มโนวิญญาณธาตุ(หมายถึง สันตีนณจิต มโนทวาราวัชชนจิต ชวนจิต ตลอดถึงตทาลัมพนจิต)
ในการได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัสถูกต้อง ก็มีธาตุเกิดขึ้นทำนองเดียวกัน กับการเห็น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้

ส่วนทาง มโนทวาร นั้น รูปธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ ธัมมธาตุ และ มโนวิญญาณธาตุ ย่อมเกิดขึ้น เพราะมโนทวาร รู้อารมณ์ ๖ อารมณ์

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/