ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความแตกต่างกันของปฏิจจสมุปบาทและปัฏฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=55364
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 15 ก.พ. 2018, 17:50 ]
หัวข้อกระทู้:  ความแตกต่างกันของปฏิจจสมุปบาทและปัฏฐาน

ในเนื้อความอภิธัมมัตถสังคหะ ซึ่งแสดงให้รู้ว่า ปัจจัยสังคหะ
มีการอุปการะ ๒ นัย ความแตกต่างกันแห่งนัยทั้ง ๒ คือ

ปฏิจจสมุปบาทนัย แสดงเพียงแค่ให้รู้ว่า ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ปรากฏ
ขึ้นในโลกนี้ ล้วนแต่เป็นผลที่เกิดมาจากกรรมที่เป็นเหตุทั้งสิ้น จะเกิดขึ้นมาลอยๆ
หรือมีผู้ใดสร้างให้เกิดขึ้นมา โดยปราศจากธรรมที่เป็นเหตุนั้น ย่อมไม่มี
แต่ไม่ได้แสดงถึงรายละเอียดชองอำนาจปัจจัยนั้นๆว่า ได้ให้การอุปการะ
ด้วยอำนาจอุปการะอันใด

ปัฏฐานนัย แสดงให้รู้ว่า สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลาย ที่ปรากฏใน
อนันตจักรวาล ล้วนแต่เป็นเหตุเป็นผล เกี่ยวเนื่องกันตามธรรมที่เป็นเหตุ
และเป็นผล ส่วนที่จะปรากฏขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับเหตุและผลไม่มีเลย
และแสดงถึงอำนาจปัจจัยนั่นๆ ว่า การอุปการะของปัจจัยนั่นๆ เป็นไปด้วย
อำนาจแห่งเหตุปัจจัยบ้าง อารัมมณปัจจัยบ้าง อนันตรปัจจัยบ้าง เป็นต้น
ซึ่งอำนาจอุปการะโดยปัจจัยต่างๆในปกรณ์ที่ชื่อว่า "ปัฏฐาน"นี้ มี โดยย่อ ๒๔ ปัจจัย

ไฟล์แนป:
20180620_092938.jpg
20180620_092938.jpg [ 96.83 KiB | เปิดดู 757 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/