ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ปฏิสนธิวิญญาณ ๑๙ โดยสังขาร ๓
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=54926
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 10 ธ.ค. 2017, 08:23 ]
หัวข้อกระทู้:  ปฏิสนธิวิญญาณ ๑๙ โดยสังขาร ๓

๑. อปุญญาภิสังขาร ๑๑ (เว้นอุทธัจจเจตนา)เป็นเหตุ
อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก ๑ เป็นผล ให้ปฏิสนธิในอบายภูมิ ๔
เป็นพวกทุคติอเหตุกบุคคล คือพวกอบายสัตว์

๒. ปุญญาภิสังขาร อันได้แก่ มหากุศลทวิเหตุกโอมกเจตนา ๔ (อย่างอ่อน) เป็นเหตุ
อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก ๑ เป็นผล ให้ปฏิสนธิในมนุษย์ ๑ จาตุมหาราชิกา ๑
เป็นพวกสุคติอเหตุกบุคคล คือ มนุษย์และเทวดาขั้นต่ำ ที่พิกลพิการ
บ้า ใบ้ บอด หนวก เป็นต้น

๓. ปุญญภิสังขาร อันได้แก่ มหากุศลทวิเหตุกอุกกัฏฐะเจตนา ๔
และติเหตุกโอมกะเจตนา ๔ เป็นเหตุ
มหาวิบากญาณวิปปยุต ๔ เป็นผล ให้ปฏิสนธิในมนุษย์ภูมิ ๑ เทวภูมิ ๖
เป็พวกทวิเหตุบุคคล คือ พวกมนุษย์และเทวดาชั้นกลาง

๔. ปุญญาภิสังขาร อันได้แก่ ทหากุศลติอเหตุกอุกกัฏฐะเจตนา ๔ เป็นเหตุ
มหาวิบากญาณสัมปยุต ๔ เป็นผล ให้ปฏิสนธิในมนุษย์ภูมิ ๑ เทวภูมิ ๖
เป็นติเหตุกบุคคล คือเป็นมนุษย์และเทวดาชั้นสูง

๕. ปุญญาภิสังขาร อันได้แก่ รูปาวจรกุศลเจตนา ๕ เป็นเหตุ
รูปาวจรวิบาก ๕ เป็นผล ให้ปฏิสนธิในรูปภูมิ ๑๕ (เว้นอสัญญาัตตภูมิ)
เป็นพวกรูปพรหม

๖. อาเนญชาภิสังขาร อันได้แก่ อรูปาวจรกุศลเจตนา ๔ เป็นเหตุ
อรูปาวจรวิบาก ๔ เป็นผล ให้ปฏิสนธิในอรูปภูมิ ๔ เป็นพวกอรูปพรหม

ไฟล์แนป:
nung.gif
nung.gif [ 24.16 KiB | เปิดดู 839 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/