ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

โสดาปัตติมรรควิถีเกิดขึ้น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=54049
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 08 มิ.ย. 2017, 11:34 ]
หัวข้อกระทู้:  โสดาปัตติมรรควิถีเกิดขึ้น

การเกิดขึ้นแห่งโสดาปัตติมัคควิถีของติกขบุคคล
พระโยคีที่กำลังปฏิบัติวิปัสสนาอยู่ ก่อนที่จะบรรลุมรรคผลนั้น
ได้เห็นไตรลักษณ์โดยชัดเจนที่สุด ภวังค์ไหวเกิดขึ้น ๒ ขณะ ชื่อว่า ภวังคจลนะ, ภวังคุปัจเฉทะ, แล้วดับลง
ต่อจากนั้นมโนทวาราวัชชนจิต ก็เกิดขึ้นรับสภาพรูปหรือนามแล้วดับไป
ในลำดับนั้นมหากุศลญาณสัมปยุตตชวนะ ๔ ดวง
ดวงใดดวงหนึ่ง เกิดขึ้น ๓ ขณะ ใน ๓ ขณะนั้น อุปจาระ, อนุโลม, รับอารมณ์ โดยฐานที่เป็นอาวัชชนะ
ของโสดาปัตติมัคค์และทำลายเชื้อชาติปุถุชนแล้วก็ดับไป ต่อจากนั้น
โสดาปัตติมัคคจิตก็เกิดขึ้น ๑ ขณะ
รับนิพพานอารมณ์ พร้อมกับประหานทิฏฐิ, วิจิกิจฉา, โดยไม่เหลือแล้วดับไป ถัดจากนั้นมาโสดาปัตติผลจิต
ก็เกิดขึ้น ๓ ขณะรับนิพพานอารมณ์แล้วก็ดับลง ต่อจากนั้นภวังคจิตก็เกิดและมโนทวารวิถี
ที่มีมหากุศลญาณสัมปยุตตชวนะดวงใดดวงหนึ่ง ยาอมเกิดขึ้นทำหน้าที่โดยฐานที่เป็นปัจจเวกขณวิถี
กล่าวคือพิจารณา มรรค ผล นิพพาน กิเลสที่ละแล้วและยังเหลืออยู่ เกิดขึ้นหลายรอบตามสมควร

ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 97.09 KiB | เปิดดู 1332 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 08 มิ.ย. 2017, 17:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: โสดาปัตติมรรควิถีเกิดขึ้น

การเกิดขึ้นแห่งมัคควิถีเบื้องบนของมันทบุคคลมีดังนี้
พระโยคีที่กำลังปฏิบัติวิปัสสนาอยู่ ก่อนที่มัคควิถีเบื้องบนจะเกิดขึ้นนั้น
ได้เห็นไตรลักษณ์โดยชัดเจนอย่างที่สุด

ภวังค์ไหวได้เกิดขึ้น ๒ ขณะชื่อว่า ภวังคจลนะ, ภวังคุปัจเฉท, แล้วดับลง
ต่อแต่นั้นมโนทวารงัชชนจิต ก็เกิดขึ้นรับสภาวรูปหรือนามแล้วก็ดับไป
ในลำดับนั้นมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดวง ดวงใดดวงหนึ่ง เกิดขึ้น ๔ ขณะ
ใน ๔ ขณะนั้น ปริกรรม, อุปจาระ, อนุโลม, รับอารมณ์ที่เป็นรูปหรือเป็นนามแล้วก็ดับลง

ส่วนโวทานนั้นรับนิพพานอารมณ์ โดยฐานที่เป็นอาวัชชนะของมัคคะเบื้องบน ๓
ต่อจากนั้นสกทาคามิมัคคะ, อนาคามิมัคคะ, อรหันตมัคคะ, ก็เกิดขึ้น ๑ ขณะ รับนิพพานอารมณ์
พร้อมกับประหารกิเลสตามสมควรโดยไม่มีเหลือแล้วดับไป ถัดนั้นมา สกทามิผลจิต, อนาคามิผลจิต,
อรหันตผลจิต, ก็เกิดขึ้น ๒ ขณะรับนิพพานอารมณ์แล้วดับลง

ต่อแต่นั้นภวังคจิตก็เกิด และปัจจเวกขณะวิถีก็พิจารณา มรรค, ผล, นิพพาน, กิเลสที่ละแล้วและเหลืออยู่ได้เกิดขึ้นต่อตามสมควร

ไฟล์แนป:
unnamed (8).gif
unnamed (8).gif [ 223.11 KiB | เปิดดู 1261 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/