ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

โลภะดวงที่ ๑ เป็นอกุศลสังคหะ ๙ กอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=54015
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 31 พ.ค. 2017, 08:44 ]
หัวข้อกระทู้:  โลภะดวงที่ ๑ เป็นอกุศลสังคหะ ๙ กอง

อาสวะ ๔ โลภะดวงที่ ๑ เป็นได้ ๓ คือ

๑. กามาสวะ ได้
๒. ภวาสวะ ไม่ได้
๓, ทิฏฐาสวะ ได้
๔. อวิชชาสวะ ได้

โอฆะ ๔ โลภะดวงที่ ๑ เป็นได้ ๓ คือ

๑. กาโมฆะ ได้
๒. ภโวฆะ ไม่ได้
๓. ทิฎโฐฆะ ได้
๔. อวิชโชฆะ ได้

โยคะ ๔ โลภะดวงที่ ๑ เป็นได้ ๓ คือ

๑. กามโยคะ ได้
๒. ภวะโยคะ ไม่ได้
๓. ทิฏฐิโยคะ ได้
๔. อวิชชาโยคะ ได้

คันถะ ๔ โลภะดวงที่ ๑ เป็นได้ ๓ คือ

๑. อภิชฌากายคันถะ ได้
๒. พยาปาทกายคันถะ ไม่ได้
๓. สีลัพพตปรามากายคันถะ ได้
๔. อิทังสัจจาภิเวสกายคันถะ ได้

อุปาทาน ๔ โลภะดวงที่ ๑ เป็นได้ ๔ คือ

๑. กามุปาทาน ได้
๒. ทิฏฐุปาทาน ได้
๓. สีลัพพตุปาทาน ได้
๔. อัตตวาทุปาทาน ได้

นิวรณะ ๖ โลภะดวงที่ ๑ เป็นได้ ๓ คือ

๑. กามัจฉันทนีวรณะ ได้
๒. พยาปาทนีวรณะ ไม่ได้
๓. ถีนมิทธนีวรณะ ไม่ได้

๔. อุทธัจจกุกกุจจนีวรณะ (อุทธัจจะได้ - กุกกุจจะไม่ได้)
๕. วิจิกิจฉานีวรณะ ไม่ได้
๖. อวิชชานีวรณะ ได้

อนุสัย ๗ โลภะดวงที่ ๑ เป็นได้ เป็นได้ ๓ คือ

๑. กามราคานุสัย ได้
๒. ภวราคานุสัย ไม่ได้
๓. ปฏิฆานุสัย ไม่ได้
๔. มานานุสัย ไม่ได้

๕. ทิฏฐานุสัย ได้
๖. วิจิกิจฉานุสัย ไม่ได้
๗. อวิชชานุสัย ได้

สังโยชน์ ๑๐ โลภะดวงที่ ๑ เป็นได้ ๕ คือ

๑. กามราคาสังโยชน์ ได้
๒. รูปราคาสังโยชน์ ไม่ได้
๓. อรูปราคาสังโยชน์ ไม่ได้
๔. ปฏิฆาสังโยชน์ ไม่ได้
๕. มานาสังโยชน์ ไม่ได้

๖. ทิฏฐิสังโยชน์ ได้
๗. สีลัพพตปรามาสสังโยชน์ ได้
๘. วิจิกิจฉาสังโยชน์ ไม่ได้
๙. อุทธัจจสังโยชน์ ได้
๑๐. อวิชชาสังโยชน์ ได้

กิเลส ๑๐ โลภะดวงที่ ๑ เป็นได้เป็นได้ ๖ คือ

๑. โลภะ ได้
๒. โทสะ ไม่ได้
๓. โมหะ ได้
๔. มานะ ไม่ได้
๕. ทิฏฐิ ได้
๖. วิจิกิจฉา ไม่ได้
๗. ถีนะ ไม่ได้

๘. อุทธัจจะ ได้
๙. อหิริกะ ได้
๑๐. อโนตตัปปะ ได้

ไฟล์แนป:
5b7c3b_488afd7b6fdc4518b49b57b41c226389.png
5b7c3b_488afd7b6fdc4518b49b57b41c226389.png [ 64.38 KiB | เปิดดู 960 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/