ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ผังปรมัตถธรรม สิ่งที่ควรศึกษา ควบคู่กับการศึกษาอภิธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=29202
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Eikewsang [ 31 ม.ค. 2010, 07:09 ]
หัวข้อกระทู้:  ผังปรมัตถธรรม สิ่งที่ควรศึกษา ควบคู่กับการศึกษาอภิธรรม

รูปภาพ

ผังปรมัตถธรรม 4

cool cool ภาพที่เห็นอยู่นี้ เป็นภาพถ่ายคุณภาพไม่ดีนัก
เป็นภาพแสดงรวบรวม ปรมัตถธรรมทั้ง 4
**ไว้โดยความเป็นบัญญติ**

หากเพื่อนๆ ท่านใด มีภาพที่ชัดเจนกว่านี้
โปรดเมตตาเพื่อนๆ นำมาลงด้วยนะครับ


หากจะศึกษาพระอภิธรรม โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยกวับปรมัตถธรรม 4
ควรศึกษาผังดังกล่าวนี้ด้วย เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ภาพดังกล่าว
ครูบาอาจารย์ขอไทยนี่เอง ในนาม
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
"สมมุติ" ขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

(เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ปัจจุบันวัดสีสุดาราม
ได้ให้ความสำคัญต่อการเรียนสอน
พระอภิธรรมลดน้อยลงกว่าแต่เก่าก่อน)

ผังปรมัตถนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ

-จิต 89 หรือ 121

-เจตสิก 52

-รูป 28

-นิพพาน โดยอาการ 1 , 2 , 3

ในเบื้องต้น นำมาลงเพื่อสอบทวนความสนใจของเพื่อนก่อน

เอาไว้มีเวลา ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมต่อครับ

ขออนุโมทนาในธรรมสวนกุศลของทุกๆ ท่านครับ

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 31 ม.ค. 2010, 15:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผังปรมัตถธรรม สิ่งที่ควรศึกษา, ควบคู่กับการศึกษาอภิธรรม

:b42: แผนภูมิแสดงบทสรุปทางปรมัตถธรรม :b42:

• แผนภูมิองค์ประกอบของชีวิตคน...รู้จักคน รู้จักชีวิต

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : แม่ชีนันทญาณี (รุ้งเดือน สุวรรณ) สำนักนิโรธาราม ในภาคผนวก ของรวมบทธรรมนำปฏิบัติ
โดย เขมรํสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน, ครั้งที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 31 ม.ค. 2010, 16:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผังปรมัตถธรรม สิ่งที่ควรศึกษา, ควบคู่กับการศึกษาอภิธรรม

• แผนภูมิจิต-การจำแนกจิต

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : แผนภูมิจิต เจตสิก รูป และวิถีจิต โดย สจส.
(คัดจากแผนภูมิประกอบการอธิบายเรื่อง หลักการปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น)
ในภาคผนวก ของรวมบทธรรมนำปฏิบัติ โดย เขมรํสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน, ครั้งที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 31 ม.ค. 2010, 16:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผังปรมัตถธรรม สิ่งที่ควรศึกษา, ควบคู่กับการศึกษาอภิธรรม

• แผนภูมิสังขารขันธ์ หรือ สังขารเจตสิก ๕๒

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : แผนภูมิจิต เจตสิก รูป และวิถีจิต โดย สจส.
(คัดจากแผนภูมิประกอบการอธิบายเรื่อง หลักการปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น)
ในภาคผนวก ของรวมบทธรรมนำปฏิบัติ โดย เขมรํสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน,
ครั้งที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 31 ม.ค. 2010, 16:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผังปรมัตถธรรม สิ่งที่ควรศึกษา, ควบคู่กับการศึกษาอภิธรรม

• แผนภูมิรูปขันธ์ ๒๘

รูปภาพ
รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : แผนภูมิจิต เจตสิก รูป และวิถีจิต โดย สจส.
(คัดจากแผนภูมิประกอบการอธิบายเรื่อง หลักการปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น)
ในภาคผนวก ของรวมบทธรรมนำปฏิบัติ โดย เขมรํสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน, ครั้งที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 31 ม.ค. 2010, 16:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผังปรมัตถธรรม สิ่งที่ควรศึกษา, ควบคู่กับการศึกษาอภิธรรม

• แผนภูมิหน้าที่จิตทุกชนิด-กิจของจิต ๑๔

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : แผนภูมิจิต เจตสิก รูป และวิถีจิต โดย สจส.
(คัดจากแผนภูมิประกอบการอธิบายเรื่อง หลักการปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น)
ในภาคผนวก ของรวมบทธรรมนำปฏิบัติ โดย เขมรํสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน, ครั้งที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 31 ม.ค. 2010, 16:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผังปรมัตถธรรม สิ่งที่ควรศึกษา, ควบคู่กับการศึกษาอภิธรรม

• ระบบการบันทึกของจิตแต่ละดวง (๑๒๑ ดวง)
(กรรมก่อภพชาติ)


รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : แผนภูมิจิต เจตสิก รูป และวิถีจิต โดย สจส.
(คัดจากแผนภูมิประกอบการอธิบายเรื่อง หลักการปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น)
ในภาคผนวก ของรวมบทธรรมนำปฏิบัติ โดย เขมรํสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน, ครั้งที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/