ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=62&t=24546
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  admin [ 01 ส.ค. 2009, 02:15 ]
หัวข้อกระทู้:  ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

:b8: :b8: :b8: เรียนท่านสมาชิก และผู้เยี่ยมชมทุกๆ ท่าน

เนื่องจากวันที่ 1 สิงหาคม เป็นวันครบรอบปีของเว็บไซต์ธรรมจักร และลานธรรมจักร ปีนี้ก็เป็นปีที่ 6
6 ปีกับการกำเนิดเว็บไซต์ธรรมจักร ที่มีเจตนารมณ์เพื่อการเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา หรือที่เรียกว่ากัน "ธรรมะ" จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่า "เว็บธรรมะออนไลน์"


สมาชิก หรือผู้เข้าชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบประวัติความเป็นมาของเว็บไซต์ จึงขอยกมากล่าวให้ได้ทราบกันทั่วถึง ดังนี้

เว็บไซต์ธรรมจักร หรือ http://www.dhammajak.net ในปัจจุบัน เกิดขึ้นด้วยเจตนาของผู้ก่อตั้งเพื่อเผยแผ่ธรรมะ อันเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เริ่มจากเว็บไซต์ธรรมะเล็กๆ เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นต้องฝากข้อมูลกับโฮสติ้งที่ให้บริหารฟรี และฟรีเว็บบอร์ด ฯลฯ (ก็ต้องขอขอบคุณ และแผ่ส่วนกุศลไปยังผู้ให้บริการทั้งหมดนั้นด้วย) เมื่อเว็บไซต์ได้เติบโตขึ้น ต้องรองรับข้อมูลและผู้เข้าชมมากขึ้น จึงต้องการทำการจดโดเมน และเช่าโฮสติ้ง เพื่อใช้กับข้อมูลเป็นของส่วนตัว และขยายตามลำดับ ปัจจุบันได้ทำการจัดซื้อเครื่องโฮสติ้งเป็นของส่วนเฉพาะของเว็บโดยตรง จากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา

ทำไมต้องใช้ชื่อ "ธรรมจักร" ก่อนจะสร้างเว็บนั้นได้ทำการท่องเว็บธรรมะอื่นๆ หลายเว็บ ก็ไม่พบว่าเว็บใดได้ใช้ชื่อดังกล่าว พิจารณาจากความหมายของคำว่า "ธรรมจักร" ก็มีความหมายว่า "วงล้อแห่งธรรม" และเป็นชื่อของปฐมธรรมเทศนา คือ "ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร" เป็นการแสดงปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (อาสาฬหบูชา) เพื่อโปรดเหล่าปัญจวคีย์ทั้ง 5 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงตัดสินใจนำชื่อ "ธรรมจักร" มาใช้เป็นชื่อเว็บที่กำลังจะสร้างขึ้นในขณะนั้น

ปัจจุบันนี้เว็บไซต์ธรรมจักร ได้รู้จักไปแพร่หลายกว้างขวางมากขึ้น มีสมาชิกและผู้เยี่ยมชมได้เข้ามาเยี่ยมชม สนทนาธรรม อ่านบทความ ค้นหาข้อมูลต่างๆ จำนวนผู้เข้าชมแต่ละวันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันวันละ 6,000-7,000 คน ก็ภูมิใจที่เห็นว่าเว็บไซต์แห่งนี้ได้ช่วยสังคมในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคม และเป็นแหล่งรวมความรู้ทางด้านพุทธศาสนา แม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ เป็นกลุ่มเล็กๆ แต่อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และที่สำคัญเป็นตัวแทนการเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้ขยายวงกว้างมากขึ้น

ส่วนสำคัญที่ทำให้เว็บไซต์แห่งนี้พัฒนาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากทีมงานแล้ว หัวใจสำคัญคือสมาชิกและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกๆ ท่าน ถ้าขาดสมาชิกมาช่วยโพสกระทู้ ช่วยกันมาอ่านข้อความ เว็บธรรมจักรก็คงไม่พัฒนาเติบโตจนถึงปัจจุบัน

สุดท้ายนี้ก็หวังว่าเว็บไซต์ธรรมจักร และลานธรรมจักร แห่งนี้จักได้อยู่คู่พระพุทธศาสนา และสังคมไทยตลอดไปกาลนาน ด้วยการร่วมมือร่วมใจสนับสนุนจากทุกฝ่าย ขออวยพรแด่ทีมงาน สมาชิก ตลอดถึงผู้เยี่ยมชมทุกๆ ท่าน จงมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายที่แข็งแรง และเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านด้วยเทอญ.

:b8:
ขออนุโมทนา
admin

......................................
รูปหน้าเว็บตั้งเริ่มสร้าง จึงถึง พ.ศ.2550
ก่อนจะกลายเป็นหน้าเว็บปัจจุบัน


รูปภาพ
พ.ศ. 2546 - 2547
เริ่มแรก

รูปภาพ
พ.ศ. 2548

รูปภาพ
พ.ศ. 2549 - 2550
แบบสุดท้าย ก่อนจะกลายเป็นแบบที่เห็นในปัจจุบัน

..........
และที่ต้องขอขอบคุณ

รูปภาพ

คอลัมน์ฮอตเว็บ ประจำวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2550
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 01 ส.ค. 2009, 02:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

:b8: :b8: :b8:
เพิ่งเข้ามาเล่นเวปลานธรรมจักร
ได้ธรรมะและความเป็นกันเองกัลยาณมิตรจากทีมงาน
และสมาชิกต้อนรับอย่างดี

ขอให้เป็นเวปยอดนิยมและเป็นแหล่งสั่งสมบุญบารมียุคใหม่ ครับ
:b12:

เจ้าของ:  damjao [ 01 ส.ค. 2009, 04:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


เป็นเว็บที่ช่วยให้ผู้ที่ตีบตันอับจนทางปัญญาและไร้ทางออก
ได้พบกับแสงสว่างและแรงบันดาลใจ
และเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
โดยมีเป้าหมายในชีวิต สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างงดงาม ถูกต้อง
มีความสุข ไร้ทุกข์ อันเป็นความปราถนาของทุกชีวิต
และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของเหล่ากัลยาณมิตร

ขอให้ความดีที่ทำนำส่งผล
บันดาลดลสุขขีทุกปีไป

ขอร่วมตั้งกัลยาณฉันทะ
ขอให้วัตถุประสงค์ที่เป็นกุศล
ของท่านผู้จัดการและคณะสัมฤทธิ์ผล
เพื่อนำพาสังคมและประเทศชาติ
ไปในวิถีทางแห่งการพัฒนาอันถูกต้อง
ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขที่แท้จริงและยั่งยืน
แก่ชีวิตและสังคมพร้อมทั้งสันติสุขแก่มวลประชาทั้งโลก
ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ........ :b8:

เจ้าของ:  คนไร้สาระ [ 01 ส.ค. 2009, 04:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

:b8: ขอกราบอนุโมทนาสาธุ ท่าน admin ,ทีมงาน
ขอบคุณสำหรับข้อมูลเหตุที่มาของเว็ป ลานธรรมจักร
ซึ่ง น้อยคนที่จะทราบ

:b8: คนไร้สาระได้ศึกษาธรรมะจากเว็ปนี้ มีกัลยาณมิตร
และมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งแม้จะเป็นส่วนเล็ก ๆ เต็มใจ
และยินดีเป็นอย่างยิ่ง เป็นกำลังใจให้ admin, ทีมงาน
และกัลยาณมิตรทุกท่าน ได้สืบทอดพระพุทธศาสนากันต่อไป

:b47: ขอให้เจริญให้ธรรมทุก ๆ ท่าน

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ทักทาย [ 01 ส.ค. 2009, 04:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

อนุโมทนาสำหรับข้อมูลประวัติ
เพิ่งทราบว่าครบหกขวบแล้ว ดิฉันได้ประโยชน์จากเวบบ์นี้มาก
ขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะค่ะ

:b41: :b36: :b37: :b36: :b37: :b36: :b37: :b41:

เจ้าของ:  กามโภคี [ 01 ส.ค. 2009, 15:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

หัวเผือกหัวมัน แม้จะอยู่ไต้ดิน เมื่อระยะเวลาผ่านไป ก็สามารถ
เพิ่มพูนความใหญ่โตของตัวเองได้ มีคุณค่าความเป็นเผือกมัน
ตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ในตัวเอง

ผมหวังใจว่า เวบแห่งนี้ ก็คงเป็นเช่นนั้น เติบโตได้ตามระยะเวลาที่ควร
และเพิ่มพูนรักษาคุณชาติที่ดีของเวบพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างสมบูรณ์

พบเวบพระพุทธศาสนาบางที่ เคร่งครัดจนวิจารณ์ไม่ได้ ใจแคบเกิน
พบเวบพระพุทธศาสนาบางที่ หย่อนยานจนคำสอนเหมือนเรื่องการเมืองบนโต๊ะกาแฟข้างทาง ใจกว่างเกิน
พบเวบพระพุทธศาสนาบางที่ ตามใจผู้เข้ามาเป็นสมาชิกโดยไม่คำนึงถึงผลเสีย กระหายสาวก
ฯลฯ

ขอให้ที่แห่งนี้ยังคงยืนอยู่ด้วยเหตุผลตลอดไปนะครับ
ขอให้เป็นที่สำหรับคนหมู่มากได้เสาะแสวงหาความรู้ต่อไปนะครับ

อนุโมทนากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เวบแห่งนี้ยังคงอยู่ครับ
สาธุ :b8:

เจ้าของ:  Bwitch [ 01 ส.ค. 2009, 15:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

รูปภาพ
:b42: :b44: :b8: :b8: :b8: :b44: :b42:

รูปภาพ
:b37: :b36: :b38: :b37: :b36: :b38: :b37: :b36: :b38: :b37: :b36: :b38:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 01 ส.ค. 2009, 16:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

:b8: :b8: :b8:

สุขสันต์วันเกิดของลานธรรมจักรครับ

ขอให้เจริญในการเผยแผ่ธรรมด้วยเทอญ


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ลุงชู [ 01 ส.ค. 2009, 16:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

ขอให้ เว็บไซต์ธรรมจักร และลานธรรมจักรก้าวไปข้างหน้าสมเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ให้
เป็นบอร์ดแห่งธรรมะเป็นบ้านแห่งมิตรภาพที่แสนจะอบอุ่นให้ความเป็นมิตรต่อผู้ที่มาเยือนสมกับคำที่ว่า

" ณ แห่งนี้มีธรรมะ และกัลยาณมิตร "

ขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่าน และสมาชิกทุกคน
ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป....

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 01 ส.ค. 2009, 17:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

แฮบปิตํ เบิตตํ เดยํ ทูยู
smiley

ว่าแล้วก็สมทบทุนกองทุนเว็บธรรมจักรกันด้วยนะครับ

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 01 ส.ค. 2009, 17:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

:b8:

ไฟล์แนป:
07030805.gif
07030805.gif [ 126.83 KiB | เปิดดู 9035 ครั้ง ]

เจ้าของ:  O.wan [ 01 ส.ค. 2009, 21:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

cool ขอบคุณคณะผู้จัดตั้งนะคะ
tongue ขอบคุณท่านสมาชิกในลานธรรมจักรแห่งนี้
ที่เป็นอาจารย์แนะนำให้เราได้มีวันนี้ค่ะ :b8:

เจ้าของ:  ตรงประเด็น [ 01 ส.ค. 2009, 21:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

สาธุ อนุโม ทนามิ
ที่ดำริ สืบสร้าง ทางกุศล
ช่วยชี้นำ ศรัทธา มหาชน
สู่มรรคผล เบิกบาน สราญใจ

ขออวยชัย ให้ท่าน สัมฤิทธิ์ผล
บุญบันดล กระจ่าง สว่างใส
เจอพุทธศาสน์ บรรจบ ทุกภพไป
พระรัตน์ตรัย หนุนช่วย อำนวยพร

ขอทุกท่าน สำเร็จ ตามที่หมาย
ทุกข์โศกคลาย สุโข สโมสร
ตกกระแส พระนิพพาน ดาลแน่นอน
ไม่อาทร ทุกข์ใจ ไร้หมองมัว


ตรงประเด็น

เจ้าของ:  ไหว้พระปล่อยปลา [ 02 ส.ค. 2009, 01:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

อนุโมทนากับผู้ก่อตั้ง เวบดีดีเช่นนี้ครับ

ไฟล์แนป:
Y8081844-0.jpg
Y8081844-0.jpg [ 67 KiB | เปิดดู 8934 ครั้ง ]

เจ้าของ:  แมวขาวมณี [ 02 ส.ค. 2009, 17:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ครบรอบปีที่ 6 เว็บไซต์ธรรมจักร 1 สิงหาคม 2552

"กงล้อธรรม" นำสร้าง"รู้" สู่มรรคผล

หกปีชนม์ เติบใหญ่ ในไซเบอร์

ขอพระธรรม หมุนไป ได้พบเจอ

ผู้ยากไร้ หลง เผลอ เจอพระธรรม...


...ขอคุณพระรัตนตรัยและกรรมดีทั้งหลาย
จงเกื้อกูลหนุนนำให้ admin, ทีมงานและกัลยาณมิตรทุกท่าน
เจริญยิ่ง ๆ ด้วยปัญญา"รู้"ในไตรลักษณ์
และทำที่สุดคือ นิพพาน ให้แจ้งด้วยเทอญ..


ไฟล์แนป:
dhammajak.gif
dhammajak.gif [ 29.16 KiB | เปิดดู 8855 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/