วันเวลาปัจจุบัน 21 เม.ย. 2021, 09:48  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง

กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ธ.ค. 2014, 22:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5001

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 34

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ธรรมะประทานพระพรปีใหม่
มีน้ำใจให้เป็นทาน เพื่อชีวิตที่งดงาม


:b46: :b46:

“มีน้ำใจเป็นทานเถิด จะรักษาศีลได้อย่างไม่ต้องตั้งใจเลย
ความเดือดร้อนก็จะผ่อนคลายถึงหมดสิ้นได้
โดยไม่ต้องเหนื่อยยากแก้ไขอีกต่อไป
เป็นการน้อมรับพระพุทธพรในปีใหม่นี้
ซึ่งจะยั่งยืนตลอดไปในทุกๆ ปี ไม่มีเสื่อมคลาย”


สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ขอพุทธานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
ตลอดจนกุศลผลบุญที่ท่านได้กระทำมา
จงคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว พร้อมทั้งบริวาร
ปราศจากทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งสิ้น
ขอให้ท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย
คิดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในสิ่งนั้น
โดยมีธรรมบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นเกราะคุ้มครองป้องกัน และมีพระธรรมเป็นประทีปส่องสว่างในการดำเนินชีวิต
ขอให้พบกับชีวิตที่สมบูรณ์ ให้พบกับความสะอาด สว่าง สงบ แห่งชีวิตและจิตใจ
ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจงมีแด่ท่านทุกทิพาราตรีกาลเทอญ:b47: :b47:


สารบัญ

เรื่อง ธรรมะประทานพระพรปีใหม่
จาก “วรธรรมกถา” ประทานพระพร
ของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ธรรมะประทานพระพรปีใหม่

พุทธพรปีใหม่
ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา
ศีลเท่านั้นที่จะช่วยให้ชีวิตปลอดภัย
อุบายวิธีที่จะช่วยให้เป็นผู้มีศีล
ความมีน้ำใจทำให้รักษาศีลได้


ธรรมคติพรประทาน

อานุภาพแห่งบุญที่ทำในพระพุทธศาสนา
เหตุของความผ่องใสหรือความเศร้าหมองของใจ
คนที่มีค่ายิ่ง ต้องมีความรู้คู่กับความดี
พระคุณอันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนา
หัวใจของพระพุทธศาสนา


วรคติธรรม


:b47: :b47:

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ธ.ค. 2014, 22:11 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5001

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 34

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

ธรรมะประทานพระพรปีใหม่
มีน้ำใจเป็นทาน เพื่อชีวิตที่งาม๏ พุทธพรปีใหม่

พรปีใหม่จากใจปรารถนา
คือให้รู้เจรจาผูกพันจิต
“ปิยวาจา” พูดชื่นใจให้เป็นนิตย์
“ทานน้ำใจ” ผลวิจิตรกว่าทานใด

เพื่อให้พบความสุขสวัสดี
ให้ชีวิตมากมีสุขสดใส
ขอจงรับความดีเหล่านี้ไป
เป็นพุทธพรปีใหม่โปรดประทาน๏ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงมีพระมหากรุณาโปรดประทานธรรมะ
อันจักยังให้เกิดความมีน้ำใจไมตรีต่อกัน
เป็นธรรมะหมวดสำคัญ ที่มีชื่อว่า “สังคหวัตถุ”
ประกอบด้วยธรรมะ ๔ ประการ
คือ...ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา

ทาน คือการให้ ที่จัดอยู่ในอันดับหนึ่ง
มีความสำคัญเป็นหนึ่งจริง
การให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้น้ำใจ
ย่อมเป็นเหตุให้ ปิยวาจา...เจรจาเป็นที่ชื่นชอบใจเกิดตามมา
อัตถจริยา...การทำประโยชน์เกื้อกูลกันก็ย่อมตามมาด้วย
เช่นเดียวกันกับ สมานัตตตา...ความเสมอต้นเสมอปลาย
ที่ย่อมเกิดตามความมีน้ำใจมาด้วยเป็นอัตโนมัติ
คือไม่ต้องมีการฝืนใจ ทานน้ำใจจึงมีความสำคัญเป็นหนึ่ง
แม้ศีลก็เกิดได้เพราะมีทานพิเศษ คือ การให้น้ำใจเป็นทาน
และศีลนั้น แม้ศีล ๕ ก็เป็นเครื่องถนอมรักษาชีวิต
ให้งดงาม เป็นสุขสวัสดี ศีลเป็นความดีที่คนดีรักษาได้ไม่ยาก
เช่นเดียวกับความดีทั้งหลายที่คนดีทำได้ง่าย แต่คนไม่ดีทำได้ยาก๏ ศีลเท่านั้นที่จะช่วยให้ชีวิตปลอดภัย

สองสามปีมานี้ เป็นที่รู้สึกกันว่าชีวิตไม่สงบสุขเช่นที่เคย
แม้พิจารณาก็ย่อมจักได้เป็นว่าความไม่ปฏิบัติรักษาศีล
ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
โปรดประทานไว้คือเหตุที่แท้จริง
ต้องการความสงบสุขจึงต้องแก้ที่เหตุที่แท้จริง
ขอให้ชวนกันปฏิบัติในศีล ๕ ให้ดีที่สุดเสมอ
นั่นแหละจะเป็นการช่วยกันทำความเดือดร้อนวุ่นวายที่มากมีอยู่ทุกวันนี้
ให้บรรเทาเบาบางถึงหมดสิ้นก็ยังได้
เราจะได้พากันมีความสุขสงบสมปรารถนา
ไม่อยู่ในความวิตกกังวลหวาดกลัวภัยอันรายร้ายแรงต่างๆ นานา
ดังที่กำลังรู้สึกกันอยู่ทุกวันนี้

ขอให้มั่นใจว่า ศีลเท่านั้นจะช่วยได้ดีที่สุด
ศีลเท่านั้นไม่ใช่อะไรอื่น ที่จะช่วยให้ชีวิตที่ปลอดภัยแก่เราได้๏ อุบายวิธีที่จะช่วยให้เป็นผู้มีศีล

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
โปรดประทานอุบายวิธีช่วยให้เป็นผู้มีศีลได้
อย่างไม่ต้องตั้งใจแยกแกยะออกเป็นข้อนั้นข้อนี้
แฝงไว้ในทาน การให้น้ำใจแก่กันและกัน
ความมีน้ำใจให้กันนี้แหละ
จะทำให้มีศีล ๕ ได้อย่างง่ายดายสบายนัก

ดังนั้นปีใหม่นี้ ก็ขอให้ที่ไม่เคยมีน้ำใจให้แก่ใครเลย
จงพยายามมีน้ำใจให้กันบ้าง ที่มีอยู่แล้วก็ขอให้มีต่อไป
และให้พยายามขยายออกให้มากที่สุด
โดยปราศจากขอบเขต จะทำให้ไม่อาจผิดศีล ๕ ได้เลย๏ ความมีน้ำใจทำให้รักษาศีลได้

“ความมีน้ำใจ” จะกีดกันให้ห่างไกล
ความละเมิดศีลทั้งหมดได้ เพราะความมีน้ำใจให้กัน
คือความห่วงใยถนอมรักษากัน
ไม่ให้ชอกช้ำทั้งทางกายและทางใจ
การเบียดเบียนใดๆ จึงไม่อาจทำแก่กันได้

เบียดเบียนชีวิตไม่ได้ เบียดเบียนทรัพย์สมบัติไม่ได้
เบียดเบียนร่างกายจิตใจไม่ได้
เบียดเบียนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ได้
เบียดเบียนตนเองให้ขาดสติไม่ได้
ทั้งหมดคือความล่วงละเมิดศีล ๕ ไม่ได้๏ จงมีน้ำใจให้แก่กันและกันตั้งแต่บัดนี้เถิด

มีน้ำใจให้เป็นทานเถิด จะรักษาศีลได้อย่างไม่ต้องตั้งใจเลย
ความเดือดร้อนก็จะผ่อนคลาย ถึงหมดสิ้นได้
โดยไม่ต้องเหนื่อยยากแก้ไขอีกต่อไป
เป็นการน้อมรับพระพุทธพรในปีใหม่นี้
ซึ่งจะยั่งยืนตลอดไปในทุกปีๆ ไม่มีเสื่อมคลาย
และเป็นพรที่จะขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่วิเศษยิ่ง
แสดงความจงรักภักดีจริงต่อเบื้องพระยุคบาท ที่ไม่มีพรใดอาจเสมอได้
จึงขอพสกนิกรทั้งหลายได้มีน้ำใจให้เป็นทานแก่กันและกัน
ตั้งแต่บัดนี้เถิด ขออำนวยพร:b47: :b47:

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ธ.ค. 2014, 22:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5001

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 34

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

ธรรมคติพรประทาน
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก๏ อานุภาพแห่งบุญที่ทำในพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนานั้น เปรียบดังเพชรน้ำหนึ่ง
เนื้อแข็งบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งสกปรกใดจะแทรกซึมเข้าในเนื้อเพชรได้
ฉันใดฉันนั้นก็ไม่มีความสกปรกใดจะแทรกซึม
เข้าปะปนกับพระพุทธศาสนาได้ ได้ก็แต่เพียงแวดล้อมอยู่ภายนอก


ไม่มีบุญใดจะยิ่งใหญ่เท่าบุญที่เทิดทูนรักษาพระพุทธศาสนา
จนกระทั่งเป็นที่เชื่อในหมู่ผู้ได้ประสบพบเห็นด้วยตนเอง
ว่าแม้เมื่อถึงเวลาที่กรรมไม่ดีที่ทำไว้ส่งผล จะหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่อานุภาพแห่งบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา
แม้มากเพียงพอในปัจจุบัน ย่อมพิทักษ์รักษา
ให้ได้พ้นจากความเจ็บปวดทรมาน อย่างเป็นที่น่าประหลาดมาก๏ อย่าหลงผิดคิดผิดทำผิดต่อพระพุทธศาสนา

ทราบกันดีแล้วว่า ศัตรูที่จะทำร้ายพระพุทธศาสนาได้นั้น
เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเองเท่านั้น
คือต้องเป็นพระ เณร อุบาสก อุบาสิกาเท่านั้น
ที่เป็นผู้ทำร้ายพระพุทธศาสนาได้ ผู้อื่นทำไม่ได้

ดังนั้น เราจึงควรต้องระวังตนเอง ระวังพวกกันเองให้ดีที่สุด
อย่าให้หลงผิดคิดผิดทำผิดต่อพระพุทธศาสนา

หมั่นทบทวนดูแลตักเดือนตนเองให้ไม่ผิดศีลธรรมผิดพระวินัย
ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้
เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา โดยให้รักษาเราก่อน
ให้เรารักษาตัวเราได้ก่อน เพื่อเราจะได้รักษาพระพุทธศาสนาได้๏ เหตุของความผ่องใสหรือความเศร้าหมองของใจ

ขอให้ทำหน้าที่ให้เต็มสติปัญญา ความสามารถ
สอนตัวเองให้ปฏิบัติหัวใจพระพุทธศาสนาให้เข็มแข็ง
อย่าทำความไม่ดีใดๆ ทั้งนั้น
ทำความดีทุกอย่าง ทำใจให้ผ่องใสเสมอ

ความคิดของตนเองสำคัญมาก
ความผ่องใสหรือความเศร้าหมองของใจ
มิได้เกิดแต่อะไรอื่นแต่เกิดจากความคิดของตนเอง
ใจขุ่นมัวเศร้าหมองเมื่อไร อย่าไปโทษคนอื่นว่าเป็นเหตุ
โทษความคิดของตนเอง และเปลี่ยนความคิดนั้นทันที
คิดถึงพระพุทธเจ้าให้ทันที คือ ท่องพุทโธ...พุทโธได้ทัน
และก็ได้ผลเป็นความสบายใจจริง๏ วันเวลาเคลื่อนไปพร้อมกับวัยของเราทุกคน

พรที่ปรารถนาจะให้ในวันมงคลขึ้นปีใหม่นี่คือ
ขอให้พากันไม่ลืมนึกถึงความจริงที่สำคัญประการหนึ่ง
ไว้ให้เสมอว่า วันเวลากำลังเคลื่อนไปพร้อมกับวัยของเราทุกคน
และจะไม่มีการถอยหลังย้อนกลับมาได้อีกเลย๏ คนที่มีค่ายิ่ง ต้องมีความรู้คู่กับความดี

อะไรที่ดีงามให้รีบทำเสีย อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
เมื่อโอกาสที่ทำได้ผ่านพ้นไป จะไม่มีโอกาสเช่นนั้นอีก

ดังเช่นเมื่อมีอายุในวัยเรียน มีโอกาสเรียน
ต้องเร่งเรียนให้เต็มสติปัญญา ความสามารถ
เพราะเมื่อพ้นวัยเรียนไปแล้ว
ย่อมยากจะมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่อีก
จะต้องทำอย่างอื่นแทน และอย่างอื่นที่จะทำนั้นก็จะทำไม่ได้ดี
เพราะไม่มีความรู้เป็นเครื่องส่งเสริม

ขณะเดียวกัน ขอให้รับรู้ว่า
ความรู้แม้มีมากในคนที่ไม่ดีย่อมทำให้เขาเป็นอันตรายที่ใหญ่ยิ่ง
ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น จึงต้องทั้งศึกษาหาความรู้
ไปพร้อมกับอบรมตนให้เป็นคนดี ให้สุดความสามารถ
มีความรู้ด้วย มีความดีด้วย จึงจะเป็นคนมีค่าที่แท้จริง๏ คำสอนทางพระพุทธศาสนาไม่เลือกชั้นวรรณะ

พระพุทธศาสนา หรือคำสั่งสอน
ของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
มีคุณยิ่งใหญ่แก่ชาวโลกทั่งไป ไม่เลือก ชาติศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม นับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ตาม
จักได้รับประโยชน์จากพระคุณของพระพุทธศาสนาแน่นอน


โดยมีบรรดาผู้นับถือปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน
ของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นสื่อนำความดีงามทั้งปวงไปสู่เพื่อนร่วมโลกทั้งหลาย
โดยไม่เลือกชั้นวรรณะและศาสนา
ความประพฤติอยู่ในศีลในธรรม
ตามคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
จะเป็นคุณยิ่งใหญ่แก่ผู้ประพฤติ และจะสามารถแผ่คุณนั้น
ไปถึงผู้อื่นได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคนชาติใด ศาสนาใด๏ พระคุณอันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนา

ผู้มีศีลมีธรรมตามคำทรงสั่งสอน
ของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
คือคนดี และคนดีนั้นไม่ให้ทุกข์ ไม่ให้โทษแก่ใคร
ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร ไม่ว่าชาติศาสนาใดทั้งนั้น
มีแต่จะให้คุณประโยชน์สถานเดียวแก่คนทั้งหลาย

ขอให้ทุกท่านช่วยกันทำให้ความจริงนี้ปรากฏประจักษ์
แม้เพียงในเขตประเทศนี้ก็ยังดี ตั้งใจรักษาศีล
รักษาพระธรรมวินัยให้จริง ให้ความเป็นพระดี
เป็นคนดี ในพระพุทธศาสนาปรากฏเด่นชัด

ให้เล่าลือล่วงรู้อยู่ตลอดไปว่า พระพุทธศาสนาให้คุณยิ่งใหญ่
โดยที่ไม่เลือกชั้นวรรณะ หรือศาสนาใดทั้งสิ้น๏ หัวใจของพระพุทธศาสนา

พระมหากรุณาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ยั่งยืนนาน ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา
ก่อนแต่ทรงตรัสรู้ ทรงตรัสรู้แล้ว จนบัดนี้ และจนตลอดไป
พระมหากรุณาจะยังแผ่ไพศาลไม่มีขอบเขต
เราทุกคนพึงทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ในการแสดงกตัญญูกตเวที
ต่อพระรัตนตรัยซึ่งทรงพระคุณสูงสุดคือ
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระธรรามคำสั่งสอนที่ถูกแท้ให้คุณทั้งหมด
และพระสงฆ์ผู้ทรงจำพระธรรมไว้ไม่ผิดพลาด
และอัญเชิญมาให้ปรากฏแก่ชาวโลก
ด้วยวาจาและด้วยการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
ให้หัวใจของพระพุทธศาสนา ๓ ประการเป็นที่เทิดทูนสืบไป คือ...

การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง
การทำบุญกุศลทุกประการ และ
การทำใจของตนให้ผ่องใสไกลกิเลสเครื่องเศร้าหมอง๏ ทั้งหมดของพระพุทธโอวาท คือความไม่ประมาท

พระพุทธศาสนาเป็นพยานรับรองความเลิศล้ำ
ไม่มีผู้ใดเปรียบเสมอ ทรงเลิศด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
อันเป็นเหตุให้พระปัญญาคุณสว่างเจิดจ้า หามีแสงใดทัดเทียมไม่

พระบริสุทธิ์คุณจึงเกิดใสบริสุทธิ์ด้วยแสงแห่งพระปัญญา
อันความบริสุทธิ์แห่งจิตของผู้ใดก็ตาม หาเกิดได้จากเหตุอื่นไม่
จักเกิดได้แต่จากแสงแห่งปัญญาเท่านั้น

หัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ประการนั้น
เท่ากับเป็นการทรงเตือนให้อบรมปัญญา
ให้มีแสงสว่างให้จิตใจพ้นความมัวหมอง
ทรงแสดงทางแห่งความสำเร็จไว้ในพระปัจฉิมโอวาทว่า

“ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

เป็นการทรงรวมพระพุทธโอวาททั้งปวง
ที่โปรดประทานสิ้น ๔๕ พรรษา
ลงในความไม่ประมาทเพียงแต่ประการเดียว

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ธ.ค. 2014, 22:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5001

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 34

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

วรธรรมคติ
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกความมีสัมมาคารวะต่อความรู้สึกของผู้อื่น
เป็นความงดงามประจำจิตใจคนไทยมาแต่ไหนแต่ไร
เพิ่งจะมาได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่รำพึงรำพันหนาหูสมัยนี้
ว่าความงดงามแห่งจิตใจไทย แห่งมรรยาทไทย กำลังหมดไปทุกที
อย่างน่าเสียดาย อย่างน่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง
เหตุประการหนึ่งก็เพราะผู้เฒ่าผู้แก่
หรือแม่พ่อปู่ย่าตายาย พี่ป้าน้าอาสมัยนี้
มีความเกรงใจลูกหลานมากกว่าสมัยก่อน
น่าจะเพราะลูกหลานสมัยก่อนมีการศึกษาไม่เท่าสมัยนี้

ยิ่งลูกหลานเล่าเรียนสูง แม่พ่อปู่ย่าตายาย
พี่ป้าน้าอา ก็ยิ่งเกรงใจ ขัดหูขัดตาขัดใจเพียงไร
ก็อดทนเก็บเงียบไว้แต่ภายในใจโดยหารู้ไม่ว่า
นั่นคือการกำลังลงโทษลูกหลาน
ผู้เป็นที่รักดังแก้วตาดวงใจที่หนักหนา
หนักจนไม่มีทางจะสามารถแก้ไขให้ร้ายกลายเป็นดีได้อีกต่อไป


นิทานไทยเรื่องหนึ่ง ซึ่งรู้จักกันดี
ที่มีชายผู้หนึ่งต้องโทษประหารชีวิต
แม่พ่อร้องไห้คร่ำครวญ น้ำตาแทบจะเป็นสายเลือด
คำตัดพ้อของลูกชายที่กำลังเดินเข้าไปสู่ที่ประหารก็คือ
แม่พ่อฆ่าเขา แม่พ่อไม่เคยดุไม่เคยว่า
ไม่เคยตักเตือนอบรมสั่งสอนเลย เมื่อเขาทำผิดเล็กๆ น้อยๆ
บาททีก็ยังชื่นชมว่าเขาเก่งเขาฉลาด
ที่ทรยศคดโกงลักขโมยได้สำเร็จ โดยไม่ถูกจับได้ โดยไม่มีผู้รู้เท่าทัน
แม่พ่อทำให้เขาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี
ทำผิดทำชั่วรุนแรงร้ายกาจยิ่งขึ้นเป็นลำดับ
จนถึงต้องเดินสู่หลักประหาร

ผู้ใหญ่ทั้งหลาย เมื่อได้รู้เรื่องนี้แล้ว
น่าจะนำไปคิดให้หนัก อย่าให้วันหนึ่งข้างหน้า
ต้องถูกลูกหลานตัดพ้อต่อว่า ทำนองเดียวกับนักโทษประหารผู้นั้น
และเมื่อถึงวันนั้น ท่านอาจมีความรู้สึก
ยิ่งกว่ากำลังเดินไปสู่หลักประหารด้วยตนเอง
จงดับไฟแต่หัวลม ไทยจะได้ไม่สิ้นสูญไปต่อหน้าต่อตา
พร้อมกับความสูญสิ้นของวัฒนธรรมไทยที่งดงามนัก:b47: :b47: :b47:


กระทู้บอร์ดเก่า โพสต์โดย “คุณก้อนดิน”
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8842

รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร