ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

โครงการหนังสือบูรพาจารย์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=32383
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 มิ.ย. 2010, 13:28 ]
หัวข้อกระทู้:  โครงการหนังสือบูรพาจารย์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

(จากโครงการหนังสือบูรพาจารย์)


ขอขอบคุณ
รศ.ดร.ปฐม - รศ.ภัทรา นิคมานนท์
ที่เอื้อเฟื้อต้นฉบับหนังสือทั้งหมด และที่เป็น pdf ไฟล์
โดยมุ่งหวังในการร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน


ที่มา...www.thammapedia.com
(ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม)


:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 มิ.ย. 2010, 13:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ

โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่มที่ ๑ :
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต : ประวัติ ข้อวัตรและปฏิปทา


วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
:b48: อ่านหนังสือออนไลน์ :b48:
http://www.thammapedia.com/sankha/sangha_pdf/No_01.pdf

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  Rosarin [ 07 มิ.ย. 2010, 13:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

tongue
:b12:
คุณลูกโป่งลืมทำลิงค์เว็บไซต์ http://www.thammapedia.com ค่ะ
:b44: :b44:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 มิ.ย. 2010, 13:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ

โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๒ :
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม : พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุบัน


วัดอรัญญวิเวก บ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
:b48: อ่านหนังสือออนไลน์ :b48:
http://www.thammapedia.com/sankha/sangha_pdf/No_02.pdf

:b48: :b8: :b48: และ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26069

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 มิ.ย. 2010, 13:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ

โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๓ :
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
:b48: อ่านหนังสือออนไลน์ :b48:
http://www.thammapedia.com/sankha/sangha_pdf/No_03.pdf

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 มิ.ย. 2010, 13:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ

โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๔ :
หลวงปู่ขาว อนาลโย


วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
:b48: อ่านหนังสือออนไลน์ :b48:
http://www.thammapedia.com/sankha/sangha_pdf/No_04.pdf

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 มิ.ย. 2010, 13:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ

โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๕ :
พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล) :
พระปรมาจารย์กรรมฐาน


วัดดอนธาตุ บ้านทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
:b48: อ่านหนังสือออนไลน์ :b48:
http://www.thammapedia.com/sankha/sangha_pdf/No_05.pdf

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 มิ.ย. 2010, 13:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ

โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๖ :
พระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน ๑)


ที่ระลึกงานสมโภชพระมหาธาตุมณฑปบูรพาจารย์
วัดป่าอาจารย์มั่น บ้านแม่กอย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
:b48: อ่านหนังสือออนไลน์ :b48:
http://www.thammapedia.com/sankha/sangha_pdf/No_06.pdf

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 มิ.ย. 2010, 13:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ

โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๘ :
หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร

วัดถ้ำผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
:b48: อ่านหนังสือออนไลน์ :b48:
http://www.thammapedia.com/sankha/sangha_pdf/No_08.pdf

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 มิ.ย. 2010, 13:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ

โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๙ :
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม


วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
:b48: อ่านหนังสือออนไลน์ :b48:
http://www.thammapedia.com/sankha/sangha_pdf/No_09.pdf

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 มิ.ย. 2010, 13:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ

โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๑๐ :
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
:b48: อ่านหนังสือออนไลน์ :b48:
http://www.thammapedia.com/sankha/sangha_pdf/No_10.pdf

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 มิ.ย. 2010, 13:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ

โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๑๑ :
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร


วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
:b48: อ่านหนังสือออนไลน์ :b48:
http://www.thammapedia.com/sankha/sangha_pdf/No_11.pdf

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 07 มิ.ย. 2010, 13:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ

โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๑๒ :
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


วัดถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
:b48: อ่านหนังสือออนไลน์ :b48:
http://www.thammapedia.com/sankha/sangha_pdf/No_12.pdf

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 07 มิ.ย. 2010, 15:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ

:b8: อนุโมทนา..สาธุ..จร้า..น้องลูกโป่ง :b8:

เจ้าของ:  I am [ 07 มิ.ย. 2010, 16:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

สาธุครับ ขอให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป :b4: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/