ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คนเขามีคุณธรรมมิใช่ว่าเขากลัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=5&t=43151
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 02 ก.ย. 2012, 08:55 ]
หัวข้อกระทู้:  คนเขามีคุณธรรมมิใช่ว่าเขากลัว

รูปภาพ

ในอดีตกาล เมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสี
พระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นกระบืออยู่ในป่าหิมพานต์

เมื่อเจริญวัยก็เป็นสัตว์ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรง
ครั้งหนึ่งมีลิงซุกซนตัวหนึ่งลงจากต้นไม้มาวิ่งเล่นที่หลังกระบือ
ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะราดบ้าง จับเขาบ้าง จับหางบ้างแล้วโหนตัวไปมา

แต่กระบือโพธิสัตว์มิได้เอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของมันแต่อย่างใด
เพราะมีคุณธรรม คือ ขันติ เมตตา เป็นต้น
เมื่อรุกขเทวดาเห็นพฤติกรรมของลิงซุกซนที่ประพฤติต่อกระบือเช่นนั้น
จึงกล่าวสุภาษิตออกมาว่า

ท่านอาศัยเหตุอะไรจึงอดกลั้นทุกข์ที่ลิงกลับกลอกตัวนี้
ที่มักทำลายมิตรประหนึ่งผู้ให้ความดีทั้งปวง
ท่านจงขวิดมันด้วยเขา จงเหยียบมันด้วยเท้า
ถ้าไม่ห้ามปรามมันเสีย สัตว์ที่โง่เขลาทั้งหลาย
จะมารบกวนเบียดเบียนร่ำไป


กระบือโพธิสัตว์ได้ฟังเช่นนั้น จึงบอกเทวดาตนนั้นให้ทราบว่า
ตนมีศักดิ์ศรีเรื่องชาติ โคตรและอายุสูงกว่าลิงกังตัวนั้นมาก
ถ้าแค่อดทนต่อพฤติกรรมของลิงซุกซนตัวนี้ไม่ได้
ความปรารถนา (พระโพธิญาณ) ของตนจักสำเร็จได้อย่างไร

ครั้นแล้วก็กล่าวสุภาษิตออกมาว่า

"เมื่อลิงตัวนี้สำคัญกระบือตัวอื่นเป็นดุจข้าพเจ้า
จักทำกิริยาเลวทรามอย่างนี้แก่กระบือตัวอื่น
กระบือเหล่านั้นจักฆ่ามันเสียในที่นั้น
เมื่อเป็นเช่นนี้ ความหลุดพ้นจักมีแก่ข้าพเจ้า"


ต่อมาอีก ๒-๓ วัน เมื่อกระบือโพธิสัตว์ไปอยู่ป่าอื่น
กระบือดุร้ายตัวอื่นที่มายืนแทนที่
ลิงกังซุกซนหวังจะมาเล่นกับกระบือนั้นอย่างเคย
จึงโดนกระบือป่าตัวนั้นขวิดตายอยู่ ณ ที่นั้นเอง

:b48: :b48:


(มหิสชาดก ติกนิบาต อุทปานทูสกวรรค ข้อ ๔๓๓-๔๓๕)

คัดลอกจากหนังสือเรื่อง เตือนตนด้วยพุทธโอวาท
เรียบเรียงโดย แก้ว สุพรรโณ
กรุงเทพ : ไพลิน, ๒๕๔๒ หน้า ๑๑-๑๒

เจ้าของ:  AAAA [ 28 เม.ย. 2015, 14:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คนเขามีคุณธรรมมิใช่ว่าเขากลัว

4A ขออนุโมทนาสาธุค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 21 ม.ค. 2019, 13:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คนเขามีคุณธรรมมิใช่ว่าเขากลัว

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 29 พ.ค. 2019, 22:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คนเขามีคุณธรรมมิใช่ว่าเขากลัว

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

:b42: (❤✿◕‿◕✿❤) กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน ท่านใดมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง สุขกายเจริญวัย สุขใจเจริญธรรม ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ (❤✿◕‿◕✿❤) :b8: :b8: :b8: :b20:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/