ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=44&t=44632
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  งามตา [ 15 ก.พ. 2013, 12:26 ]
หัวข้อกระทู้:  ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล

รูปภาพ

“ครูบาอาจารย์เหล่านี้มีแต่ประเภทน้ําหนึ่งนะ น้ําสองมีแทรกนิดหน่อย มีเพชรน้ําหนึ่ง
ดูเอาพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันให้ดูเอา ไม่ต้องตีตรา พระภายในท่านรู้กันหมดนั่นละ
ไม่รู้แต่ภายนอก เพราะถึงกันมีแต่อรรถแต่ธรรมถอด ออกมาจากหัวใจ ถอดออกมา
จากหัวใจมาสนทนากันเป็นชั่วโมงๆ มีแต่ประเภทเพชรน้ําหนึ่ง น้ําสองมีน้อยมาก
น้ําสองก็คือจวนแล้วจวนจะเข้าแล้ว นี่ประเภทเข้าแล้ว เพชรน้ําหนึ่งเข้าเต็มสัดเต็ม
ส่วน พระอรหันต์ในสมัยปัจจุบัน ดูเอา ท่านรู้กันหมด การปฏิบัติวงภายในรู้กันละ
แต่ภายนอกท่านไม่ออก เฉย ภายในท่านรู้กันหมด เพราะ สนทนาธรรมใครจะสนทนา
สนิทสนมยิ่งกว่าพระปฏิบัติสนทนาต่อพระปฏิบัติด้วยกัน มีเรื่องอะไรก็รู้กันหมด
แต่รู้แล้ว ก็แล้วเลยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ นี่มีแต่เพชรน้ําหนึ่งเหล่านี้ ของเล่นเมื่อไรเหล่านี้
เพชรน้ําหนึ่งเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้ว เพชรน้ําหนึ่งเข้าใจไหม มีแต่องค์สําคัญๆ นี่
ไม่ว่าหนุ่มว่าแก่ จิตใจไม่มีวัยชําระได้เท่าไรก็บริสุทธิ์เท่านั้นๆ เพชรน้ําหนึ่ง..น้ําสอง
มีน้อยมาก เพชรน้ําหนึ่งมีมาก อยากดูพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันให้ดูเอา ถอดออก
มาจากหัวใจ คุยกันพอแล้วเหล่านี้ ไม่ใช่มาโม้เฉยๆ นะ มีแต่ประเภทเพชรน้ําาหนึ่งละมาก”เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ (๑๕.๑๐ น.) อย่าให้มีใจหมายโทษ

ขออานุภาพบารมีพระรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งบุญที่ได้จัดทําหนังสือเล่มนี้เพื่อบูชา
คุณองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จงอํานวยผลให้ธาตุขันธ์ขององค์หลวงตา
สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของลูกหลาน ตราบนานเท่านาน และขอให้
ข้าพเจ้า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่เสียสละทรัพย์ในการจัดพิมพ์ทั้งหลายจงเจริญด้วย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการ เป็นผลเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่ง
พระนิพพานในอนาคตอันใกล้นี้เทอญ

คณะศิษยานุศิษย์

ดาวน์โหลดหนังสือ ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ที่นี่
http://www.upload-thai.com/download.php?id=053e8f144c313b892ddfbd3d8f3436ca

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/