ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อุปนิสัยคือจริตนิสัยที่เคยฝึกตนมา (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=62615
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 10 ก.ย. 2022, 17:29 ]
หัวข้อกระทู้:  อุปนิสัยคือจริตนิสัยที่เคยฝึกตนมา (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


:b39:

ต่างคนต่างเกิดมาในโลกนี้แล้ว ต่างคนต่างสร้างบุญกุศลมามากบ้างน้อยบ้าง มันจึงไม่เหมือนกันนะมนุษย์ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้นึกถึงบุญวาสนาของตน อันบุญวาสนาหนหลังถ้าตนไม่นึกถึงมันก็ไม่เกิดขึ้น ดังนั้น ต้องนึกถึงวาสนาหนหลังที่ตนทำมา ไม่ใช่ไม่ทำดีมาแต่ก่อน คนไม่ได้ทำดีมาแต่ก่อนมันไม่ได้เกิดมาเป็นคน

ผู้ใดเคยทำความดีอย่างไรมา เกิดมาชาตินี้มันก็ชอบทำความดีอย่างนั้น เช่นเคยเป็นนักบวชมาแต่ชาติก่อน เกิดมาชาตินี้มันก็พอใจในความเป็นนักบวช นิสัยเดิมนั่นแหละมันติดมา คนที่เคยครองเรือนมามีใจผูกพันอยู่กับการครองเรือน เกิดมาชาตินี้มันก็ชอบใจที่จะครองเรือน แม้จะยากลำบากอย่างไรก็สู้เนื่องจากว่ามันชอบใจ

นี่แหละความดีต่างๆ นี้ต่างคนต่างทำมาคนละอย่างคนละเรื่องกัน ไม่ใช่อย่างเดียวกัน เพราะฉะนั้นบุญกรรมเหล่านั้นจึงมาตกแต่งให้ผิดแผกแตกต่างกันไป ตลอดถึงร่างกายก็ไม่เหมือนกัน ดวงจิตก็ไม่เหมือนกัน จริตนิสัยน่ะไม่เหมือนกัน บางคนก็นิสัยไม่หนักแน่น เรียกว่าเป็นคนมีนิสัยใจคอเหลาะแหละอ่อนแอ ทำอะไรให้เข้มแข็งไม่ได้ เพราะกำลังใจนั้นมันอ่อนแอ บางคนก็มีใจคอหนักแน่นเข้มแข็ง ทำอะไรลงไปแล้วทำจริง เอาใจใส่จริงๆ อันเรื่องหมู่นี้นะมันเกิดขึ้นจากนิสัยปัจจัยที่แต่ละบุคคลกระทำมาแต่ชาติหนหลังนู้นมันติดตามมา ที่ท่านกล่าวว่า “อุปนิสัย” นั่นแหละ

อุปนิสัยคือจริตนิสัยที่เคยฝึกตนมาอย่างไรแต่ชาติก่อนนู้นมาชาตินี้มันก็ติดตามมา แต่ว่าจริตนิสัยที่อันใดมันเปฌนไปในทางไม่ดี เรารู้ เมื่อผู้มาภาวนาสมาธินี่ก็รู้เรื่องตัวเอง เมื่อรู้ว่านิสัยอันใดไม่ดีก็เพียรละมันออกไป เมื่อรู้ว่านิสัยอะไรมันดีก็รักษาไว้ จึงเรียกว่าเป็น “ผู้ปฏิบัติธรรม”


:b45: :b45:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“บุญกรรมนำพามาเกิด”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์ของ
“พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/