วันเวลาปัจจุบัน 15 เม.ย. 2024, 17:25  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


อ่านกรรมแห่งกรรมจากบอร์ดเก่า
http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=4กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ธ.ค. 2020, 13:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 09:34
โพสต์: 1322


 ข้อมูลส่วนตัว


มีการพูดกันว่าเขาได้เลขจากองค์หลวงปู่
วิสัชนาธรรมโดย...หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร


จาก...หนังสือ หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ตอบปัญหาธรรมะ
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๐, เดือนกันยายน ๒๕๕๓
:b8: :b8: :b8:


รูปภาพ

:b47: :b47: ปุจฉา : หลวงปู่คะ มีการพูดกันว่าเขาได้เลขจากองค์หลวงปู่ จริงหรือไม่คะ

:b49: :b50: วิสัชนา : เพื่อให้คำนึงในธรรม อันความหมายและเจตนาที่จำนงจงใจของหลวงปู่ผู้ปฏิบัติธรรมนะ เพื่อละเว้นให้ไกลไปจากกิเลสอันเป็นเหตุให้ปีนเกลียวธรรมะ สิ่งใดๆ ที่ฝืนธรรมวินัยแล้ว เป็นต้นว่าอบายมุข หลวงปู่จะส่งเสริมไม่ได้เลยเป็นอันขาดตัว เพราะมันเป็นความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และก็เป็นเสี้ยนหนามศัตรูต่อทรัพย์สิน (ศีลด้วย) เป็นของฉิบหายผูกขาดไม่มีศาลอุทธรณ์ด้วย

หลวงปู่เทศนาข้อใดคำใดหวังให้ลูกๆ หลานๆ เข้าใจในธรรมของพระศาสนาแท้ๆ แต่แล้วก็หน้ามือกลายเป็นหลังมือไปเสีย หลวงปู่ก็ระอาไม่อยากปรารภอะไรๆ ต่อไป เพราะพากันผูกเอาเลข เป็นการตีคุณค่าของพระพุทธศาสนาลงต่ำต้อยด้อยเกียรติ ถ้าพระพุทธศาสนาส่งเสริมประชาชนให้ล่วงละเมิดอบายมุขแล้ว พระพุทธศาสนาก็พาชาวโลกไปตกเหว ไม่เป็นที่พึ่งของชาวโลกได้เท่าเมล็ดงา


พวกลูกๆ จะเอาพระพุทธศาสนามาเป็นสนามเลขแล้ว ก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายชาติและพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวโดยตรง โดยไม่รู้ตัวอีกด้วย และก็ไม่รู้จักความหมายของพระพุทธศาสนาอีกด้วยซ้ำ เมตตาในทางพระพุทธศาสนา เมตตาให้เว้นอบายมุขทุกประเภททั้งสิ้น ถ้าส่งเสริมให้ล่วงละเมิดอบายมุขข้อใดก็ดี ไม่ใช่เมตตาเสียแล้ว กลายเป็นเมตตาย เมตฉิบหายไปอย่างสดๆ ร้อนๆ เหมือนอยู่ซึ่งหน้า

มิตรดี สหายดี ปู่ย่าตาทวดดี อาจารย์และครูดี เป็นต้น ตอนไหนๆ ทำดีก็ต้องส่งเสริม ตอนไหนๆ ทำไม่เหมาะสมเป็นทางฉิบหายก็ใช้อุบายกีดกัน จึงเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ป่วยพึ่งหมอ ชนตอพึ่งยาฟกช้ำ และแผลสดๆ เลี้ยงชีวิตตัวผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดวิปริตแท้ๆ ในการล่วงอบายมุข แล้วมาบัญญัติเอาตามอัตโนมัติว่าทางดีทางเจริญ ก็ย่อมผิดธรรมชาติ ฝืนธรรมชาติ ย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่ชั่วนิรันดรแลฯ เหตุฉิบหายแท้ๆ ผลจะหนีเหตุไปทางเจริญยิ่งไม่มีเลยขาดตัว เมื่อไม่เลือกเหตุทำให้แยบคาย แล้วจะคอยรับเอาแต่ผลดีก็ไม่ได้

สนใจอันใดในสรรพไตรโลกา ไม่มีราคาเท่าสนใจในพระพุทธศาสนาขณะจิตเดียว คือสนใจเคารพรักปฏิบัติ สนใจเพียรเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร เพราะวัฏสงสาร มันเต็มไปด้วยทุกข์ เวรภัยดองอยู่ที่ใจ

ถ้าดวงใจไม่มีเวรภัยอยู่รอบเมืองใจ ใจก็ข้ามทะเลเวรทะเลภัยไปแล้วเน้อ ผู้ไม่จองเวรก็คือผู้ไม่ผูกเวร ก็คือเห็นคุณค่าของการไม่จองเวร เห็นธรรมแล้ว ผู้มีเมตตาเป็นผู้มีลาภมียศมีมิตรดีมีสหายชอบและไม่ได้ตายโหง แต่ตายด้วยโรคชราล้วนๆ ตายแล้วก็ไปเกิดบนชั้นพรหมโลก (ชั้นอาภัสราพรหม) เป็นแน่

ผู้บริจาคทานเป็นผู้บรรเทาโลภ ผู้มีเมตตาเป็นผู้บรรเทาโกรธ สีหน้ามีสง่าราศีผ่องใส เทวดารักษา เขี้ยวงาไม่มาแทงไม่กัด สัตว์ทั้งหลายตลอดมนุษย์และเทวดาเคารพรัก ผิวพรรณร่างกายก็สดใส เวลาจะตายก็มีสติไม่ฟั่นเฟือน ไม่หลงตาย ตายแล้วดวงวิญญาณไปเกิดพรหมโลก รูปสวย


ผู้ทรงศีลห้าก็เป็นทรัพย์ภายใน มีอายุขัยยั่งยืนด้วย จะไม่ถูกเขาฆ่า เกิดชาติหน้าเขาก็เคารพ สิ่งของไม่มีใครลักใครขโมย มีบุตรธิดาภรรยาและสามีเขาก็ไม่มาล่วงประเวณี และเป็นผู้ไม่มีกลิ่นปากเหม็น ไม่มีใครมาโกหกพกลมต้มตุ๋น (เพราะเว้นพูดปด) เป็นผู้มีสติจำได้ง่ายและระลึกได้เร็ว ไม่เป็นบ้าใบ้เสียจริต ไม่ค่อยตื่นตระหนกตกใจ ศีลห้าบริบูรณ์ก็คือพระโสดาบัน เป็นต้น พระโสดาบันเป็นคนโลกุตรพร้อมทั้งใจและธรรม

ท่านผู้ใดพิจารณาทุกขัง อนิจจัง อนัตตา พร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออก ให้ติดต่ออยู่เสมอกลมกลืนในขณะเดียว เป็นเป้าหมายอันเดียวกันอยู่ที่ลมออกเข้าอันมากระทบรู้อยู่ มีสติเป็นนายหน้า ความหลงอันละเอียดของท่านผู้นั้นจะบรรเทาและเหือดแห้งหายไป จะไม่ขบถคืน เพราะท่านผู้นั้นตื่นอยู่ด้วยพระสติพระปัญญาเป็นกองทัพธรรม บารมีท่านผู้นั้นแก่กล้าคมกริบมาแล้วเน้อ ท่านผู้นั้นจะรู้แจ้งพระนิพพานได้โดยง่าย ความเบื่อหน่ายคลายเมาในโลกสงสารมาปรากฏแบบเย็นๆ จะเห็นแจ้งในวิมุติบริสุทธิ์โดยด่วนในปัจจุบันชาติ คือปัจจุบันจิต ปัจจุบันใจ ปัจจุบันธรรมอันแท้จริงโดยเฉพาะส่วนตัว จะได้ไม่ไปหาเสียงหรือจ้างท่านผู้อื่นมาลงคะแนนให้

เมื่อชาวโลกแข่งกิเลสกัน คนถึงกับเบียดเบียนกันเอาชีวิตเสวยกิเลส (พูดน้อยไม่พออธิบาย พูดหลายถึงเข้าใจธรรม) เมื่อปรารภถูกยิ่งปรารภก็ยิ่งถูก ถ้าปรารภผิดยิ่งปรารภก็ยิ่งผิด เมื่อฉายหนังหมดม้วนแล้วก็จบเองไปเป็นเรื่องๆ อนิจจา ปรารภน้อยพลอยรำคาญ ปรารภหลายกลายเป็นน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหลงเหลง อารมณ์ตนเองสงบไม่ได้ แต่ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับหัวใจแต่ละรายของบุคคล ไม่สาธารณะจริงหรือไม่


:b8: :b8: :b8:

:b50: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44660

:b50: รวมคำสอน “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38521

:b50: ประมวลภาพ “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต” วัดภูจ้อก้อ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=44375


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 พ.ย. 2023, 14:01 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 2876


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร