ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"ไม่ติดดีติดชั่ว" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=57770
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 27 มิ.ย. 2019, 07:00 ]
หัวข้อกระทู้:  "ไม่ติดดีติดชั่ว" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

"ไม่ติดดีติดชั่ว"

" .. ทางพระสอนให้ละชั่ว ทำความดี แต่ไม่ติดอยู่ในความดี ให้บำเพ็ญจิตให้ยิ่งขึ้นจนถึง "ไม่ติดดีติดชั่ว" จึงจะพ้นโลกนี้ไปได้

เพราะแม้คุณงามความดีจะส่งผลให้เป็นสุข ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เป็นเทพ อินทร์ พรหม ก็ตาม "แต่เมื่อกำลังของกุศลกรรมความดีนั้น ๆ หมดลง ก็ย่อมต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก"

ทางพระท่านจึงสอนให้มุงภาวนา "ทำจิตให้รวมระวังตั้งมั่น ทำจิตให้มีปัญญา รู้ตามความเป็นจริงด้วยตนเอง" จนถอนอุปทาน ความยึดมั่นถือมั่นต่าง ๆ ออกเสีย จึงเป็นไปเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติ หมดทุกข์หมดยากได้โดยแท้ .. "

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร


:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/