ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"กรรมทางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=57123
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 12 ก.พ. 2019, 07:00 ]
หัวข้อกระทู้:  "กรรมทางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

รูปภาพ

"กรรมทางใจ"

" .. "กรรมที่อาจทำให้มนุษย์ในชาติหนึ่งต้องเป็นสัตว์ในอีกชาติหนึ่ง" หรือทำสัตว์ในชาติหนึ่งให้กลับเป็นมนุษย์ในอีกชาติหนึ่ง "มีผู้เขียนบ้างเล่าบ้างไว้หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งเรื่องที่มีปรากฎในพุทธกาล" จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ก็ไม่พึงประมาท

"กรรมใดที่เคยมีแสดงไว้ว่า ทำให้มนุษย์ต้องเกิดเป็นสัตว์" เชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่พึงทำ "กรรมสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นกรรมทางใจ คือความผูกพัน" ผู้ตายที่มีความผูกพันในภพภูมิของตน เช่น ผูกพันในทรัพย์สมบ้ติของตนในภพภูมินั้น "ความผูกพันยึดมั่นอาจนำให้กลับเกิดในบ้านเรือนตนอีกไต้ แต่จะมิใช่เป็นมนุษย์"

มีเรื่องเล่าว่า "เกิดเป็นเล็นก็มี เกิดเป็นสุนัขก็มี" ซึ่งน่าจะไม่มีผู้Iดปรารถนาจะเป็น "จึงน่าจะต้องระวังกรรมทางใจให้มาก" เช่นเดียวกับกรรมทางกาย ทางวาจา อย่ายึดมั่นห่วงใยในอะไรให้มากนัก "วางเสียปล่อยเสีย ท่องพุทโธไว้ให้เสมอนั่นแหละ จะทำให้ถอนใจจากความยึดมั่นไต้" .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 29 พ.ค. 2019, 22:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: "กรรมทางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ทุกชีวิตล้วนอยู่ในอุ้งมือ "กรรม"

:b42: ( ❤✿◕‿◕✿❤) กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน ท่านใดมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง สุขกายเจริญวัย สุขใจเจริญธรรม ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ (❤✿◕‿◕✿❤) :b8: :b8: :b8: :b20:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/