ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อริยทรัพย์ คือ เครื่องถ่ายเวรถ่ายกรรม : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=52359
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 06 พ.ค. 2016, 09:22 ]
หัวข้อกระทู้:  อริยทรัพย์ คือ เครื่องถ่ายเวรถ่ายกรรม : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

รูปภาพ

ท่านพ่อลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

แสดง ณ เนกขัมมาภิรมย์สถาน วัดบรมนิวาส
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗


การที่เราพากันเสียค่ารถค่าราเดินทางมาครั้งนี้ อย่าได้คิดว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อย ให้คิดว่า เป็นการบุญการกุศลอย่างหนึ่ง "โลกียทรัพย์" นั้นเป็นเครื่องถ่ายท้อง "อริยทรัพย์" นั้นเป็นเครื่องถ่ายเวรถ่ายกรรม เราแสวงหาอริยทรัพย์ไว้ก็เพื่อจะได้เป็นเครื่องสำหรับถ่ายทุกข์ถ่ายโทษของตัวเราเอง ถ้าเราไม่มีอะไรชำระล้างมลทินโทษเหล่านี้ เราก็จะต้องได้แต่ความทุกข์ทับทวีมากขึ้น

เช่นเดียวกับคนที่กินๆเข้าไปท่าเดียวแล้วไม่ได้ถ่ายออกมา มันจะเป็นความทุกข์เพียงไร มลทินโทษของเราก็เช่นเดียวกัน เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายจงพากันสรรสร้างบุญกุศลไว้เพื่อเป็นอริยทรัพย์สำหรับถ่ายโทษของเราให้หมดสิ้นไป:b44: :b44:


คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือแนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.
โดยชมรมกัลยาณธรรม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. หน้า ๒๔๒:: รวมคำสอนพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/