ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สร้างสมเอาในมนุษย์สมบัติ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=52312
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 25 เม.ย. 2016, 05:47 ]
หัวข้อกระทู้:  สร้างสมเอาในมนุษย์สมบัติ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

รูปภาพ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

เทศน์เรื่อง “คน” เรื่อง “มนุษย์” นี่ล่ะ เทศน์เรื่องอื่นก็ไม่มีเรื่องเทศน์อะไรหรอก มนุษย์ของเราที่เรียกว่า “มนุษย์สมบัติ” สมบัติ คือ ของที่เราได้มาแล้ว เรียกว่า สมบัติ ของเมื่อถึงมือของเรา มาถึงตัวของเราแล้วเรียกสมบัติ มนุษย์สมบัตินี้เป็นของดีวิเศษ ใดทั้งหม๊ด...สู้อันนี้ไม่ได้ทั้งนั้น ที่เป็นมนุษย์สมบัติมาแล้วน่ะสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่าง มีพร้อมหม๊ด...สวรรค์สมบัติก็อยู่ในนั้น นิพพานสมบัติก็อยู่ในนั้น ในมนุษย์สมบัตินั่นแหละ

คนที่จะไปเกิดสวรรค์ก็ดี เป็นพรหมก็ดี ถึงพระนิพพานก็ดี ต้องมาได้ “มนุษย์” เสียก่อน มาเป็นมนุษย์นี่เสียก่อน มาสร้างสมเอาในมนุษย์ของเรานี่แหละ พระสาวกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าเป็นต้น ท่านก็มาสร้างเอามนุษย์นี้ทั้งนั้น มาสร้างมนุษย์เพียงพอแล้วจึงไปได้สวรรค์และได้นิพพาน เป็นของประเสริฐเลิศที่สุดมนุษย์ของเรา


:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“มนุษย์สมบัติ”


:: ประวัติปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43000

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/