ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คนมั่งมี คือ คนที่บริจาคเสมอ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=51557
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 08 ธ.ค. 2015, 07:50 ]
หัวข้อกระทู้:  คนมั่งมี คือ คนที่บริจาคเสมอ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

รูปภาพ

ท่านพ่อลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดเขาแก้ว จ.จันทบุรี
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖"คนมั่งมี" คือ คนที่บริจาคเสมอ
ส่วน "คนจน" ก็คือ คนที่ไม่บริจาคให้ทานอะไร

พระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญ "คนมั่งมี" ว่า
"มีดวงใจเป็นแก้วประดับ คือ รัตนะ ๓ ได้แก่
พุทฺธรตนํ ธมฺมรตนํ สงฺฆรตนํ"


"โรคทางกาย" ไม่สำคัญเท่าใด เพราะเมื่อเราตายแล้ว
ถึงจะรักษาหรือไม่รักษา มันก็หาย
ส่วน "โรคทางใจ" นั้น เราตายแล้วมันก็ยังไม่หาย
ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายชาติหลายภพ


"ร่างกาย" เปรียบด้วย "บ้าน" "ใจ" เปรียบด้วยคนที่อาศัย
ทรัพย์สมบัติเงินทองบ้านช่องไร่นาและลูกหลานเหล่านี้
เราจะต้องละทิ้งไปทั้งนั้น จึงควรรีบสะสมบุญกุศลไว้
และบริจาคสิ่งที่เป็นทานอันเป็นสิ่งที่เราจะนำไปด้วยได้นั้นเสีย
แต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เถิด

"ความบริจาค" นี้ก็เรียกว่าเป็น "บุญ" อันหนึ่ง*
เพราะเมื่อคิดขึ้นทีไรก็ทำให้ใจเป็นสุข
ชุ่มชื่นและอิ่มเอิบอยู่เสมอ.."บุญ" เป็นทรัพย์
ที่ใครจะลักขโมยหรือปล้นชิงเอาไปไม่ได้

ทั้งเป็นของเบา ไม่ต้องหาที่เก็บที่ซ่อนให้ยากลำบาก

ส่วน "ทรัพย์สินเงินทองหรือความมีต่างๆ"
เป็นของหนักและมีอันตรายทั้งทำใจของเราให้เดือดร้อน
ไม่สบายด้วยเพราะเมื่อคิดถึงบ้านก็ห่วงบ้าน
คิดถึงเงินทองก็ห่วงเงินทอง คิดถึงลูกหลานก็ห่วงลูกหลาน
ล้วนแต่ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ไปทั้งนั้น

วัตถุภายนอกเหล่านี้มิใช่เป็นสิ่งที่เราจะนำติดตัวไปด้วยได้
ถ้าเราไม่ทิ้งมัน..มันก็ทิ้งเราไปวันหนึ่ง ฉะนั้นจึงควรรีบสะสม
แต่ "บุญภายใน" ไว้ให้มาก เพราะเราจะได้นำติดตัวไปด้วย:b47: :b47:


*(เพิ่มเติม) "ความบริจาค นี้ก็เรียกว่าเป็นบุญอันหนึ่ง"
ท่านว่าเป็นบุญอันหนึ่ง คือ เป็นทานมัย
เพราะบุญนอกจากทานมัยนี้ ยังมี "สีลมัย" และ "ภาวนามัย"
อันเป็นบุญกุศลอย่างสูงในพระพุทธศาสนา:b44: :b44:


คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือแนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน, พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.
โดยชมรมกัลยาณธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. หน้า ๘๓-๘๔:: ประวัติและคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 16 ธ.ค. 2015, 22:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คนมั่งมี คือ คนที่บริจาคเสมอ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

พระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญ "คนมั่งมี" ว่า
"มีดวงใจเป็นแก้วประดับ คือ รัตนะ ๓ ได้แก่ พุทฺธรตนํ ธมฺมรตนํ สงฺฆรตนํ"


:b44: (♡✿◕‿◕✿♡) กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน ดวงตาเห็นธรรม มีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม รู้แจ้งเห็นจริง มีความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข ท่านใดมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง สุขกายเจริญวัย สุขใจเจริญธรรม ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ (♡✿◕‿◕✿♡) :b8: :b8: :b8: :b20:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/