ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

การเชื่อกรรมเป็นทางไปสู่มรรคผล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=50716
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 18 ส.ค. 2015, 07:51 ]
หัวข้อกระทู้:  การเชื่อกรรมเป็นทางไปสู่มรรคผล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายตอนปฐมยามก็ทรงได้ตรัสรู้ "ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ" ระลึกชาติหนหลังได้
ระลึกชาติหนหลังของพระองค์เองนั่นแหละ พระองค์เกิดชาติก่อนนั้นเป็นอะไร
มีอายุ มีวรรณะ มีสุขะ พละ อย่างไรบ้าง นี่ก็ทรงรู้ไป รู้ไปหลายชาติคืนหลังไปนู่น
ตอนเที่ยงคืนก็ตรัสรู้ รู้แจ้งในความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลาย
ว่าเป็นไปด้วย "กรรมดี-กรรมชั่ว" ที่สัตว์ทั้งหลายทำเอาไว้
แต่ในชาติก่อนหนหลังนู่นติดตามมาตกแต่งให้ ไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมอะไร
ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกมาดลบันดาลให้คนเกิดมา..ไม่มี

เพราะไม่ได้ผ่านในพระญาณของพระองค์เรื่องนั้นน่ะ

พระญาณของพระองค์นั้นรู้แจ้งว่า
"สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน" "มีกรรมเป็นกำเนิด"
"มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์" "มีกรรมเป็นผู้ติดตาม" "มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย"
ผู้ใดทำกรรมอันใด..ดีก็ดี ชั่วก็ดี ก็จะได้รับผลแห่งกรรมอันนั้น

นี่เรามาพิสูจน์กันในพระธรรมคำสอนของพระองค์น่ะ
ผู้มีปัญญาเมื่อพิสูจน์แล้วก็ย่อมไม่มีทางสงสัยเลย
ย่อมรับรองพระโอวาทข้อนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลย

ข้อนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่า เราจะมารู้เอาง่ายๆ อย่างนี้
มันเป็นคุณธรรมของ "พระโสดาบัน" นู่นแหละไอ้ที่ท่านเชื่อกรรม
เชื่อผลของกรรมนี่อย่างแน่วแน่เลย ไม่ได้เชื่อสิ่งใดหมดพระโสดาบัน

ไม่ได้เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ในสากลโลกอันนี้อย่างที่โลกเขาเรียกร้องหาอยู่นั้น
เพราะฉะนั้นผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้..ถึงจะไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไร
แต่มันก็เป็นหนทางให้ได้สำเร็จมรรคผล..ได้แน่นอน..ไม่ผิดทาง:b44: :b44:

:: ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

เจ้าของ:  sirinpho [ 21 ส.ค. 2015, 00:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเชื่อกรรมเป็นทางไปสู่มรรคผล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

:b8: :b20:

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 29 ส.ค. 2015, 10:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเชื่อกรรมเป็นทางไปสู่มรรคผล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Kiss

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/