ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ"
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=49056
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  วิริยะ [ 22 ธ.ค. 2014, 14:56 ]
หัวข้อกระทู้:  "พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ"

รูปภาพ
.
"พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ"

" .. กรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง กรรมดีให้ผลดีจริง กรรมชั่วให้ผลชั่วจริง
ผู้ใดทำกรรมใดไว้ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ผู้ไม่ได้ทำหาต้องได้รับไม่

ความเข้าใจผิดในเรื่องนี้มีอยู่ให้ได้ยินได้ฟังอยู่เนื่อง ๆ
เช่น มารดาบิดาทำไม่ดีต่าง ๆ นานาให้เห็น เกิดเหตุการณ์รุนแรงแก่ชีวิตบุตรธิดา
ก็มักกล่าวกันว่าลูกรับเคราะห์แทนมารดาบิดาบ้างหรือลูกรับกรรมแทนมารดาบิดาบ้าง

ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น กรรมของผู้ใด ผลย่อมเป็นของผู้นั้น
จะรับผลกรรมแทนกันไม่ได้ …ไม่มี


มารดาบิดาทำไม่ดี ทำบาปทำอกุศล ยังอยู่ดีมีสุขเพราะผลของบาปอกุศลยังส่งไม่ถึง
แต่บุตรธิดาที่ไม่ทันได้ทำบาปทำอกุศล กลับต้องมีอันเป็นไปต่าง ๆ นั้น

นั่นเป็นเรื่องของการรับผลของบาปอกุศลที่ทำไว้ในภพชาติก่อน
ที่ตามมาส่งผลในภพในชาตินี้แน่นอน

บุตรธิดาผู้ได้รับผลไม่ดีต่าง ๆ นานา
ต้องทำกรรมไม่ดีไว้ในภพชาติหนึ่งแน่นอน

แต่เราไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้น
ไม่ใช่บุตรธิดารับผลกรรมแทนมารดาบิดา


ผู้จะเกิดร่วมกัน เป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกกัน ต้องมีกรรมดีกรรมชั่วในระดับเดียวกัน
ไม่แตกต่างห่างไกลกัน จึงทำให้เหมือนลูกรับกรรมแทนพ่อแม่ผู้ทำบาปอกุศล
ลูกที่มารับผลไม่ดีต่าง ๆ ขณะที่พ่อแม่ผู้ประกอบกรรมไม่ดีนั้น
นั่นเพราะกรรมไม่ดีของลูกส่งผลทันในระยะนั้น จึงทำให้ยากจะเข้าใจได้
จึงทำให้เกิดความสับสนกันมาก

กรรมของคนหนึ่ง ผลจะไม่เกิดแก่อีกคนหนึ่งแน่นอน .. "


สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก


:b8: :b8: :b8:

:: รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

:: พระประวัติ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20232

เจ้าของ:  Duangtip [ 26 ก.ค. 2015, 12:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: "พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ"

:b39: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/