ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ทัศนะพระสงฆ์ไทยเรื่องแก้เคราะห์กรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=43950
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  lc_kukko [ 29 พ.ย. 2012, 16:03 ]
หัวข้อกระทู้:  ทัศนะพระสงฆ์ไทยเรื่องแก้เคราะห์กรรม

ปัจจุบันมีผู้แนะนำวิธีแก้เคราะห์กรรมรูปแบบต่างๆ มากมาย ผู้เรียบเรียงขอแทรกความเห็นของพระสงฆ์ไทยยุคปัจจุบันเพื่อตอกย้ำว่า ต้องทำตามวิธีที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะไว้เท่านั้นถึงจะช่วยให้ท่านพ้นกรรมได้อย่างแท้จริง

ดังที่พระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนฺทโร) ท่านแนะนำเรื่องนี้ไว้ว่า

“วิธีแก้เคราะห์กรรมนั้น มันไม่ยากหรอก ดังที่บอกว่าคนใจร้าย ปากร้าย โหดร้าย เป็นคนเลวร้าย เขาจึงกลายเป็นคนเคราะห์ร้าย ถ้าจะหักเคราะห์ร้ายให้เป็นเคราะห์ดีนั้น คือ

๑. ต้องเป็นคนคิดดีต่อคนอื่น
๒. ต้องเป็นคนปากดี พูดดี
๓. ต้องเป็นคนทำแต่ความดี

นี่วิธีหักเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นเคราะห์ดี คนที่เขาอยู่ดีมีสุขนั้น เพราะคิดแต่เรื่องดีๆ พูดแต่เรื่องดีๆ ทำแต่เรื่องดีๆ แม้เวลานอนก็นอนหลับฝันดี คนดีนั้น ถือว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

พระองค์จึงตรัสว่า ธมฺมจารี สุขํเสติ คนประพฤติธรรม (จะนอนหงาย นอนคว่ำ) ย่อมมีความสุข” พระสงฆ์ยุคใหม่อีกรูปหนึ่งที่คนมักขอความคิดเห็นเรื่องต่างๆ เวลาเกิดปัญหาอะไรนอกรีตนอกรอยจากคำสอนทางพระพุทธศาสนา คือ ท่านพระอาจารย์วุฒิชัย วชิรเมธี หรือที่รู้จักกันดีในนามปากกาว่า ว. วชิรเมธี ท่านก็กล่าวเรื่องการตัดกรรมตามแนวพุทธ ไว้ดังนี้

รูปภาพ

คือ ผู้ที่เคยทำผิดพลาดมาก่อนเมื่อสำนึกได้ ตั้งใจที่จะตัดกรรมด้วยตนเอง ให้เริ่มตัดกรรมตามวิธี ดังนี้

๑. ตัดใจ คือ ตัดใจจากความคิด ความเชื่อที่ผิดกลับมาเห็นชอบตามทำนองคลองธรรม เชื่อในกฎแห่งกรรมว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หันมายอมรับนับถือความเห็นที่ถูกต้อง เป็นสัมมาทัศนะ ดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งที่คิด กิจที่ทำและคำที่พูดอย่างคนมีปัญญา

๒. ตัดพฤติกรรม คือ ตัดพฤติกรรมที่เป็นบ่อเกิดของความชั่ว ความผิดทุกชนิด ค่อยๆ ลด ละ เลิก คือ ทำให้ลดน้อยถอยลงจนเบาบาง หรือไม่มีเหลืออยู่อีกเลย แม้จะต้องใช้เวลาหน่อยก็ต้องทน เพราะพฤติกรรมต่างๆ ในทางไม่ดี หากเราไม่พยายามจะตัดออก มันจะกลายเป็นลักษณะนิสัย หรือบุคลิกประจำตัวไปจน
ตาย แล้วเจ้าพฤติกรรมที่ตัดไม่ขาดเหล่านี้เอง จะคอยบงการให้ชีวิตหันเหไปสู่วิถีทางที่เสื่อมทรามลงเรื่อยๆ

๓. ตัดกิเลส คือ หันมาดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง หรือทำสมาธิภาวนา พัฒนาสติปัญญาให้รู้เท่าทันมายาของกิเลส จนเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงในมรรค ผล นิพพาน สามารถมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ ไม่ถูกกระตุ้นด้วยแรงขับของกิเลสอีกต่อไป

กล่าวอย่างถึงที่สุด วิธีตัดกรรมที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ก็คือ การละความชั่วด้วยความดี ไม่ละความชั่วด้วยพิธีสารภาพบาป ไถ่บาป หรืออาบน้ำชำระบาป หากจะอาบน้ำชำระบาป พระองค์ทรงแนะนำว่า ก็จงอาบด้วยน้ำแห่งความดีงามทางกาย วาจา และใจ จะดีกว่า และได้ผลกว่าอย่างแน่นอน”

จากคำสอนของพระคุณเจ้าทั้ง ๒ รูปนั้น เป็นการชี้ให้เห็นว่า เมื่อรู้ว่าตนทำผิด ก็ควรคิดหาทางแก้ไข ผู้เรียบเรียงขอเชิญชวนผู้อ่าน ให้ดูดินสอ ทำไมต้องทำยางลบติดไว้ที่หัวด้ามด้วย ก็เพราะผู้ผลิตรู้ว่า คนเขียนมีโอกาสเขียนผิดกันได้ จะได้ใช้ยางลบที่ติดมานี้ลบทิ้งได้ทันที ชีวิตจริงคนเราเช่นกัน เมื่อรู้ว่าทำผิด ต้องรีบหาทางแก้ไขทันที อย่าปล่อยทิ้งค้างไว้นานๆ มันจะแก้ไขกันได้ยากขึ้น

รูปภาพ


เครดิต : หนังสือ "แก้เคราะห์กรรมทำได้เอง หน้า ๒๓-๒๕”
ส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาชีวิต นึกถึงธรรมะ คิดถึงพุทธะดอทเน็ท

:b44: เคล็ดในการแก้เคราะห์ : ความผิดหวัง-อาภัพคู่-ตกงาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=42483

เจ้าของ:  เมธาพร ภูสอน [ 04 เม.ย. 2013, 22:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทัศนะพระสงฆ์ไทยเรื่องแก้เคราะห์กรรม

rolleyes สาธุค่ะ

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 22 มี.ค. 2019, 11:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ทัศนะพระสงฆ์ไทยเรื่องแก้เคราะห์กรรม

Kiss
:b8: :b8: :b8: :b20:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/