ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

บุพกรรมที่ทำให้พระอริยเจ้าทั้ง ๕ องค์ต้องเครื่องบินตก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=43749
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 พ.ย. 2012, 16:19 ]
หัวข้อกระทู้:  บุพกรรมที่ทำให้พระอริยเจ้าทั้ง ๕ องค์ต้องเครื่องบินตก

รูปภาพ

บุพกรรมในกาลก่อนที่ทำให้
พระอริยเจ้าทั้ง ๕ องค์ต้องเครื่องบินตก

เล่าเรื่องโดย หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง

:b47: :b44: :b47:

หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร เมตตาเล่าให้ฟังถึงบุพกรรมในกาลก่อน ที่ทำให้พระอริยเจ้าพระป่ากัมมัฏฐานศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ทั้ง ๕ องค์ (คือ หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน จ.หนองบัวลำภู, พระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร, พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยาคิรีวิหาร จ.บึงกาฬ, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร และ พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม วัดป่าประสิทธิ์สามัคคี จ.สกลนคร) ต้องประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก กระทั่งเป็นเหตุทำให้ถึงแก่มรณภาพลงพร้อมกัน

ในอดีตชาติที่นานเนมาแล้ว ท่านทั้ง ๕ เกิดในสกุลชาวนาที่ยากจน ต้องขวนขวายหาเลี้ยงชีพไปวันๆ ทั้งห้าคนเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกันมา เมื่อยังเด็กได้จูงควายออกไปเลี้ยงพร้อมกัน ผูกควายกันแล้วก็พากันเล่นและออกหากบเขียดไปเป็นอาหารประสาจน

ทีนี้ ๑ ใน ๕ เกิดไปเห็นรังนกเข้า ก็ช่วยกันหาไม้เขี่ยรังนกให้ตกลงมาเพื่อหวังเอาไข่นกไปกิน แต่เมื่อรังนกตกลงมากลับกลายเป็นลูกนก ๓ ตัวแล้วตายสิ้น ไม่ใช่ไข่นกดังที่เข้าใจ


ด้วยวิบากกรรมอันนี้ส่งผลให้ท่านทั้ง ๕ ต้องตกจากที่สูงมามรณภาพ

ในเครื่องบินลำนั้นมีคุณหญิงท่านหนึ่งกลับจากไปปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ มาด้วย ท่านเลยมาสิ้นชีวิตพร้อมกัน


ในอดีต ขณะที่เด็กชายทั้ง ๕ กำลังเขี่ยรังนกอยู่นั้น เด็กหญิงลูกชาวนาผู้เป็นน้องสาวของ ๑ ใน ๕ คนก็มายืนเชียร์อยู่ข้างๆ “จะหล่นแล้ว...จะหล่นแล้ว”

โดยเธอไม่ได้ลงมือทำ

เด็กหญิงในภพนั้นคือคุณหญิงในภพนี้
(น่าจะหมายถึง คุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต์ ภรรยาของ ดร.เชาว์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี ซึ่งได้เสียชีวิตเพราะประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกในครั้งนี้ด้วย - สาวิกาน้อย)

ก็เพียงมีจิตคิดยินดีในการประกอบอกุศลกรรมของผู้อื่น วิบากนั้นยังส่งผลมาให้เกิดในภพชาติเดียวกัน บันดาลให้ไปตกเครื่องบินพร้อมกัน

แล้วถ้าทำเองเล่า

ถึงตรงนี้ หลวงปู่หลุยก็สั่งว่า อย่าไปยินดีในการทำชั่วของคนอื่น เพราะเราจะมีส่วนในบาปนั้นด้วย แต่ให้ยินดีในการประกอบคุณงามความดีของตนและของคนอื่น เพราะจะได้แต่บุญโดยฝ่ายเดียว


รูปภาพ
ซากเครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องตก
ณ ท้องนาทุ่งรังสิต เขตหมู่ที่ ๔ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
อุบัติเหตุเครื่องบินตกในคราครั้งนี้เป็นเหตุทำให้
พระอริยเจ้าทั้ง ๕ องค์ได้ถึงแก่มรณภาพลงพร้อมกัน


ภาพจาก...หนังสือสู้ไม่ถอย ประวัติและคติธรรม
องค์หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน


รูปภาพ
คุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต์
ภรรยาของ ดร.เชาว์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี
กำลังถวายเครื่องไทยทานแด่พระอาจารย์วัน อุตฺตโม,
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร,
พระอาจารย์หนู สุจิตฺโต และพระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม

บันทึกภาพที่บ้าน ดร.เชาว์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี
เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๑๕

ต่อมา พระอาจารย์วัน อุตฺตโม, พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ,
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร, พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม
และคุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต์ ก็ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก
ที่ท้องนาทุ่งรังสิต เขตหมู่ที่ ๔ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๓


:b50: :b49: หมายเหตุ : นอกจากนี้ยังมี พระอาจารย์บุญ ชินวํโส,
พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต, พระอาจารย์จันดี เขมปญฺโญ
และพระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงฺคโล ที่รับนิมนต์
มาที่บ้าน ดร.เชาว์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี ในคราวเดียวกันนี้ด้วย


รูปภาพ

ขอเชิญอ่านเรื่อง “บาตรบุบ” ของพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสารราชการลับของประเทศ
และชมภาพ “ซากเครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องตก


รวมทั้ง ขอเชิญอ่านเรื่องราวที่องค์ “หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย”
ได้เมตตาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ท้องนาทุ่งรังสิต จ.ปทุมธานี
และเทศนาธรรมขององค์ “หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน”
ที่ได้เมตตาเล่าให้ฟังถึงฝันร้ายซึ่งแม่นยำมากของท่านอุปคุต
(พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม)
ในคืนก่อนเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตก

เหตุการณ์ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของ “คุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต์”
ภริยา ดร.เชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี ซึ่งเป็นพระอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์
ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
ช่วงไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาด กับองค์หลวงตามหาบัว
ก่อนเสียชีวิตลงเพราะประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกในครั้งนี้ด้วย


>>> ได้จากกระทู้ข้างล่างนี้ค่ะ :b8:
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=25698

เจ้าของ:  Hanako [ 01 พ.ย. 2012, 20:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บุพกรรมในกาลก่อนที่ทำให้พระอริยเจ้าทั้ง ๕ องค์ต้องเครื่อ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 03 ต.ค. 2018, 09:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บุพกรรมที่ทำให้พระอริยเจ้าทั้ง ๕ องค์ต้องเครื่องบินตก

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 21 มิ.ย. 2020, 23:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บุพกรรมที่ทำให้พระอริยเจ้าทั้ง ๕ องค์ต้องเครื่องบินตก

กรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัว
โดยเฉพาะกรรมชั่ว

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/