ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ??
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=43578
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  wincha [ 08 ต.ค. 2012, 23:48 ]
หัวข้อกระทู้:  พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ??

รูปภาพ

กรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง
พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ??
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


-------

“กรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง”
“กรรมดีให้ผลดีจริง กรรมชั่วให้ผลชั่วจริง”


“ผู้ใดทำกรรมใดไว้ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
ผู้ไม่ได้ทำ หาต้องได้รับไม่”


ความเข้าใจผิดในเรื่องนี้มีอยู่ให้ได้ยินได้ฟังอยู่เนื่องๆ เช่น
มารดาบิดาทำไม่ดีต่างๆ นานาให้เห็น
เกิดเหตุการณ์รุนแรงแก่ชีวิตบุตรธิดา
ก็มักกล่าวกันว่าลูกรับเคราะห์แทนมารดาบิดาบ้าง
หรือลูกรับกรรมแทนมารดาบิดาบ้าง

ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น
กรรมของผู้ใด ผลย่อมเป็นของผู้นั้น
จะรับผลกรรมแทนกันไม่ได้...ไม่มี


มารดาบิดาทำไม่ดี ทำบาปทำอกุศล
ยังอยู่ดีมีสุขเพราะผลของบาปอกุศลยังส่งไม่ถึง
แต่บุตรธิดาที่ไม่ทันได้ทำบาปทำอกุศล
กลับต้องมีอันเป็นไปต่างๆ นั้น
นั่นเป็นเรื่องของการรับผลของบาปอกุศลที่ทำไว้ในภพชาติก่อน
ที่ตามมาส่งผลในภพในชาตินี้แน่นอน

บุตรธิดาผู้ได้รับผลไม่ดีต่างๆ นานา
ต้องทำกรรมไม่ดีไว้ในภพชาติหนึ่งแน่นอน
แต่เราไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้น
ไม่ใช่บุตรธิดารับผลกรรมแทนมารดาบิดา


ผู้จะเกิดร่วมกัน เป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกกัน
ต้องมีกรรมดีกรรมชั่วในระดับเดียวกัน ไม่แตกต่างห่างไกลกัน
จึงทำให้เหมือนลูกรับกรรมแทนพ่อแม่ผู้ทำบาปอกุศล
ลูกที่มารับผลไม่ดีต่างๆ ขณะที่พ่อแม่ผู้ประกอบกรรมไม่ดีนั้น
นั่นเพราะกรรมไม่ดีของลูกส่งผลทันในระยะนั้น

จึงทำให้ยากจะเข้าใจได้ จึงทำให้เกิดความสับสนกันมาก


กรรมของคนหนึ่ง ผลจะไม่เกิดแก่อีกคนหนึ่งแน่นอน


: อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13664

:b8: :b8: :b8:

:b50: รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

:b50: พระประวัติ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20232

เจ้าของ:  saovapa [ 11 ต.ค. 2012, 18:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กรรมของใคร คนนั้นรับ คนอื่นรับแทนไม่ได้ (สมเด็จพระญาณสัง

อนุโมทนาสาธุค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  เมธาพร ภูสอน [ 04 เม.ย. 2013, 22:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กรรมของใคร คนนั้นรับ คนอื่นรับแทนไม่ได้ (สมเด็จพระญาณสัง

:b8: smiley สาธุค่ะ

เจ้าของ:  Duangtip [ 05 ส.ค. 2018, 06:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ??

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sssboun [ 29 พ.ย. 2018, 19:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ??

:b8:

กรรมเป็นตัวจัดสรรครับ ใครทำกรรมเช่น
ไร กรรมของบุคคลนั้นแหละจะนำพาให้ไปเกิด
กับสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยส่งผลต่อกรรมนั้นๆ

:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/