ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=26924
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  thankyouna [ 13 พ.ย. 2009, 20:09 ]
หัวข้อกระทู้:  ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

ผู้รู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ คือเพื่อนเราเคยให้แม่ชีดู แล้วบอกว่าเป็นผู้หญิงต้องห้ามอยู่กับใครก็ไม่ยืด แต่เราไม่เข้าใจว่าผู้หญิงต้องห้ามคือยังไง แล้วไปทำกรรมอะไรมาถึงได้เป็นผู้หญิงต้องห้าม ไร้สาระไปหน่อยแต่เผื่อพอจะมีใครทราบบ้าง

เจ้าของ:  เอรากอน [ 13 พ.ย. 2009, 20:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

thankyouna เขียน:
ผู้รู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ คือเพื่อนเราเคยให้แม่ชีดู แล้วบอกว่าเป็นผู้หญิงต้องห้ามอยู่กับใครก็ไม่ยืด แต่เราไม่เข้าใจว่าผู้หญิงต้องห้ามคือยังไง แล้วไปทำกรรมอะไรมาถึงได้เป็นผู้หญิงต้องห้าม ไร้สาระไปหน่อยแต่เผื่อพอจะมีใครทราบบ้าง


นั่นสิคะ อยากรู้เช่นกัน...

เจ้าของ:  northstar [ 13 พ.ย. 2009, 22:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

งง เหมือนกันครับ

หรือว่าดวงไม่มีคู่

เจ้าของ:  ทักทาย [ 13 พ.ย. 2009, 23:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

รอคำตอบเหมือนกัน :b6:

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 13 พ.ย. 2009, 23:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

แม่ชีนั่นแหละครับ หญิงต้องห้าม
ห้ามพูดห้ามคุยห้ามไปยุ่งด้วยเลยครับ

ตลอด 84000 พระธรรมขันธ์ไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวที่พระพุทธเจ้าบอกใครว่า
"อย่าแต่งงานนะ ห้ามเธออยู่กับใคร เธอเป็นหญิงต้องห้าม"

หญิงต้องห้าม มีอย่างเดียว
เรียกว่า สุมิจฉาจาร หรือที่คุ้นกันว่าเป็น กาเม สุมิจฉา จารา เวรมณี ..

ความหมายคือ ห้ามละเมิดหญิงที่มีผู้อารักขาอยู่
เช่น ลูกสาวเรา เราปกครองอยู่ ใครจะมาละเมิดไม่ได้
ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าหญิงคนนั้นเลว มีกาลกิณี ทำให้คนฉิบหาย
ซึ่งเป็นคติของศาสนาที่มีวรรณะ กล่าวคือฮินดู
เรียกว่าใครเป็นทาส ก็จบเลย

คุณเกิดมาในศาสนาพุทธนะ
ตั้งแต่ต่ำสุดถึงอเวจีมหานรกจนถึงสวรรค์ชั้นที่สุงที่สุดนั้น นับได้ 31 ชั้นนี้ พระพุทธเจ้าถือว่าเท่ากัน
ท่านเรียกว่า วัฏฏสงสาร

ทุกสรรพชีวิตต้องเวียนว่าย ร่วมสุข ร่วมทุกข์ทั้งหมด
ต่างแต่ว่าใครมีความสุขมากกว่ากัน แต่สุขก็ไม่เที่ยง
คนที่ทุกข์อยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกข์ตลอดไป สัตว์นรกก็เจริญไปเป้นเทวดาได้
เทวก็ตกลงสู่มหานรกได้ ผกผันไม่สิ้นสุด

เกิดมาในศาสนาพุทธแล้ว เป็นอิสระแล้วนะคุณ

เจ้าของ:  ทักทาย [ 14 พ.ย. 2009, 00:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

อนุโมทนา สาธุค่ะ คุณหยาม :b8:

เจ้าของ:  -dd- [ 14 พ.ย. 2009, 00:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

สาธุครับท่านชาติสยามขอยกข้อความมาเสริมครับ..

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 289

ว่าด้วยกาเมสุมิจฉาจาร

ก็พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า กาเมสุมิจฉาจาร ต่อไป

คำว่า กาเมสุ ได้แก่ การเสพเมถุน. การประพฤติลามกอันบัณฑิต

ติเตียนโดยส่วนเดียว ชื่อว่า มิจฉาจาร. แต่เมื่อว่าโดยลักษณะ ได้แก่

เจตนาเป็นเหตุก้าวล่วงฐานะที่ไม่ควรเกี่ยวข้องที่เป็นไปทางกายทวาร โดยประ

สงค์อสัทธรรม ชื่อว่า กาเมสุมิจฉาจาร.

อคมนียฐาน ๒๐

ในกาเมสุมิจฉาจารนั้น มีหญิง ๒๐ จำพวก ได้แก่ หญิงที่มารดารักษา

ในกาเมสุมิจฉาจารนั้น มีหญิง ๒๐ จำพวก ได้แก่ หญิงที่มารดารักษา

เป็นต้น ๑๐ จำพวกแรก คือ

๑. หญิงที่มารดารักษา

๒. หญิงที่บิดารักษา

๓. หญิงที่มารดาบิดารักษา

๔. หญิงที่พี่ชายน้องชายรักษา

๕ . หญิงที่พี่สาวน้องสาวรักษา

๖. หญิงที่ญาติรักษา

๗. หญิงที่ตระกูลรักษา

๘. หญิงที่มีธรรมรักษา

๙. หญิงที่รับหมั้นแล้ว

๑๐. หญิงที่กฎหมายคุ้มครอง

และหญิงที่เป็นภรรยามีการซื้อมาด้วยทรัพย์เป็นต้นเหล่านี้ คือ

๑. ภรรยาที่ซื้อไถ่มาด้วยทรัพย์

๒. ภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจ

๓. ภรรยาที่อยู่ด้วยโภคะ

๔. ภรรยาที่อยู่ด้วยผ้า

๕. ภรรยาที่ทำพิธีรดน้ำ (จุ่มน้ำ)

๖. ภรรยาที่ชายปลงเทริดลงจากศีรษะ.

๗. ภรรยาที่เป็นทาสีในบ้าน

๘. ภรรยาที่จ้างมาทำงาน

๙. ภรรยาที่เป็นเชลย

๑๐. ภรรยาที่อยู่ด้วยกันครู่หนึ่ง

หญิง ๒๐ พวกนี้ ชื่อว่า อคมนียฐาน (คือฐานะที่ไม่ควรเกี่ยวข้อง)

ก็บรรดาหญิงทั้งหลาย หญิง ๑๒ จำพวก ที่บุรุษไม่ควรล่วงเกิน คือ หญิงที่รับ

หมั้นและกฎหมายคุ้มครองแล้วรวม ๒ จำพวก และหญิงที่เป็นภรรยา ๑๐ จำพวก

มีหญิงที่เป็นภรรยาไถ่มาด้วยทรัพย์เป็นต้น นี้ ชื่อว่า อคมนียฐาน.

เจ้าของ:  เก็บเกี่ยว [ 14 พ.ย. 2009, 09:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

ที่ท่าน ๆ ตอบไปแล้ว ถูกต้องแล้ว ครับ ผมขอเพิ่มอีกนิด หนึ่ง ผมเคยอ่านเจอแต่จำรายละเอียดเรื่องไม่ได้ แต่พอกล่าวโดย สังเขปได้ว่า มีภิกษุณีท่านหนึ่ง ท่านเป็นหญิงดีทุกอย่าง แต่ออกเรือนไม่นาน ท่านโดนไล่ออกจากเรือนสามี เป็นอย่างนี้หลายครั้งในที่สุด ท่านก็ออกบวชเป็นภิกษุณี จบชาติไป ด้วยในอตีดชาติท่านทำ ผิดศีล ข้อที่ ๓ ไว้ ผมว่าอยู่คนเดียวก็ดีแล้วนะ ทุุกข์จะได้น้อย :b12:

เจ้าของ:  หนอนน้อย [ 16 พ.ย. 2009, 15:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

อ่อ
มันเป็นเช่นนี้นี่เอง
ถ้าเป็นผู้หญิงต้องห้ามแล้วมันทำให้ชีวิตไม่ดีลงหรือไงหว่า
ยังไงก็คนเหมือนกันอะครับ
อนุโมทนาครับ
:b8:

เจ้าของ:  ทักทาย [ 16 พ.ย. 2009, 23:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

thankyouna เขียน:
ผู้รู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ คือเพื่อนเราเคยให้แม่ชีดู แล้วบอกว่าเป็นผู้หญิงต้องห้ามอยู่กับใครก็ไม่ยืด แต่เราไม่เข้าใจว่าผู้หญิงต้องห้ามคือยังไง แล้วไปทำกรรมอะไรมาถึงได้เป็นผู้หญิงต้องห้าม ไร้สาระไปหน่อยแต่เผื่อพอจะมีใครทราบบ้าง


จริงๆแล้ว ไม่ทราบว่าเพื่อนคุณเคยอยู่กับใครๆ แล้วไม่ยีด
จริงหรือเปล่า? ถ้ายังไม่เคย ก็อย่าไปสนใจคำทำนายนั้นเลยค่ะ ชีวิตของเรา
ทำไมจะต้องให้คำทำนายมากำหนดละค่ะ

แต่ถ้าเคยอยู่แล้ว และที่ผ่านมาไม่ยืดจริงๆ คิดว่ามาพิจารณาตัวเองดูดีกว่า ว่าเพราะอะไร?
เหตุใด? ทำไม? ถึงไม่สามารถจะอยู่กับใครๆได้ มากกว่าที่จะใช้คำทำนาย มากำหนดเช่นกัน

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีทางทราบได้ว่า เคยทำอะไรไว้ในอดีต ไม่ว่าดีหรือไม่ดี
อะไรก็ตามที่เราต้องเจอะต้องเจอ ก็ถือเสียว่านั่นคือสิ่งที่เราเคยสร้างสมเอาไว้ ถ้าเราไม่อยาก
ทุกข์ยากต่อไปในอนาคต ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน? เราก็ควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ วินาทีนี้
สร้างสมแต่ความดี อย่าเชื่ออะไรลอยๆ ทุกสิ่งทุกอย่างดูจากตัวเรา พิจารณาและปรับปรุง
ที่ตัวเรา เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดค่ะ :b45:

เจริญในธรรม

เจ้าของ:  hhuuiiza [ 12 ธ.ค. 2009, 21:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

:b41: :b41: :b41: ขออนุโมทนาแด่ทุกๆท่านที่ให้ความรู้ด้วยค้า

smiley tongue :b8:

เจ้าของ:  ไวโรจนมุเนนทระ [ 03 ม.ค. 2010, 12:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

ชาติสยาม เขียน:
ตลอด 84000 พระธรรมขันธ์ไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวที่พระพุทธเจ้าบอกใครว่า
"อย่าแต่งงานนะ ห้ามเธออยู่กับใคร เธอเป็นหญิงต้องห้าม"

หญิงต้องห้าม มีอย่างเดียว
เรียกว่า สุมิจฉาจาร หรือที่คุ้นกันว่าเป็น กาเม สุมิจฉา จารา เวรมณี ..

ความหมายคือ ห้ามละเมิดหญิงที่มีผู้อารักขาอยู่
เช่น ลูกสาวเรา เราปกครองอยู่ ใครจะมาละเมิดไม่ได้


เป็นคำตอบที่ดีครับ

หญิงต้องห้าม คือห้ามผู้ชายมาล่วงละเมิด ละเมิดแล้วผิดศีล มีอยู่ ๒๐ ประเภท

ก็คือ หญิงที่มีเจ้าของ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ดูองค์แห่งศีลข้อ กาเม ครับ

เจ้าของ:  chulapinan [ 05 ม.ค. 2010, 06:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

ในกรณีนี้ จุฬาภินันท์ขอเดาเอาว่าเป็นกรณีที่แต่งแล้วสามีจะมีอันเป็นไป อะไรประมาณนั้นมังคะตามที่แม่ชีดู

แต่ในความคิดของจุฬาภินันท์ ไม่มีหรอกค่ะกรณีแบบนั้น มันขึ้นอยู่กับกรรม กรรมของใคร กรรมของเขา ไม่มีทางมาเกี่ยวกันได้เลย

ส่วนผู้หญิงต้องห้ามตามหลักศาสนาก็ ผู้หญิงที่มีสามีแล้วน่ะค่ะ

แค่นั้นเอง

เจ้าของ:  saovapa [ 10 ม.ค. 2010, 10:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

tongue อนุโมทนาสาธุคะ smiley
ทุกคำตอบน่าสนใจมากคะ
คุณไม่ต้องเชื่อฟังคำทำนายมากก็ได้อยู่ที่การปฏิบัติตนของเรามากกว่าคะ

เจ้าของ:  oueng [ 03 ต.ค. 2010, 01:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผู้หญิงต้องห้ามคืออะไร

แล้วคนที่มีสามีหลายคนหรือเป้นภรรยาน้อยเป็นหญิงต้องห้ามป่าวนะ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/