ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เสียศีล เพื่อรักษาสัตย์...ฆ่าในการสงคราม บาปหรือไม่?
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=21788
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 19 เม.ย. 2009, 21:38 ]
หัวข้อกระทู้:  เสียศีล เพื่อรักษาสัตย์...ฆ่าในการสงคราม บาปหรือไม่?

รูปภาพ

เสียศีล เพื่อรักษาสัตย์...ฆ่าในการสงคราม บาปหรือไม่?
พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


:b44: • ปุ จ ฉ า

พระพุทธศาสนาสอนมิให้ฆ่าสัตว์
จะมิทำให้ประเทศชาติอ่อนแอหรือ
เพราะในสงคราม เราจำเป็นต้องฆ่าศัตรูเหมือนกัน จริงไหม?

:b44: • วิ สั ช น า

ก็จริงนะซี แต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์นี่
เพราะการสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์นั้น

หากคนในสังคม
เห็นโทษของการฆ่ากันในรูปแบบต่างๆ ได้แล้ว
สงครามจะมีอยู่อีกหรือ


แน่นอนหากคนเข้าถึงธรรมในพระพุทธศาสนาได้จริงๆ แล้ว
สงครามก็ต้องไม่เกิดขึ้น
และในเมื่อทุกคนมีศีล แล้วใครจะฆ่าใครกันเล่า


แต่ในข้อนี้ ในหลักความเป็นจริง ไม่อาจเป็นไปได้
เพราะเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาในข้อก่อน
คือคนในสังคมยอมรับนับถือ ปฏิบัติตามศีลข้อนี้ได้น้อย

ในแง่ของศาสนา
การไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนกัน
หาเป็นการทำให้ประเทศชาติอ่อนแอไม่
แต่กลับทำประเทศชาติให้เจริญขึ้น

เพราะเราจะได้เงินจำนวนมหาศาล
ที่ใช้ไปพื่อเตรียมทำสงคราม ทำสงคราม
นำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา วัฒนธรรม เป็นต้น
ได้เพิ่มขึ้นปีหนึ่งๆ มากทีเดียว

เมื่อในแง่นี้ เกิดขึ้นตามที่ทำคนหวังไม่ได้
เรื่องการฆ่าศัตรูในสงคราม เรื่องบาปน่ะ...บาปแน่

แต่เมื่อมองในด้านต่างๆ คือในด้าน วัตถุ เจตนา
ความพยายามอ่อนมาก บาปจึงไม่มาก
หากเป็นการกระทำสงคราม
เพื่อป้องกันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รักษาเอกราชของบ้านเมือง


ให้สังเกตว่า ในเชิงของเจตนา
ทหารต้องฆ่าศัตรูเพราะเจตนาจะปฏิบัติ
เมื่อสถานการณ์ตามหน้าที่ของทหาร
เป็นการฆ่าเพื่อมิให้ถูกฆ่า หรือเพื่อยุติการฆ่า
และไม่เป็นการกระทำด้วยความทารุณโหดร้าย


ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีอาวุธ บาดเจ็บ ตกน้ำ เป็นต้น
ทหารจะเปลี่ยนเป็นช่วยเหลือแบบมิตร
ควรทำต่อมิตร เจตนาในการฆ่าจึงมีซ้อนกันอยู่

“คือเจตนาฆ่า กับเจตนาป้องกันชาติบ้านเมือง
อันมีลักษณะตรงกันข้าม
แต่เกิดขึ้นภายในจิตคนๆ เดียวกัน”


วัตถุเป็นศัตรูผู้รุกราน
เพื่อทำลายชาติบ้านเมืองของทหารเหล่านั้น
ความพยายามไม่มีลักษณะอาฆาตมาดร้าย
หรือทรมานมากกว่าปกติ

ทั้งพร้อมที่จะเปลี่ยนจากการฆ่า
เป็นการช่วยเหลือ
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว

(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 19 เม.ย. 2009, 21:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เสียศีล เพื่อรักษาสัตย์...ฆ่าในการสงคราม บาปหรือไม่?

รูปภาพ

ด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงไม่ได้พูดเรื่องนี้ไว้โดยตรง
แต่พบในอรรถกถา จะยกมาให้ฟังสักสองตัวอย่าง คือ

พระสีวลีเถระ คิดอยู่ในครรภ์พระชนนี ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน
จึงคลอดออกมาได้รับสั่งเล่าว่า

เป็นเพราะกรรมของท่านสมัยที่เกิดเป็นพระราชา
สั่งปิดประตูเมืองของฝ่ายข้าศึก
ตามคำแนะนำของพระชนนี
จนประชาชนภายในเมืองนั้น
ได้รับความทุกข์ทรมาน ถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน

แต่ในที่สุดท่านก็ได้สมบัติในเมืองนั้น
การค้างอยู่ในครรภ์ดังกล่าว
เป็นเพียงเศษกรรมที่เหลือมาจากการตกนรก

การทำสงครามนั้น แม้จะเสียศีลไปบางข้อ
แต่สัตย์ปฏิญาณที่ทหารได้ให้ไว้ต่อธงชัยเฉลิมพล
เป็นธรรมของทหาร ซึ่งทุกคนจะต้องรักษาไว้


การสงครามสำหรับทหาร
จึงอาจจะเป็นการเสียศีลเพื่อรักษาสัตย์
ตามนัยแห่งคำกล่าวที่ว่า


รูปภาพ

เสียชีพ อย่าเสียสัตย์
เสียสมบัติ อย่าให้เสียชื่อเสียง

เสียสิน สงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์
เสียศักดิ์ สู้ประสงค์ สิ่งรู้
เสียรู้เร่งดำรง ความสัตย์ ไว้นา
เสียชีพไป่เสียสู้ ชีพม้วยมรณา


พระเจ้าสุตโสมโพธิสัตย์ ได้กล่าวแก่โจรโปริสาท
คืออดีตพระเจ้ากรุงพาราณสี ที่ได้ให้สัจจปฏิญาณต่อท่าน
แสดงอาการที่จะไม่ยอมรับทำตามความว่า

บุคคล พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะเอาไว้
พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้
แต่เมื่ออนุสรณ์ถึงธรรม
บุคคลพึงเสียสละทั้งทรัพย์ ทั้งอวัยวะและแม้แต่ชีวิต
เพื่อรักษาธรมเอาไว้

คำว่า “ธรรม” นั้น ท่านบอกว่า
คือสัจจวาจา หรือสัจจปฏิญาณ
นี่คือธรรมของทหาร
ซึ่งเป็นการเสียศีลก็จริง
แต่เป็นการรักษาสัตย์เอาไว้


การเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองอ่อนแอตามปัญหานั้น เลิกห่วงได้
เพราะปัจจุบันนี้คนอยากเป็นทหารกันมาก
จนต้องสอบแข่งขันแบบ ๑ ต่อ ๑๐๐ ไปแล้ว

หากทหารยังมีธรรมของทหาร
ชาติบ้านเมืองไม่อ่อนแอหรอก
สำคัญอย่าขาดทั้งศีลทั้งธรรมก็แล้วกัน
ถ้าอย่างนั้นอาการออกจะหนักอยู่หรอก !!!


:b8: :b8: :b8:

หมายเหตุ : ข้อวิสัชนานี้เขียนไว้เมื่อครั้งที่ พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระโสภณคณาภรณ์


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : ตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา-๒ โดย พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
วัดบวรนิเวศวิหาร พิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นพุทธบูชา และธรรมบรรณาการ พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๖๐-๖๔)


:b47: รวมคำสอน “พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=47886

เจ้าของ:  Duangtip [ 29 ต.ค. 2014, 13:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เสียศีล เพื่อรักษาสัตย์...ฆ่าในการสงคราม บาปหรือไม่?

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 30 ธ.ค. 2015, 22:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เสียศีล เพื่อรักษาสัตย์...ฆ่าในการสงคราม บาปหรือไม่?

:b17: การเกิดมาทั้งทีและได้มีโอกาสมีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์ การขาดศีลขาดธรรมถือว่าเป็นผู้ประมาท... :b17:

:b44: (♡✿◕‿◕✿♡) กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน มีดวงตาเห็นธรรม มีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม รู้แจ้งเห็นจริง มีความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข ท่านใดมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง สุขกายเจริญวัย สุขใจเจริญธรรม ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ :b8: :b8: :b8: :b20: (♡✿◕‿◕✿♡)

เจ้าของ:  AAAA [ 02 มิ.ย. 2018, 15:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เสียศีล เพื่อรักษาสัตย์...ฆ่าในการสงคราม บาปหรือไม่?

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/