ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ” วัดพระงามศรีมงคล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=58367
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Nuchys [ 26 พ.ย. 2019, 11:18 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ” วัดพระงามศรีมงคล

ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ”

วัดพระงามศรีมงคล
ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

:b47: :b47: * * * * * * * * * * * * * * * * :b47: :b47:

๏๏๏ รวมคำสอน “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=58379

รูปภาพ

:b49: :b50: นั่งหน้าสุด : พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย)

:b49: :b50: นั่งแถวที่ ๒ จากซ้าย : พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ),
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่จันโท กตปุญโญ),
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป), หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม,
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


:b49: :b50: นั่งแถวที่ ๓ จากซ้าย องค์ที่ ๓-๖, ๘ : หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส,
หลวงปู่หลอด ปโมทิโต,
หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ,
พระครูบริหารคณานุกิจ (หลวงปู่บุญมี ปวโร) วัดทุ่งสว่าง จ.หนองคาย,
พระครูสุนทรนวกิจ (สุนทร สิริธัมโม) วัดอรุณรังษี จ.หนองคาย


บันทึกภาพร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๖
ในงานฉลองหอระฆัง วัดศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย


รูปภาพ

:b49: :b50: นั่งบนพื้น : พระตั๋น รุวรรณศร

:b49: :b50: แถวนั่งเก้าอี้ จากซ้าย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่ขาว อนาลโย,
พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล),
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


:b49: :b50: แถวยืนหลังสุด จากซ้าย : หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ,
พระศรีรัตนวิมล (จันทร์ คุตฺตจิตฺโต) วัดศรีเมือง จ.หนองคาย,
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระครูบริหารคณานุกิจ (หลวงปู่บุญมี ปวโร) วัดทุ่งสว่าง จ.หนองคาย,
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต

บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓
ในงานอุปสมบทของพระตั๋น รุวรรณศร

เจ้าของ:  Nuchys [ 26 พ.ย. 2019, 11:27 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ” วัดพระงามศรีมงคล

รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

:b49: :b50: แถวหน้า จากซ้าย : หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ, หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ,
หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ, หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร,
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล)


:b49: :b50: แถวหลัง ๒ องค์ขวาสุด : หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ (ยืนด้านหลังหลวงปู่ฝั้น),
พระอาจารย์ภุมมี ฐิตธัมโม (ยืนระหว่างหลวงปู่เทสก์กับพระธรรมเจดีย์)

บันทึกภาพร่วมกัน ณ วัดศรีเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

:b49: :b50: จากซ้าย : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร,
หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก),
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน,
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ,
พระครูทัศนปรีชาญาณ (หลวงปู่ชม โฆสโก) วัดป่าสามัคคีธรรม
บ้านวัวข้อง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
,
หลวงปู่กว่า สุมโน,
หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

บันทึกภาพร่วมกัน ณ ร้านสุขสมปอง
ร้านสังฆภัณฑ์เก่าแก่ของจังหวัดอุดรธานี

เจ้าของ:  Nuchys [ 27 พ.ย. 2019, 19:55 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ” วัดพระงามศรีมงคล

รูปภาพ

รูปภาพ

:b49: :b50: แถวหน้า จากซ้าย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี,
พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล),
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


:b49: :b50: แถวหลัง จากซ้าย : หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ,
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต

เจ้าของ:  AAAA [ 26 ธ.ค. 2019, 21:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ” วัดพระงามศรีมงคล

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 13 มี.ค. 2020, 08:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ” วัดพระงามศรีมงคล

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/