ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร)” วัดบรมนิวาส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=51191
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 09 ต.ค. 2015, 21:44 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร)” วัดบรมนิวาส

ท่านเจ้าคุณพระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร)
พระวิปัสสนาธุระที่เป็นอันเตวาสิก (ศิษย์) ในรัชกาลที่ ๔

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=45409

:b50: :b49: :b50:
ประมวลภาพ
“พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร)”


วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


รูปภาพ

รูปภาพ
:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : อาจารย์บุญตา แอนติค


ท่านเจ้าคุณพระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร รูปที่ ๒
พระศิษย์หลวงเดิมองค์หนึ่งในจำนวน ๔๘ องค์ของพระวชิรญาณเถระ
(พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งทรงผนวช)
ท่านเคยเป็นพระสมณทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังลังกาถึง ๒ ครั้ง
และได้แต่งหนังสือต่างๆ เกี่ยวกับพระศาสนาไว้หลายเล่ม อาทิเช่น

๑. บุพพสิกขา หรือสัตตปัพพบุพพสิกขา คือ สิกขาเบื้องต้น
๒. บุพพสิกขาวรรณา คือ การพรรณนาหรืออธิบายบุพพสิกขา
เป็นหนังสือสำคัญที่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ใช้เป็นหลักในการศึกษาด้านพระวินัย
๓. ธรรมรัตนกถา เป็นหนังสืออธิบายธรรม
๔. อักษรนิติ เป็นหนังสือแบบเรียนหนังสือไทย
๕. บทมาลา เป็นหนังสือไวยากรณ์ภาษาบาลี
๖. ปดนธรรม เป็นหนังสือคำสุภาษิต คำพังเพย

ท่านเจ้าคุณพระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร) ได้ถึงแก่มรณภาพ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๑๒
ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเส็ง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕


:b50: :b49: :b50:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/