ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ที่นี่...พระของประชาชน : ๑๐๐ ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=49466
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 15 ก.พ. 2015, 15:25 ]
หัวข้อกระทู้:  ที่นี่...พระของประชาชน : ๑๐๐ ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร

:b44: ที่นี่...พระของประชาชน :b44:

๑๐๐ ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
(หรือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สร้างสรรค์โดย ธีรโพธิ ภิกขุ (อาจารย์ธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์)

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 15 ก.พ. 2015, 17:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน (พระอริยจริยาวัตรของสมเด็จพระสังฆ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 15 ก.พ. 2015, 17:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน (พระอริยจริยาวัตรของสมเด็จพระสังฆ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 15 ก.พ. 2015, 17:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน (พระอริยจริยาวัตรของสมเด็จพระสังฆ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 15 ก.พ. 2015, 17:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน (พระอริยจริยาวัตรของสมเด็จพระสังฆ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 15 ก.พ. 2015, 17:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน (พระอริยจริยาวัตรของสมเด็จพระสังฆ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 16 ก.พ. 2015, 10:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน (พระอริยจริยาวัตรของสมเด็จพระสังฆ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 16 ก.พ. 2015, 10:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน (พระอริยจริยาวัตรของสมเด็จพระสังฆ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 16 ก.พ. 2015, 10:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน : ๑๐๐ ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 16 ก.พ. 2015, 10:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน : ๑๐๐ ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 17 ก.พ. 2015, 12:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน : ๑๐๐ ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 17 ก.พ. 2015, 12:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน : ๑๐๐ ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 17 ก.พ. 2015, 12:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน : ๑๐๐ ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 17 ก.พ. 2015, 12:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน : ๑๐๐ ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 17 ก.พ. 2015, 12:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ที่นี่...พระของประชาชน : ๑๐๐ ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/