ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ภาพ ๓ สมเด็จฯ ฝ่ายธรรมยุต (วัดสัมพันธวงศ์ วัดราชบพิธ วัดบวร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48855
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 15 มี.ค. 2016, 10:39 ]
หัวข้อกระทู้:  ภาพ ๓ สมเด็จฯ ฝ่ายธรรมยุต (วัดสัมพันธวงศ์ วัดราชบพิธ วัดบวร)

:b44: ๓ สมเด็จฯ ฝ่ายธรรมยุต :b44:

รูปภาพ

:b50: :b49: จากซ้าย : สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร)
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)


ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี
พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
เมื่อวันจันทร์ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร


รูปภาพ

รูปภาพ
พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร


>>> หมายเหตุ : เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)

ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ
ในพระราชทินนามที่
สมเด็จพระพุฒาจารย์
นับเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปแรกของวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
ท่ามกลางความปลื้มปีติยินดียิ่งของบรรดาคณะศิษยานุศิษย์และสาธุชนทั่วไป:b8: ที่มาของรูปภาพ :
http://www.alittlebuddha.com

:b44: สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=23000

:b44: สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)
ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดบอสตันพุทธวราราม ปี ๒๕๕๑

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48999

:b44: ประวัติคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47044

:b44: มุทิตา “๒ สมเด็จ” รูปใหม่ ฝ่ายธรรมยุต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=27328

:b50: :b49: :b50:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/