ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่กู่ ธัมมทินโน” วัดป่ากลางโนนภู่ จ.สกลนคร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=44433
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 ม.ค. 2013, 07:30 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่กู่ ธัมมทินโน” วัดป่ากลางโนนภู่ จ.สกลนคร

ประมวลภาพ
“หลวงปู่กู่ ธัมมทินโน”


วัดป่ากลางโนนภู่
บ้านกุดก้อม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


:b44: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :b44:

:b50: ประวัติและปฏิปทา “พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=18308

:b50: พระธรรมเทศนาหลวงตา : “หลวงปู่กู่ ธัมมทินโน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44428

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 ม.ค. 2013, 07:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่กู่ ธมฺมทินฺโน” วัดป่ากลางโนนภู่ จ.สกล

รูปภาพ

บรรดาศิษยานุศิษย์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มาในงาน
ประชุมเพลิงสรีระสังขาร “ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ”
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
ณ วัดป่าสุทธาวาส บ้านคำสะอาด ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร


รูปภาพ

:b44: ส่วนหนึ่งของภาพ...จากแถวบนลงล่าง

:b50: :b49: แถวที่ ๑ : (๑) พระธรรมเจดีย์ (พระมหาจูม พนฺธุโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะมณฑลอุดรธานี (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าคณะภาค ๓-๔-๕ (ธรรมยุต)
วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
(๒) พระเทพวรคุณ (อ่ำ ภทฺราวุโธ)
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี-อ่างทอง-สระบุรี (ธรรมยุต)
วัดมณีชลขัณฑ์ ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
พระภิกษุผู้น้องของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)


:b50: :b49: แถวที่ ๒ : (๓) พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต)
เจ้าคณะภาค ๑๐-๑๑ (ธรรมยุต) และรักษาการเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)
วัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(๔) พระญาณวิศิษฎ์สมิทธิวีราจารย์ (พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม)
วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(๕) พระเทพบัณฑิต (พระมหาอินทร์ ถิรเสวี ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


:b50: :b49: แถวที่ ๓ : (๖) พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(๗) พระอาจารย์กว่า สุมโน
วัดป่ากลางโนนภู่ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(๘) พระธรรมวิสุทธิมงคล (พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ป.ธ.๓)
วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
(๙) พระอาจารย์ขุนศักดิ์


:b50: :b49: แถวที่ ๔ : (๑๐) พระอาจารย์อ้วน
(๑๑) พระอาจารย์สาม อกิญฺจโน
วัดป่าไตรวิเวก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์
(๑๒) พระราชวุฒาจารย์ (พระอาจารย์ดูลย์ อตุโล)
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต)
วัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
(๑๓) พระภิกษุไม่ทราบชื่อและฉายา


:b50: :b49: แถวที่ ๕ : (๑๔) พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม
วัดสิริสาลวัน ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
(๑๕) พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ
วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร


:b50: :b49: แถวที่ ๖ : (๑๖) พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน
วัดป่ากลางโนนภู่ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

(๑๗) พระครูพุฒิวราคม (พระอาจารย์พุฒ ยโส)
วัดคามวาสี ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(๑๘) พระอาจารย์อ่อนสา สุขกาโร
วัดประชาชุมพลพัฒนาราม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 ม.ค. 2013, 07:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่กู่ ธัมมทินฺโน” วัดป่ากลางโนนภู่ จ.สกล

รูปภาพ

รูปภาพ

พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน และกุฏิของท่าน ณ ถ้ำเจ้าผู้ข้า
ต.ถ้ำเจ้าผู้ข้า อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: จากซ้าย : พระอาจารย์น้อย สุภโร, พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน,
พระอาจารย์กว่า สุมโน,
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ และพระอาจารย์บุญธรรม


รูปภาพ

:b50: :b49: จากซ้าย : หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ, หลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต,
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร,
หลวงปู่กู่ ธมฺมทินฺโน,
พระอาจารย์จันทร์ เขมปตฺโต, องค์สุดท้ายไม่ทราบนามฉายา

เจ้าของ:  ศิษย์หลวงปู่ทา [ 21 มิ.ย. 2014, 13:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่กู่ ธัมมทินโน” วัดป่ากลางโนนภู่ จ.สกลน

ขออนุโมทนาบุญนะครับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/