ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อาจาริยบูชา ครบรอบ ๒๑ ปี แห่งการละสังขารของหลวงพ่อชา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=44401
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 13 ม.ค. 2013, 07:30 ]
หัวข้อกระทู้:  อาจาริยบูชา ครบรอบ ๒๑ ปี แห่งการละสังขารของหลวงพ่อชา

รูปภาพ

งานปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๕๖
อาจาริยบูชาพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
ณ วัดหนองป่าพง
บ้านพงสว่าง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

งานปฏิบัติธรรมประจำปี ณ วัดหนองป่าพง เป็นการปฏิบัติธรรมถือศีล ๘ แต่ละปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมหลายพันถึงนับหมื่นคน เป็นวัดแบบป่าเนื้อที่พันกว่าไร่จึงเพียงพอต่อการรองรับคนจำนวนมาก กรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นมาเอง คือ กลดหรือเต็น (พระภิกษุสามเณรต้องกลดเท่านั้น) ไฟฉาย เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ฯลฯ เตรียมชุดขาวมาเปลี่ยนและผู้เป็นโรคประจำตัวควรติดยามาด้วย ในระหว่างเข้าร่วมปฏิบัติธรรมงดสูบบุหรี่ แต่ละปีจะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เมตตามาแสดงธรรมเทศนานับร้อยรูป ในวันที่ ๑๖ มกราคม อันเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของ “หลวงพ่อชา สุภัทโท” จะถือเนสัชชิก จะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตลอดคืนหลายสิบรูป

ระเบียบปฏิบัติผู้เข้าร่วมงาน
• ห้ามซื้อขายภายในบริเวณเขตวัด
• ห้ามเรี่ยไรเงินภายในบริเวณเขตวัด หากประสงค์จะบริจาค ขอเชิญที่โรงครัวกลาง
• หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทานให้ลงทะเบียนที่จุดประสานงานหน้าพิพิธภัณฑ์
• หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทานควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์มาเอง
• โรงทานหยุดปรุงอาหารตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. และบริการแจกทานจนเสร็จห้ามเกิน ๑๙.๐๐ น.
• โรงทานทุกโรงทานติดแผ่นป้ายชื่อโรงทานรวมทั้งวัดสาขาขนาดไม่เกิน ๑ x ๒ เมตร
• โรงทานเมื่อแจกทานเสร็จแล้วควรรักษาความสะอาดภายในโรงทานให้เรียบร้อย
และเก็บขยะออกไปภายนอกวัดด้วย
• ผู้เข้าปฏิบัติธรรมให้ลงทะเบียนที่กองอำนวยการหลังพิพิธภัณฑ์
• แม่ชีที่มาปฏิบัติธรรมให้ไปลงทะเบียนที่สำนักชีเท่านั้น
• อุบาสก เครื่องแต่งกายสีขาว อุบาสิกา เครื่องแต่งกายสีขาวและผ้าถุงสีขาว
• ผู้มาปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเช้าหลังเวลา ๐๖.๓๐ น.
และควรงดรับอาหารหลังเวลา ๑๒.๐๐ น.
• งดใช้โฟมใส่อาหารแจกทานควรใช้ใบตองหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้


:b42: วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
จัดที่พักตามจุดที่คณะกรรมการจัดให้
ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใฝ่ต่อการปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ น. ดูแลปัดกวาดบริเวณที่พักให้สะอาดเรียบร้อย สรงนํ้า อาบนํ้า
เวลา ๑๖.๐๐ น. ฉันนํ้าปานะ เดินจงกรม
เวลา ๑๙.๐๐ น. สัญญาณระฆัง รวมนั่งสมาธิ ทำวัตรเย็น
เวลา ๒๑.๐๐ น. สมาทานศีล ๘ ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา ๒๒.๐๐ น. พักผ่อน

:b42: วันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๓.๐๐ น. สัญญาณระฆัง ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา ๐๕.๐๐ น. ภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
เวลา ๐๕.๓๐ น. ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๐๖.๐๐ น. อุบาสก อุบาสิกา เดินจงกรม
เวลา ๐๘.๐๐ น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา
กล่าวถวายสังฆทาน พระภิกษุ สามเณร รับและฉันภัตตาหาร
เวลา ๑๐.๐๐ น. ล้างบาตร รวมกันฉันที่โรงฉันฟังโอวาท
กราบพระ เลิกพร้อมกัน กลับที่พัก เดินจงกรม
เวลา ๑๒.๐๐ น. พักผ่อน

เวลา ๑๓.๐๐ น. สัญญาณระฆัง พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิรวมกันที่อุโบสถ
อุบาสก /อุบาสิกา นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา
เวลา ๑๔.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา
(ตามมติที่ประชุมแยกอบรมพระเณร กับอุบาสก อุบาสิกา ต่างหากจากกัน)
เวลา ๑๕.๐๐ น. ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำกิจส่วนตัว
เวลา ๑๖.๐๐ น. รวมกันเดินจงกรม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
เวลา ๒๐.๐๐ น. นั่งสมาธิภาวนา
เวลา ๒๑.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา ๒๒.๐๐ น. พักผ่อน

:b42: วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
วันคล้ายวันมรณภาพ “หลวงพ่อชา สุภัทโท”


เวลา ๐๓.๐๐ น. สัญญาณระฆัง ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา ๐๕.๐๐ น. ภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
เวลา ๐๕.๓๐ น. ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๐๖.๐๐ น. อุบาสก อุบาสิกา เดินจงกรม
เวลา ๐๘.๐๐ น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา
กล่าวถวายสังฆทาน พระภิกษุ สามเณร รับและฉันภัตตาหาร
เวลา ๑๐.๐๐ น. ล้างบาตร รวมกันฉันที่โรงฉันฟังโอวาท
กราบพระ เลิกพร้อมกัน กลับที่พัก เดินจงกรม
เวลา ๑๒.๐๐ น. พักผ่อน
เวลา ๑๓.๐๐ น. สัญญาณระฆัง พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิรวมกันที่อุโบสถ
อุบาสก /อุบาสิกา นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา
เวลา ๑๔.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา
(ตามมติที่ประชุมแยกอบรมพระเณร กับอุบาสก อุบาสิกา ต่างหาก)

เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีคารวะอาจาริยบูชาพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
จัดแถวพระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา พร้อมด้วยดอกไม้ ธูปเทียน
จากธรรมศาลาสู่ลานเจดีย์พระโพธิญาณเถร ทำประทักษิณรอบเจดีย์ ๓ รอบ

เวลา ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๙.๐๐ น. สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น
เวลา ๒๐.๐๐ น. นั่งสมาธิภาวนาร่วมกัน
เวลา ๒๑.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน (ให้ถือเนสัชชิกในวันนี้)

:b42: วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๕.๓๐ น. ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีเครื่องสักการะแด่พระมหาเถระ
กล่าวถวายสังฆทาน พระภิกษุ สามเณร รับและฉันภัตตาหาร
เวลา ๐๙.๐๐ น. ล้างบาตร เก็บบริขาร ฟังโอวาทที่โรงฉัน
กราบพระ เลิกพร้อมกันแยกย้ายกลับอาวาสตามปกติ

หมายเหตุ : กำหนดการจะใช้อย่างนี้ทุกปีและอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๒๒-๗๒๙, ๐๔๕-๒๖๗-๕๖๓ โทรสาร ๐๔๕-๒๖๘-๐๘๔

:b44: --------------------------------------- :b44:

:b44: รำลึกถึงอุปลมณี แก้วมณีแห่งเมืองอุบล
(อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=36250

:b44: งานบุญปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา ๒๐ ปี หลวงพ่อชา ละสังขาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=40701

:b44: จ.อุบลฯ จัดงานหลอมรวมศรัทธารำลึกหลวงพ่อชา สุภัทโท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=36249

:b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อชา สุภัทโท”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=39086

:b44: รวมคำสอน “หลวงพ่อชา สุภัทโท” วัดหนองป่าพง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38519

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ม.ค. 2013, 07:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: งานบุญปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชาหลวงพ่อชา ๒๕๕๖ ณ วัดหนองป่าพ

อาจาริยบูชา ครบรอบ ๒๑ ปี
แห่งการละสังขารของหลวงพ่อชา สุภัทโท


รูปภาพ

เจดีย์พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

รูปภาพ

:b44: จากซ้าย : แถวที่ ๑

หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ วัดป่าโพธิญาณ (วัดเขื่อน)
บ้านอ่างประคู่ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

พระครูพัฒนกิจวิศาล (หลวงปู่คำ นิสฺโสโก)
วัดป่าไทยพัฒนา ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร)
เจ้าอาวาสวัดอุดมวารี ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย


:b44: จากซ้าย : แถวที่ ๒

องค์ที่ ๑ - พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)

องค์ที่ ๕ - พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อโรเบิร์ต สุเมโธ)


รูปภาพ

รูปภาพ

:b44: จากซ้าย : แถวที่ ๑

พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)

หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ วัดป่าโพธิญาณ (วัดเขื่อน)
บ้านอ่างประคู่ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

พระครูนิมิตวิริยานุกูล (หลวงพ่อสุบิน อุตฺตโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านหนองแวง
บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

พระครูพัฒนกิจวิศาล (หลวงปู่คำ นิสฺโสโก)
วัดป่าไทยพัฒนา ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร)
เจ้าอาวาสวัดอุดมวารี ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย


รูปภาพ

:b44: จากซ้าย : แถวที่ ๑

พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)

หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ วัดป่าโพธิญาณ (วัดเขื่อน)
บ้านอ่างประคู่ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

พระครูนิมิตวิริยานุกูล (หลวงพ่อสุบิน อุตฺตโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านหนองแวง
บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

พระครูพัฒนกิจวิศาล (หลวงปู่คำ นิสฺโสโก)
วัดป่าไทยพัฒนา ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


รูปภาพ

:b44: จากซ้าย : แถวที่ ๑

หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ วัดป่าโพธิญาณ (วัดเขื่อน)
บ้านอ่างประคู่ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

พระครูนิมิตวิริยานุกูล (หลวงพ่อสุบิน อุตฺตโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านหนองแวง
บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

พระครูพัฒนกิจวิศาล (หลวงปู่คำ นิสฺโสโก)
วัดป่าไทยพัฒนา ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ม.ค. 2013, 07:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: งานบุญปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชาหลวงพ่อชา ๒๕๕๖ ณ วัดหนองป่าพ

รูปภาพ

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ


รูปภาพ

รูปภาพ

พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)
เจ้าอาวาสวัดบึงลัฏฐิวัน
ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ม.ค. 2013, 16:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาจาริยบูชา ครบรอบ ๒๑ ปี แห่งการละสังขารของหลวงพ่อชา

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ ::
http://www.guideubon.com/ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  nateay [ 24 ม.ค. 2013, 15:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาจาริยบูชา ครบรอบ ๒๑ ปี แห่งการละสังขารของหลวงพ่อชา

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญ
เป็นบุญตาที่ได้เห็นจริงๆ
ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปคะ

เจ้าของ:  Duangtip [ 01 ต.ค. 2013, 09:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาจาริยบูชา ครบรอบ ๒๑ ปี แห่งการละสังขารของหลวงพ่อชา

ขอกราบหลวงพ่อชาเจ้าค่ะ ระลึกถึงองค์หลวงพ่อและปฏิบัติตามคำสอนของท่านเสมอเจ้าค่ะ
:b39: :b8: :b8: :b8: Kiss :b44:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/