ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต” วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=43058
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ส.ค. 2012, 16:25 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต” วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

ประมวลภาพ
พระครูอุดมธรรมคุณ

“หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต”


วัดป่าสุทธาวาส
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร


:b51: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :b51:

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=18307

• พระธรรมเทศนาหลวงตา : “หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44473

• “จันทสารเจติยานุสรณ์” วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=34771

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 23 ส.ค. 2012, 16:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต” วัดป่าสุทธาวาส จ.ส

รูปภาพ

พระครูอุดมธรรมคุณ (หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต)
บันทึกภาพร่วมกับพระภิกษุ-สามเณร
ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๙


รูปภาพ

จากซ้าย : พระเทพโมลี (หลวงปู่สำรอง คุณวุฑฺโฒ),
พระครูอุดมธรรมคุณ (หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต),
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร และหลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ


รูปภาพ

:b50: แถวหน้า จากซ้าย : หลวงปู่ขาว อนาลโย, พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล),
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


:b50: แถวหลัง จากซ้าย :
พระครูอุดมธรรมคุณ (หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต),
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระครูศรีภูมานุรักษ์ (คำมี สุวัณณสิริ), หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน,
หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ, หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ


รูปภาพ

:b50: แถวหน้าสุด จากซ้าย : พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย),
พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล)


:b50: แถวกลาง จากซ้าย : หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร,
หลวงปู่กว่า สุมโน,
หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต

:b50: แถวหลัง จากซ้าย : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร,
หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: แถวหน้าสุด จากซ้าย : พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย),
พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล), พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส)


:b50: แถวกลาง จากซ้าย : หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร,
หลวงปู่กว่า สุมโน,
หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต, หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ

:b50: แถวหลัง จากซ้าย : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร,
หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เจ้าของ:  นางสาวกาญจนา มาลาคำ [ 24 ส.ค. 2012, 12:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต” วัดป่าสุทธาวาส สกล

เป็นภาพที่หาดูยากมากเลยคะสาธุค่ะ tongue cool

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 06 เม.ย. 2014, 14:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต” วัดป่าสุทธาวาส สกล

น้อมกราบหลวงปู่มหาทองสุกเจ้าค่ะ

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 03 ก.พ. 2017, 18:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต” วัดป่าสุทธาวาส สกล

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/