ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส” วัดป่าพระสถิตย์ จ.หนองคาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42950
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 13 ส.ค. 2012, 08:19 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส” วัดป่าพระสถิตย์ จ.หนองคาย

ประมวลภาพ
พระครูปัญญาวิสุทธิ์
“หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส”


วัดป่าพระสถิตย์
ต.พรานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


:b8: ขอกราบขอบพระคุณ..ที่มาของรูปภาพ
ห้องพระ chiangmai1900, udon108
และคุณอริยชน แห่งลานธรรมจักร


:b45: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :b45:

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส” •
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19472

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 13 ส.ค. 2012, 08:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส” วัดป่าพระสถิตย์ จ.หนอ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส ในอิริยาบทสบายๆ

รูปภาพ

ด้านหน้าของรูปภาพ

รูปภาพ

ด้านหลังของรูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 13 ส.ค. 2012, 08:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส” วัดป่าพระสถิตย์ จ.หนอ

รูปภาพ

(ซ้าย) หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

(กลาง) หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

(ขวา)
หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส
วัดป่าพระสถิตย์ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส กับ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ,
หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
และหลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส

รูปภาพ

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร,
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ,
หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส,
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, พระอาจารย์ขันตี ญาณวโร
และพระอาจารย์สาคร ธมฺมาวุโธ เป็นต้น
บันทึกภาพ ณ ลานด้านหน้ามณฑปพระธาตุมุเตา
(เจดีย์ชเวมอดอร์) เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า


รูปภาพ

หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร พร้อมคณะสงฆ์
เดินทางไปจาริกแสวงบุญในประเทศอินเดีย
บันทึกภาพร่วมกัน ณ ลานเจดีย์พระมหินทรเถระ

คณะสงฆ์ที่ร่วมคณะ อาทิ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ,

หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส, หลวงพ่อสีทน สีลธโน,
หลวงพ่ออุทัย สิริธโร, พระอาจารย์สาคร ธมฺมาวุโธ เป็นต้น

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 13 ส.ค. 2012, 08:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส” วัดป่าพระสถิตย์ จ.หนอ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล และสานุศิษย์บรรพชิต
บันทึกภาพร่วมกัน ณ สำนักวัดป่าข่าโคม หรือวัดป่าหนองอ้อ
บ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เมื่อออกพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
สานุศิษย์บรรพชิตขององค์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
ที่แยกย้ายกันไปอยู่จำพรรษาในบริเวณใกล้ๆ
ต่างองค์ต่างมารวมกันที่สำนักวัดป่าข่าโคม หรือวัดป่าหนองอ้อ
เพื่อเตรียมต้อนรับผ้าป่าของทางพระราชวังซึ่งจัดมาทอดถวายเป็นครั้งแรก
โดยมี “เจ้าจอมมารดาทับทิม” นำคณะมาทอดถวายผ้าป่า ๗๐ กอง

๑. พระอาจารย์อุย บ้านหนองดินดำ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
(พระอุปัฏฐากหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ในช่วงนั้น)

๒. พระอาจารย์บัวพา ปญฺญาภาโส
๓. สามเณรหงส์ทอง ธนกัญญา
(พระหงส์ทอง สหธมฺโม หลานพระอาจารย์ดี ฉนฺโน)
๔. สามเณรผาย ๕. สามเณรคำดี
๖. พระอาจารย์ทองรัตน์ กนฺตสีโล ๗. พระอาจารย์ทอง อโสโก
๘. พระอาจารย์ดี ฉนฺโน ๙. พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม
๑๐. พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

นั่งหน้าสุด : พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย)

นั่งแถวกลาง จากซ้าย : พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ),
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่จันโท กตปุญฺโญ),
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป), หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม,
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


นั่งแถวหลัง :
หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส, หลวงปู่หลอด ปโมทิโต,
หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ, พระครูบริหารคณานุกิจ, พระครูสุนทรนวกิจ


บันทึกภาพร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๖
ในงานฉลองหอระฆัง วัดศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

ลิขสิทธิ์กองทุนนิธิพระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดศรีเมือง
ที่มาของภาพ : คุณร่ำเปิง แห่งลานธรรมเสวนา และคุณ Skye

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 13 ส.ค. 2012, 09:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส” วัดป่าพระสถิตย์ จ.หนอ

ในงานพระราชทานเพลิงศพ “หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส”
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๖
ณ วัดป่าพระสถิตย์ ต.พรานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

จากซ้าย : พระคุณเจ้าองค์ที่ ๓ ถึง องค์ที่ ๗ คือ
พระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปญฺโญ),
พระราชสังวรญาณ (หลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺ),
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
และพระครูภาวนาวิมล (หลวงปู่บัวพันธุ์ กตปุญฺโญ)


หมายเหตุ : พระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปญฺโญ),
พระราชสังวรญาณ (หลวงปู่สมุทร อธิปญฺโญฺ)
และพระครูภาวนาวิมล (หลวงปู่บัวพันธุ์ กตปุญฺโญ)
ทั้ง ๓ รูปนี้เป็นหลานและทายาทธรรมของหลวงปู่บัวพาโดยตรง

รูปภาพ

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)

รูปภาพ

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน),
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ในปะรำพิธีงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส


รูปภาพ

พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป),
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน),
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ),
พระเทพบัณฑิต (สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ) วัดจันทรสามัคคี จ.หนองคาย,
พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น,
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย),
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, หลวงปู่เพียร วิริโย,
พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) วัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา

[พระคุณเจ้าองค์ที่อยู่มุมขวามือ หน้าเสา ตัวเล็กๆ ผมขาว]

ส่วนพระคุณเจ้า ๒ องค์ที่อยู่มุมซ้ายบน สวมแว่นตา คือ
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร และหลวงปู่หลอด ปโมทิโต


รูปภาพ

พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป),
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)


รูปภาพ

รูปภาพ

หีบบรรจุศพของหลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 13 ส.ค. 2012, 09:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส” วัดป่าพระสถิตย์ จ.หนอ

• พระธาตุหลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส •

รูปภาพ

พระธาตุหลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส แปรสภาพจากอัฐิ

ที่มา : http://www.santidham.com

รูปภาพ

อัฐิธาตุหลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส

ที่มา : ห้องพระ http://www.udon108.com

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/