ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม” วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42790
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 ก.ค. 2012, 17:21 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม” วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

ประมวลภาพ
พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์
“หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม”


วัดป่าสาลวัน
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


:b8: ขอกราบขอบพระคุณ..ที่มาของรูปภาพ
อ.อนัตตา ห้องพระ udon108.com
อ. Narongchai Toprasert


:b44: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :b44:

รวมคำสอน “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43688

ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19481

ประมวลภาพ “วัดป่าสาลวัน” อ.เมือง จ.นครราชสีมา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=26620

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 ก.ค. 2012, 17:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม” วัดป่าสาลวัน จ.นครราช

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 28 ก.ค. 2012, 09:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม” วัดป่าสาลวัน จ.นครราช

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม เมื่อครั้งยังมีพรรษาไม่มากนัก

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
ประดิษฐาน ณ เจดีย์หลวงปู่คำดี ปภาโส
วัดถ้ำผาปู่ บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย


รูปภาพ

รูปหล่อเหมือนหลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
ประดิษฐาน ณ บูรพาจารย์เจดีย์ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


ที่มาของภาพ : http://www.koratnana.com

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 28 ก.ค. 2012, 09:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม” วัดป่าสาลวัน จ.นครราช

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่มหาปิ่น ปญฺญาพโล,
พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม)
๓ แม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐาน

รูปภาพ

รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
และหลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ

รูปภาพ

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
เมตตามาร่วมทอดผ้าป่ากับ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๔


รูปภาพ

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม กำลังฉันจังหัน
ในงานวางศิลาฤกษ์ วัดป่าสุวรรณไพโรจน์
ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม กับ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
ในงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐
ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 28 ก.ค. 2012, 15:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม” วัดป่าสาลวัน จ.นครราช

รูปภาพ

:b50: :b49: แถวหน้า จากซ้าย >> องค์ที่ ๑ : หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
องค์ที่ ๒ : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
องค์ที่ ๓ : พระภิกษุไม่ทราบชื่อและฉายา
องค์ที่ ๔ : หลวงปู่มหาปิ่น ปญฺญาพโล
องค์ที่ ๕ : พระภิกษุไม่ทราบชื่อและฉายา

บันทึกภาพร่วมกับครูบาอาจารย์ และพระภิกษุ-สามเณร
ณ วัดสุทัศนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ในราวปีพุทธศักราช ๒๔๗๗


รูปภาพ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล กับ หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล และสานุศิษย์บรรพชิต
บันทึกภาพร่วมกัน ณ สำนักวัดป่าข่าโคม หรือวัดป่าหนองอ้อ
บ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เมื่อออกพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
สานุศิษย์บรรพชิตขององค์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
ที่แยกย้ายกันไปอยู่จำพรรษาในบริเวณใกล้ๆ
ต่างองค์ต่างมารวมกันที่สำนักวัดป่าข่าโคม หรือวัดป่าหนองอ้อ
เพื่อเตรียมต้อนรับผ้าป่าของทางพระราชวังซึ่งจัดมาทอดถวายเป็นครั้งแรก
โดยมี “เจ้าจอมมารดาทับทิม” นำคณะมาทอดถวายผ้าป่า ๗๐ กอง

๑. พระอาจารย์อุย บ้านหนองดินดำ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
(พระอุปัฏฐากหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ในช่วงนั้น)

๒. พระอาจารย์บัวพา ปญฺญาภาโส
๓. สามเณรหงส์ทอง ธนกัญญา
(พระหงส์ทอง สหธมฺโม หลานพระอาจารย์ดี ฉนฺโน)
๔. สามเณรผาย ๕. สามเณรคำดี

๖. พระอาจารย์ทองรัตน์ กนฺตสีโล ๗. พระอาจารย์ทอง อโสโก
๘. พระอาจารย์ดี ฉนฺโน ๙. พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
๑๐. พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล


รูปภาพ

บรรดาศิษยานุศิษย์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มาในงาน
ประชุมเพลิงสรีระสังขาร “ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ”
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
ณ วัดป่าสุทธาวาส บ้านคำสะอาด ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร


รูปภาพ

:b44: ส่วนหนึ่งของภาพ...จากแถวบนลงล่าง

:b50: :b49: แถวที่ ๑ : (๑) พระธรรมเจดีย์ (พระมหาจูม พนฺธุโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะมณฑลอุดรธานี (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าคณะภาค ๓-๔-๕ (ธรรมยุต)
วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
(๒) พระเทพวรคุณ (อ่ำ ภทฺราวุโธ)
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี-อ่างทอง-สระบุรี (ธรรมยุต)
วัดมณีชลขัณฑ์ ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
พระภิกษุผู้น้องของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)


:b50: :b49: แถวที่ ๒ : (๓) พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต)
เจ้าคณะภาค ๑๐-๑๑ (ธรรมยุต) และรักษาการเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)
วัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

(๔) พระญาณวิศิษฎ์สมิทธิวีราจารย์ (พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม)
วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

(๕) พระเทพบัณฑิต (พระมหาอินทร์ ถิรเสวี ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


:b50: :b49: แถวที่ ๓ : (๖) พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(๗) พระอาจารย์กว่า สุมโน
วัดป่ากลางโนนภู่ (วัดป่าบ้านภู่) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(๘) พระธรรมวิสุทธิมงคล (พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ป.ธ.๓)
วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
(๙) พระอาจารย์ขุนศักดิ์


:b50: :b49: แถวที่ ๔ : (๑๐) พระอาจารย์อ้วน
(๑๑) พระอาจารย์สาม อกิญฺจโน
วัดป่าไตรวิเวก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์
(๑๒) พระราชวุฒาจารย์ (พระอาจารย์ดูลย์ อตุโล)
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต)
วัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
(๑๓) พระภิกษุไม่ทราบชื่อและฉายา


:b50: :b49: แถวที่ ๕ : (๑๔) พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม
วัดสิริสาลวัน ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
(๑๕) พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ
วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร


:b50: :b49: แถวที่ ๖ : (๑๖) พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน
วัดป่ากลางโนนภู่ (วัดป่าบ้านภู่) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(๑๗) พระครูพุฒิวราคม (พระอาจารย์พุฒ ยโส)
วัดคามวาสี ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(๑๘) พระอาจารย์อ่อนสา สุขกาโร
วัดประชาชุมพลพัฒนาราม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 08 ก.ย. 2012, 13:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม” วัดป่าสาลวัน จ.นครราช

• พระธาตุหลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม •

รูปภาพ

อัฐิธาตุหลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม

รูปภาพ

อัฐิธาตุหลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม กำลังแปรสภาพ

ที่มาของภาพ : http://www.santidham.com

รูปภาพ

พระธาตุหลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
ประดิษฐาน ณ บูรพาจารย์เจดีย์ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


ที่มาของภาพ : http://www.doisaengdham.com

รูปภาพ

อัฐิธาตุหลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
ประดิษฐาน ณ พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์
วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


โปรดสังเกตเปรียบเทียบกับภาพข้างบน
อัฐิธาตุบางส่วนและพระธาตุที่่อยู่บนอัฐิชิ้นนี้
ขององค์หลวงปู่สิงห์ ไม่อยู่ให้ได้สักการะกันอีกแล้ว

รูปภาพ

พระธาตุหลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 08 ก.ย. 2012, 14:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม” วัดป่าสาลวัน จ.นครราช

• คติธรรมของหลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม •

รูปภาพ


• จากหนังสือไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย •

รูปภาพ

รูปภาพ

ฟอกจิตโดยหลักธรรมชาติ

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เมื่อค่ำวันที่ ๑๑ เดือนเมษายน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
เทศน์อบรม ณ กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร


หลวงปู่สิงห์ ได้ทราบว่าเป็นพระธาตุแล้วนะ ก็สมชื่อสมนามที่ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่วัดสาลวัน โคราช ท่านเป็นลูกศิษย์เรียกว่าต้นปีละ (ถ้านับก็ ๑๙ ครับ ถ้านับหลวงปู่สิงห์ก็ ๑๙ หลวงปู่ปิ่นครับ) หลวงปู่สิงห์นี้ชัดแล้วเป็นพระธาตุ คือวัดส่วนหยาบต้องเอาพระธาตุวัดกันตามหลักเกณฑ์ของตำรับตำราบอกไว้อย่างชัดเจน อัฐิที่จะกลายเป็นพระธาตุได้นั่นคืออัฐิของพระอรหันต์เท่านั้น ฟังแต่ว่าเท่านั้น ชี้ขาดเลย เมื่อออกมาอย่างนี้ก็ประกาศป้างเลยชัดเจน ธรรมดาผู้ที่จะออกมานี้ท่านทราบก่อนแล้วแหละ ตั้งแต่ยังไม่ตาย ครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ใดเป็นยังไงในวงปฏิบัติ ลูกศิษย์ลูกหาท่านทราบมาชัดเจนตลอด

อันนี้มาประกาศตอนสุดท้ายของท่านที่ล่วงไปแล้วเท่านั้นเอง สำหรับภายในที่ท่านอยู่ด้วยกัน ศึกษาอบรมมาด้วยกัน ท่านทราบกันมาตลอดๆ เลย เพราะวิถีจิตวิถีธรรมอาจารย์กับลูกศิษย์ไม่พูดต่อกัน จะพูดต่อใคร การเทศนาว่าการเรื่องจิตใจ การดำเนินก้าวเดินเป็นยังไงๆ เพื่อมรรคเพื่อผลขั้นใดภูมิใด ท่านจะชี้แจงแสดงเหตุผล ท่านไม่ได้บอกว่าท่านได้บรรลุธรรมขั้นนั้นๆ ก็ตาม แต่ธรรมชาติที่ท่านนำออกนี้คือธรรมล้วนๆๆ ออกเป็นขั้นเป็นภูมิไปเลย นั่น ใครจะไม่ยอมรับ บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดติดพันท่านทราบกันหมด เป็นแต่ว่าท่านไม่พูดเฉยๆ เงียบๆ เท่านั้นเอง อันนี้ออกมาเปิดเผยแล้วจึงประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ


:b8: :b8: :b8: http://www.luangta.com

:b47: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว : “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44365

เจ้าของ:  sirinpho [ 16 ธ.ค. 2014, 20:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม” วัดป่าสาลวัน จ.นครราช

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/